Bekijk het origineel

Mordicus tegen nog meer schepen op Schelde

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Mordicus tegen nog meer schepen op Schelde

5 minuten leestijd

KRUININGEN - Elke gelegenheid grijpt hij aan om te verkondigen dat verdieping van de Westerschelde vooral niet moet doorgaan, al helemaal niet in combinatie met ontpoldering. Burgemeester A. Verbree van Reimerswaal is mordicus tegen een toename van de scheepvaart op de zeearm. "Hoe optimaal de veiligheid ook is, menselijke fouten kun je nooit uitsluiten. Het bewijs wordt geleverd door de twee recente ongevallen bij Bath."

Bij de aanvaring met het vrachtschip Pelican I op 20 juli, vlak voor de dijk bij Bath, scheelde het niet veel of burgemeester Verbree had alle inwoners van het dorp wegens gevaar voor de volksgezondheid geadviseerd de ramen en deuren dicht te doen. Ook de vele honderden toeschouwers op de dijk hadden dan moeten inrukken.

's Zondagsmiddags werd duidelijk dat het schip, dat in de flank was geraakt en veel water maakte, in het onderste ruim een container met gevaarlijke stoffen had staan. Verbree: "De grote vraag was: Wat gaat het schip doen? Als het zou breken, dan zouden de containers in beweging komen. De kans dat er dan giftige stoffen zouden vrijkomen, was groot. Vandaar dat het schip continu in de gaten werd gehouden. Het was kantje boord of we hadden besloten de bevolking te waarschuwen hun ramen en deuren dicht te houden."

Van een dreigende ramp was geen sprake, aldus Verbree in een terugblik. "De lading bestond onder meer uit aluminiumchloride. De kans bestond dat het spul vrijkwam. Dan zou er een wolk ontstaan die zo'n vijftien tot twintig minuten zou blijven hangen. Voor de bewoners zou dat mogelijk irri taties aan de luchtwegen hebben opgeleverd." Het incident met de Pelican I werd snel gevolg door nog een ongeval op de Westerschelde. Op 13 augustus botsten twee autoschepen frontaal op elkaar, eveneens in het Nauw van Bath. Deze bocht is een beruchte plek in de Westerschelde. Regelmatig botsen hier schepen op elkaar omdat het een vrij smal stukje is waar schepen een scherpe draai moeten maken. De bocht ligt in de buurt van het Verdronken Land van Saeftinghe, een groot schorrengebied.

Over de veiligheid van dit deel van de Westerschelde maakt Verbree zich grote zorgen. Hij pleit er enerzijds voor om de risico's bij de bron aan te pakken. Dat betekent concreet: het scheepvaartverkeer terugdringen en in elk geval niet laten toenemen. Anderzijds wil hij ook de aanpak in de bestrijding van calamiteiten onder de loep nemen. Dit najaar wordt de hulpverlening bij de twee ongevallen uitvoerig geëvalueerd.

Verbree trekt zelf al wel enkele lessen uit de ongevallen met de Pelican I en de Grande Nigeria. Zo vindt hij dat de samenwerking tussen bergingsbedrijven en overheden beter op elkaar moeten worden afgestemd. "Het gebeurde dat de berger een bericht uitgaf waarin stond dat er geen gevaarlijke stoffen aan boord waren. De brandweer kwam tot een heel andere conclusie. Dat zorgde voor verwarring."

Ook heeft Verbree ontdekt dat het gemeentebestuur zelf meer moet doen aan informatievoorziening. "Voortaan zullen we de persberichten die wij versturen, ook onder de bevolking verspreiden. Die wordt dan uit de eerste hand geïnformeerd."

De ongevallen zijn voor Verbree bovendien aanleiding om te laten uitzoeken of het Nauw van Bath niet beter kan worden beveiligd door een betere begeleiding van de schepen. "Als er een schip met ammoniak door de vaargeul gaat, mag het geen tegenliggers tegenkomen. Tweerichtingsverkeer is dan niet toegestaan. Het lijkt mij goed die regel uit te breiden tot alle schepen met gevaarlijke stoffen aan boord."

Uw collega uit Terneuzen deed onlangs het voorstel een brandweerkorps op te richten voor calamiteiten op de Westerschelde en in de Westerscheldetunnel.

Verbree: "Bewaar me ervoor. Heb je zo'n ploeg nodig in Bath, dan zul je zien dat ze net in Vlissingen zit. Of nog erger, in de tunnelbuis onder de Westerschelde. Nee, dat voorstel van mijn gewaardeerde collega is wat opportunistisch. Hij probeert zijn financiële probleem voor een beroepsbrandweerkorps in de Westerscheldetunnel op ons bordje te krijgen.

Ik ben er meer voor de bergers bij de hulpverlening te betrekken. Die mannen werken allang niet meer zoals vroeger: eerst zien dat je een schip kunt pakken en je pas daarna bekommeren om de eventuele slachtoffers aan boord. Nee, die samenwerking moeten wij met elkaar uitbuiten."

Was u zelf ook niet opportunistisch toen u in de media riep dat het afgelopen moet zijn met de toename van het aantal schepen op de Westerschelde?

"Als gemeentebestuur zijn wij ervan overtuigd dat de grens is bereikt. Elke gelegenheid die zich voordoet om dat verhaal te verkondigen, grijp ik aan. Er is veel aandacht voor de veiligheid. Natuurlijk kan het altijd beter. Maar je ziet dat menselijke fouten gewoon niet uit te sluiten zijn. Dat gegeven mag je niet uitvlakken."

Volgens de Antwerpse havenbaron L. Delwaide zaaide u nodeloos paniek. Er is volgens hem niets aan de hand.

"Zou ik ook zeggen als ik hem was. Maar de praktijk spreekt hem tegen. Er gebeurt van alles op de Westerschelde. Delwaide pleit voor nóg een verdiepingsronde, maar wij zijn ervan overtuigd dat dat de veiligheid in gevaar brengt. Hij kan wel roepen dat we elkaar dan voor de rechter ontmoeten, maar ik ben er zeker van dat hij dan bakzeil haalt. Alleen al de Europese Vogel- en habitatrichtlijn maakt verdiepen onmogelijk."

Hoe staat u tegenover verdieping in combinatie met ontpoldering?

"Nog meer verdiepen betekent nog meer scheepvaart en nog meer risico's. Dat willen wij dus niet, niet alleen omdat het de natuurlijke waarden van de Westerschelde aantast, maar ook omdat het gevaarlijk is voor de bevolking. Ontpoldering vinden wij alleen gewenst als blijkt dat de veiligheid in het geding is. Anders moeten we ervan afzien."

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 september 2003

Reformatorisch Dagblad | 24 Pagina's

Mordicus tegen nog meer schepen op Schelde

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 september 2003

Reformatorisch Dagblad | 24 Pagina's

PDF Bekijken