Bekijk het origineel

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

"Kerk kan niet zonder het bisschopsambt"

4 minuten leestijd

UTRECHT - "Wat is er tegen een protestantse bisschop? Ik voel veel voor het invoeren van een episcopaal element in de Protestantse Kerk in Nederland. Negen bisschoppen hoeven er niet te komen; drie is wat mij betreft genoeg: een in het noorden, een in het midden en een in het zuiden van het land."

Dat zei dr. M. Gosker gisteren tijdens een bijeenkomst in het theehuis van de Utrechtse Domkerk, georganiseerd door de Katholieke Vereniging voor Oecumene.

De SoW-predikante te Amstelveen reageerde op het pleidooi dat dr. J. Kronenburg in zijn proefschrift -"Episcopus Oecumenicus. Bouwstenen voor een theologie van het bisschopsambt in een verenigde protestantse kerk"- voert voor herinvoering van het bisschopsambt. Wel is ze van mening dat er een aantal dingen moet veranderen voor het zover is dat een bisschop aan zijn eerste ambtstermijn kan beginnen.

De theologe vraagt zich af of een bisschop tegenwoordig de leer wel kan bewaken. "Hoe kan een bisschop hoeder zijn van de geloofstraditie in een tijd waarin de Drie Formulieren van Enigheid binnen de kerk nauwelijks functioneren, de Bijbel heel verschillend geïnterpreteerd wordt en de oecumenische symbolen nauwelijks meer als hoeder van de geloofstraditie werken? De bisschop zal dan iemand met een geweldig spiritueel gezag moeten zijn."

Vragen heeft Gosker ook bij de macht van de bisschop en de manier waarop hij gezag verwerft. "Is het hebben van een protestantse bisschop een goede remedie om de eenheid in een pluriforme kerk als de PKN te bewaren? Dat is mogelijk, maar dan alleen als de bisschop draagvlak heeft op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Er zal nog heel wat water door de zee stromen eer het zover is. En stel: die bisschop komt er en is luthers. Hoe zal dat vallen in sommige delen van de kerk?"

Zo zijn er nog meer vragen. Gosker: "Hoe kan een bisschop spreken namens de kerk? Dan moet er toch een kerkelijk geweten zijn of moet de bisschop voor uitspraken zoeken naar consensus? En is het ook de bedoeling dat ambtsdragers door die bisschop in het ambt worden bevestigd?"

De gereformeerde oecumene-secretaris L. Koffeman opperde al in 1995 de mogelijkheid van een gereformeerde bisschop, als de belichaming van de kerkelijke eenheid. Toen leefde het onderwerp nog niet. In 2001 bleek de protestantse huiver voor bisschoppen toen sommige synodeleden hun vrees uitten voor de "bisschoppelijke allure" van SoW-scriba dr. B. Plaisier, omdat in zijn functieomschrijving onder meer staat dat hij als woordvoerder van de drie kerken optreedt.

Dr. J. Kronenburg, die in november promoveerde aan de Universiteit Utrecht, meent dat er met de komst van de PKN mogelijkheden ontstaan voor de invoering van het bisschopsambt - waaraan een toenemende behoefte zou bestaan. Hij zei tijdens de bijeenkomst dat hem een bisschop voor ogen staat zoals deze functioneerde in de vroegchristelijke kerk, vóór Constantijn de Grote. Zo'n bisschop zou zowel pastor als hoeder van de geloofstraditie en een verbindende schakel tussen de plaatselijke kerk en de wereldkerk moeten zijn. Calvijn en Luther waren niet tegen het bisschop sambt; wel tegen de verwording ervan, aldus Kronenburg.

De rooms-katholieke theoloog dr. A. van Eijk, voorzitter van de Raad van Kerken in Nederland, die ook sprak, stelde dat invoering van het bisschopsambt in de PKN niet zo eenvoudig is. Het lijkt hem dat een bisschop moeilijk kan functioneren als hij geen bevoegdheden heeft - een element dat hij mist bij Kronenburg. In de Rooms-Katholieke Kerk hebben bisschoppen wel macht. En hoe zouden bisschoppen in overleg moeten treden met andere gereformeerde kerken wereldwijd, die geen bisschop kennen?

Dr. C. van der Laan, bijzonder hoogleraar pentecostalisme aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam namens de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE), zei dat hij in de VPE niet direct een bisschop ziet verschijnen. Er bestaat volgens hem wel een vergelijkbare functie, maar dan met minder bevoegdheden: in de persoon van de regiovoorzitter. Deze is een schakel tussen de plaatselijke gemeente en het landelijk verband van kerken.

Kronenburg hield zijn idee echter staande. "Mijn idee is een spagaat, maar ik denk dat de bisschoppen er moeten komen", zei hij aan het slot van de bijeenkomst. "De kerk kan niet zonder het bisschopsambt en niet zonder gezamenlijk overleg. Er leeft veel meer onder de mensen dan de predikanten weten. Een wijze synode en een wijze bisschop kunnen luisteren naar wat er op het grondvlak leeft."

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 januari 2004

Reformatorisch Dagblad | 24 Pagina's

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 januari 2004

Reformatorisch Dagblad | 24 Pagina's

PDF Bekijken