Bekijk het origineel

Leven voor Gods aangezicht

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Leven voor Gods aangezicht

5 minuten leestijd

"Ik stel de Heere geduriglijk voor mij."

Psalm 16:8a

Wat bedoelt David met deze woorden in het "gouden kleinood" dat hij ons voorzingt in Psalm 16? Hij bedoelt ermee: Ik stel me voortdurend voor Gods aangezicht; ik leef heel de dag met de Heere; ik weet me aldoor in de tegenwoordigheid van God.

Met deze woorden wordt dus het geheim van Davids leven getroffen. Dít is door Gods genade de spil van zijn bestaan. En wat betekent dat dan concreet?

De Heere gedurig voor ogen stellen betekent voor David dat hij bij het ontwaken gelijk Hem gaat zoeken (Ps. 63:2). Terstond schikt hij zich dan voor een godsontmoeting en plaatst hij zich voor Gods aangezicht (Ps. 5:4). En heel de dag door is hij zich ervan bewust dat hij leeft in Zijn tegenwoordigheid (Ps. 139:1-5). En als hij gaat slapen, leeft hij nog steeds bewust met de Heere, want in vertrouwen legt hij zich te ruste omdat hij weet: de Heere is bij mij (Ps. 4:9).

Het gaat in onze tekst dus om een bewust leven met de Heere. Om een bewuste daad van David en om een bewuste beleving. Er staat immers: "Ik stél de Heere geduriglijk voor mij." Van wakker worden tot in slaap vallen leeft David bewust met de Heere.

En zo wil de Heere dat ook wij in het leven zullen staan! Dat we heel bewust de hele dag door de Heere ons voor ogen zullen stellen. Bij het wakker worden allereerst aan Hem denken en Hem zoeken in het gebed. En vanuit dat begin heel de dag door bewust leven voor Gods aangezicht. En als we 's avonds gaan slapen de dag eindigen met Hem Die ons droeg en verdroeg.

Leven wij zó? Of stellen we dit uit totdat we er behoefte aan hebben, óf voor moeilijke tijden? De Heere wil dat we allemaal zó leven! "Geduriglijk" zegt de tekst.

Waar word je achter gebracht als door Gods Geest dit je verlangen wordt? Dat het niet lukt, nietwaar? Hoe vaak word je niet wakker zonder aan de Heere te denken? Hoe vaak leef je heel de dag door niet zonder Hem? Er zijn zo veel andere dingen die de aandacht vragen en die je je voor ogen stelt. En voor het slapen gaan ben je soms zo moe dat je je gebed vergeet, of zonder wezenlijke betrokkenheid opzendt.

Wat hebben we nodig? Dat iemand ons bijbrengt wat in onze tekst staat. Is er zo'n hulp en leidsman? Ik mag u wijzen op Christus. Volgens Petrus in zijn pinksterpreek heeft David in Psalm 16 óók gesproken over Hem (Hand. 2:25).

Inderdaad, in de woorden van onze tekst vinden we een treffende profetie van Jezus' leven op aarde. Stelde Hij toen niet voortdurend Zijn Vader voor Zich? 's Ochtends vroeg zocht Hij de eenzaamheid op om te bidden (Markus 1:35). Om in de stilte Zijn oor te neigen naar de inspraak van Zijn Vader (Jes. 50:4v.). Hele nachten was Hij soms op een berg om Zijn Vader voor Zich te stellen. En heel de dag leefde Hij met Zijn Vader en wist Hij zich in Zijn tegenwoordigheid.

Onze tekst vindt inderdaad een heerlijke vervulling in het leven van Christus! Zelfs toen Hij in Gethsémané was, zien we het nog. Toen Hem daar de beker van de ongemengde toorn van God aangereikt werd, stelde Hij Zijn Vader voor Zich. Ja, zelfs aan het kruis, toen daar Gods toorn zich werkelijk over Hem ontlaadde en God de Vader Zijn Zoon verliet, zelfs toen vervulde Christus nog onze tekst.

En zó kan en wil Hij het ons leren wat in Psalm 16:8a staat. Hij kán het, omdat Hij het Zelf volmaakt heeft beoefend toen Hij op aarde was. En Hij wíl het ook, omdat Hij een liefdevol Ontfermer is, een leven op de manier van onze tekst tot eer van Zijn Vader is (en Die gunt Hij alle eer!) en Hij juist ook daarvoor Zijn bloed heeft gestort.

Nee, van onszelf brengen we er niets van terecht. Maar door de genade van Christus gaan we het leren. Met vallen en opstaan. We worden door Zijn Geest vernieuwd naar Zijn beeld. En dan komt het er in ons leven: een gedurig voor ons stellen van de Heere.

Kent u daar iets van? Ach, kom tot Christus en smeek Hem of Hij het u leren wil! Hij is nog steeds bereidwillig om het te doen!

Wat kunnen er soms ook donkere tijden in het geestelijke leven zijn. Wat kan er voor je beleving weinig terechtkomen van het de Heere voor je stellen. Soms denk je: is Hij wel in mijn leven gekomen?

In de tekst zit nóg een mooie lijn. Christus is nu aan de rechterhand van Zijn Vader. En wat doet Hij daar? Precies: Zijn Vader gedurig voor Zich stellen. Onze tekst wijst óók op de heilzame voorbede van Christus. En daardoor worden al Gods kinderen vastgehouden! Ze hebben Hem zo veel gekost dat Hij zuinig op hen is (Spurgeon). En daarom zal Zijn werk in hun leven doorgaan en afgemaakt worden.

En dan? Dan komt het moment dat zij de Heere voor zich zullen stellen zonder daar ooit meer mee op te houden. En dát is de eeuwige heerlijkheid. Zult ook ú daar zijn? Ds. C. J. Droger, Vlaardingen

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 september 2003

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's

Leven voor Gods aangezicht

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 september 2003

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's

PDF Bekijken