Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Felle kritiek op bezuinigingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Felle kritiek op bezuinigingen

4 minuten leestijd

DEN HAAG - De werkgeversorganisaties en de vakbonden hebben kritiek op de ingrijpende bezuinigingen die het kabinet in de Miljoenennota aankondigt. De werkgevers willen meer geld voor investeringen, terwijl de bonden de 'zwakkeren' willen ontzien.

De werkgeversorganisatie VNO-NCW zou graag zien dat er meer geld komt voor investeringen. De werkgeversorganisatie is positief over het extra geld dat beschikbaar komt voor de kenniseconomie en de infrastructuur, maar vindt het te weinig. VNO-NCW steunt de richting van het kabinetsbeleid, maar heeft twijfels over de maatvoering ervan. Het beleid is sterk budgetgedreven en staat daardoor op gespannen voet met het realiseren van economische groei en het maken van afspraken met bonden en ondernemers. Volgens de werkgevers moet het kabinet minder streng met het begrotingstekort omspringen.

Verder wil VNO-NCW dat de komende jaren de lonen worden gematigd. Zo wordt de deur geopend naar economische groei, werkgelegenheid en herstel van de concurrentiepositie van bedrijven. De kortste weg daarheen is een centraal akkoord. Daarin moeten afspraken komen over de pensioenen, de WAO en de strijd tegen de jeugdwerkloosheid.

MKB-Nederland vindt dat de kabinetsplannen weliswaar in de goede richting gaan, maar dat zij niet compleet en ambitieus genoeg zijn om het economisch tij snel te keren. De organisatie voor de werkgevers in het midden- en kleinbedrijf stelt dat het kabinet door middel van ombuigingen veel problemen doorschuift naar de CAO-tafel. Hiermee wordt een bom gelegd onder de mogelijkheid de groei van de loonkosten te beperken tot nul.

Net als VNO-NCW vindt MKB-Nederland ook dat de investeringen moeten toenemen. Nederland draait volgens de organisatie nu op halve kracht. MKB-Nederland is het met het kabinet eens dat de economische groei kan worden gestimuleerd door de combinatie van loonkostenbeheersing en verhoging van de arbeidsproductiviteit. Het kabinet moet hiervoor echter wel voorwaarden scheppen en ondernemers de ruimte geven om te ondernemen. Behalve structuurversterkende maatregelen als investeringen in infrastructuur en kennis, moeten de loonkosten steviger in de hand worden gehouden.

De RMU stelt dat de aangekondigde bezuinigingen er flink in zullen hakken. Behalve een matiging van de lonen krijgen burgers te maken met een stijging van de pensioen- en ziektekostenpremies. Ook zal een groot aantal gezinnen de gevolgen ondervinden van de toegenomen werkloosheid. De RMU is van mening dat bezuinigingen onontkoombaar zijn, maar vraagt zich wel af of er sprake is van evenwicht. Het lijkt erop dat met name de smalle schouders de zwaarste lasten zullen gaan dragen.

De reformatorische werkgevers- en werknemersorganisatie vindt het goed dat het kabinet de burgers meer verantwoordelijkheden geeft. Ook op het terrein van waarden en normen is gedeelde verantwoordelijkheid van wezenlijke betekenis. De RMU vindt het waardevol dat het kabinet naast veiligheid ook inzet op onderwijs, jeugdbeleid en integratie. Maar de RMU is tegelijkertijd van mening dat er op meer beleidsterreinen mogelijkheden zijn om waarden en normen gestalte te geven. De reformatorische vakorganisatie roept dan ook op om creatief aan de slag te gaan. Deze oproep is niet alleen gericht tot het kabinet, de diverse ministeries en de volksvertegenwoordigers, maar ook tot iedere burger.

De FNV heeft felle kritiek op de bezuinigingsplannen. Volgens de organisatie stuurt de regering aan op een frontale botsing met de vakbeweging. De Miljoenennota komt op geen enkele manier tegemoet aan de kritiek uit de samenleving, aldus de FNV. Het kabinet heeft zelfs extra bezuinigingen aangekondigd op de onderdelen waar de meeste pijn ligt. Het vertrouwen in het kabinet is tot een dieptepunt gedaald, ook omdat de afspraken uit het Najaarsakkoord nauwelijks worden uitgevoerd. De FNV eist dat voorgenomen maatregelen op sociaal-economisch terrein belangrijk worden gewijzigd, want anders zijn maatschappelijk verzet en omvangrijke acties onafwendbaar.

De FNV laakt de rigoureuze ingrepen in de sociale ziektekostenverzekeringen. De maatregelen zijn zinloos en leiden tot een forse aantasting van de solidariteit, aldus de vakbond. De gevolgen komen voor een onevenredig deel terecht bij mensen met een laag inkomen of een zwakke gezondheid.

CNV-voorzitter D. Terpstra vindt de kabinetsplannen "onredelijk, hardvochtig en onbarmhartig." Het kabinet doet volgens het CNV onaanvaardbare voorstellen, onder andere over de ontkoppeling, de WW, eerder stoppen met werken en de WAO. Bovendien pleegt de regering een aanslag op de lage inkomens door het ziekenfondspakket aan te tasten. "Het kabinet is op een harde manier bezig Nederland te saneren. Ik begrijp niet wat er hier gebeurt", aldus Terpstra.

De CNV-voorzitter heeft er weinig vertrouwen in dat de regering in overleg met de vakbonden de bezuinigingsplannen nog zal afzwakken. "Alle handreikingen die het CNV de afgelopen maand heeft gedaan, zijn in de wind geslagen."

De vakcentrale MHP vindt dat het kabinet de goede verstandhouding met sociale partners op het spel zet en door dreigt te schieten in bezuinigingsmaatregelen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Tuesday 16 September 2003

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

Felle kritiek op bezuinigingen

Bekijk de hele uitgave van Tuesday 16 September 2003

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

PDF Bekijken