Bekijk het origineel

Rookvrije werkplek is recht van iedereen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Rookvrije werkplek is recht van iedereen

4 minuten leestijd

De nieuwe Tabakswet is vandaag precies vijf kwartalen oud. Op 1 januari 2004 moeten de bepalingen van deze wet ook binnen nagenoeg alle Nederlandse bedrijven hun beslag krijgen. De belangrijkste consequentie voor werkgevers en werk-

nemers is wel deze: vanaf 1 januari 2004 heeft iedere werknemer recht op een rookvrije werkplek.

Werkgevers hebben ruim de tijd gekregen om aanpassingen in gebouwen en op werkplekken aan te brengen. Toch wijst actueel onderzoek uit dat veel werkgevers tot op het laatst wachten met het nemen van maatregelen voor de benodigde rookvrije ruimtes. Overigens zijn werkgevers op grond van de Arbo-wet al langer verplicht om maatregelen te nemen die werknemers beschermen tegen tabaksrook.

De nieuwe Tabakswet gaat echter verder en formuleert de rookvrije werkplek als een recht van de werknemer. In de wet is namelijk geregeld dat werknemers een rookvrije werkplek kunnen opeisen bij de werkgever. Het desbetreffende artikel luidt als volgt: "Werkgevers zijn verplicht zodanige maatregelen te treffen dat werknemers in staat worden gesteld hun werkzaamheden te verrichten zonder daarbij hinder of overlast van roken door anderen te ondervinden."

De Keuringsdienst van Waren is belast met het toezicht op de naleving van de Tabakswet. Werkgevers die het rookverbod niet goed handhaven of geen maatregelen voor rookvrije werkplekken nemen, krijgen een boete. Deze boete kan variëren van 300 euro voor de eerste overtreding tot 2400 euro bij herhaaldelijke overtreding van de wets-

bepalingen.

Het is de taak van de werkgever ervoor te zorgen dat iedereen kan werken zonder last te hebben van tabaksrook. Niet alleen de eigen directe werkplek, maar ook toiletten, gangen, vergaderzalen en kantines moeten rookvrij zijn. En het is de werknemer die bepaalt of er sprake is van overlast. Het maakt daarbij niet uit of iemand bij de overheid of in het bedrijfsleven werkt.

De vraag die vervolgens naar boven komt is deze: Zijn werkgevers verplicht om hun rokende werknemers te voorzien van rookruimtes? Het antwoord is nee, maar het is vaak wel een verstandige oplossing om rokers enigszins tegemoet te komen. Ze kunnen worden verbannen naar een aparte, afgesloten ruimte of naar buiten. Voorbeeld: indien een bedrijf over meer dan één kantine beschikt, mag de kleinste daarvan een rookruimte worden, mits niet-rokers daar niet hoeven te komen en er geen hinder van ondervinden. Het recht op een rookvrije werkplek is dus niet hetzelfde als een algeheel rookverbod. Roken mag worden toegestaan, mits aan de hierboven omschreven voorwaarden is voldaan.

Overigens hoeven niet alle bedrijven per 1 januari 2004 hun personeel een rookvrije werkplek aan te bieden. Privé-ruimtes waarin mensen werk verrichten, zoals bij thuishulpen of cv-monteurs het geval is, zijn uitgezonderd. Dat geldt ook voor proef-

lokalen van de tabaksindustrie en het werken in de openlucht.

De handhaving is de volgende stap in het ontwikkelen van een rookbeleid op ondernemings-

niveau. Wie zich niet houdt aan de regels van het rookbeleid, overtreedt daarmee de huisregels van de onderneming. Sancties kan elke organisatie zelf vaststellen. Als het rookbeleid met zorg is ingevoerd en zowel rokers als niet-rokers gehoord zijn bij het vinden van oplossingen voor mogelijke knelpunten, bestaat er meestal voldoende draagvlak voor een goede naleving van de regels. Als een medewerker niet wil dat er op de werkkamer gerookt wordt, kan hij de ondernemingsraad of het management benaderen om ervoor te zorgen dat roken als beleidspunt op de agenda komt. Want veelal is meeroken niet het probleem van één persoon maar van enkele personen.

Door stapsgewijs een goed rookbeleid te ontwikkelen creëren bedrijven blijvende oplossingen. De werkgever heeft er immers zelf ook belang bij om al zijn werknemers een prettige werkomgeving te bieden. Wellicht kan de nieuwe wet fungeren als een extra stimulans voor verstokte rokers om te stoppen met hun ongezonde gewoonte.

De auteur werkt als coördinator individuele belangenbehartiging bij de RMU.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 oktober 2003

Reformatorisch Dagblad | 26 Pagina's

Rookvrije werkplek is recht van iedereen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 oktober 2003

Reformatorisch Dagblad | 26 Pagina's

PDF Bekijken