Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Antichrist

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Antichrist

4 minuten leestijd

In RD 8-4 brengt de heer L. M. P. Scholten naar voren dat de paus te Rome de antichrist is waarop in het Nieuwe Testament wordt gewezen. Ik kan deze mening echter niet in de Bijbel gestaafd vinden.

Graag wil ik er op wijzen dat in 1 Johannes 2 vers 22b de apostel schrijft dat "deze de antichrist is, die de Vader en de Zoon loochent."

Nu is het waar dat de Rooms-Katholieke Kerk schriftwaarheden loochent dan wel verkeerd uitlegt, maar zeker niet dat ze ontkent dat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest samen de drie-enige God zijn. De twaalf artikelen van het christelijk geloof en de geloofsbelijdenis van Nicea vormen een integraal onderdeel van het credo van de RK-Kerk.

Ook de doopformule bevat Hun drie namen en het is zo dat de kerk van de Reformatie geen reden zag noch ziet om de geldigheid van die doop te ontkennen. De Drie-eenheid is nooit een twistappel geweest tussen Rome en de kerk van de Reformatie.

Om toch het door de apostel Johannes genoemde kenmerk van de antichrist bij de kerk van Rome te ontwaren, gaat de heer Scholten een merkwaardige uitleg formuleren, namelijk dat "ze Christus niet de eer geeft die Hem en Hem alleen toekomt."

Merkwaardig, omdat met die uitleg er helaas niet slechts één persoon is, maar er vele personen zijn die hieraan voldoen, ook -het is met leed te constateren- in de kerken der Reformatie. Die gevolgtrekking maakt de heer Scholten niet en zal hij ook niet bedoelen.

Dat de paus niet de antichrist is (en wie wel) wordt overtuigend gestaafd aan schriftgegevens in Arthur W. Pinks "The Antichrist", uitgegeven door Kregel Publications (gratis te downloaden via www.pbministries.org/books/pink/pinks_archive.htm.)

J. W. Baan Rijksstraatweg 63 9756 AC Glimmen

Antichrist (II)

Volgens de heer L. M. P. Scholten, op de opiniepagina van RD 8-4, staat het vast dat het pausdom de antichrist is. Maar hoe verklaart hij dan het volgende:

1. Paulus spreekt in 2 Thessalonicensen 2 over een mens in het enkelvoud en niet over een instituut; de zoon der verderfenis komt namelijk nog een keer voor, in Joh. 17:12, waar het op Judas slaat.

2. De antichrist zal zich in de tempel Gods zetten, die al sinds het jaar 70 in puin ligt. Uit het opmeten van de tempel in Openbaring 11 blijkt duidelijk dat het hier om een echt gebouw gaat.

3. De tijd van de antichrist is volgens Openbaring 11 een periode van 42 maanden, 1260 dagen, en geen honderden jaren, zoals het pausdom nu al heeft. Of moeten de 3,5 dagen van vers 11 soms ook als 3,5 jaren gelezen worden?

4. In het verkorte profetisch perspectief spreekt Jezus in Matthéüs 24 eerst van de aanstaande verwoesting van Jeruzalem, slaat Hij heel de kerkgeschiedenis over, en gaat Hij vanaf vers 15 onmiddellijk over naar het eschaton van de grote verdrukking tijdens het bewind van de antichrist in de eindtijd. Zo sluit ook de Openbaring naadloos aan op de profeet Daniël, en die heeft het vierde beest met de tien hoornen ook gezien, vergelijk Daniël 7 met Openbaring 13, terwijl de paus een figuur uit de kerkgeschiedenis is die als het interval in de profetie tussen de komst en de wederkomst van de Messias, buiten het blikveld van de profeten lag.

5. De roomse kerk heeft altijd de Drie-eenheid beleden, anders zou de roomse doop niet door de reformatorische kerken erkend worden, terwijl het kenmerk van de antichrist is dat hij de Vader en de Zoon loochent.

J. Vlot Randweg 59b 3074 BJ Rotterdam RAGB

De synode van de PKN stelde recentelijk (RD 9-4) de raad van advies voor het gereformeerd belijden in, kortweg aangeduid als de RAGB.

Dat deze raad onder zijn leden nota bene ook twee vrouwelijke predikanten telt, is eenvoudigweg een contradictie, een tegenstrijdigheid. Aan het gereformeerd belijden is inherent het formeel en derhalve het materieel gezag van de Heilige Schrift. Welnu, de Heilige Schrift laat geen ruimte voor de vrouw in het ambt.

Uit dien hoofde staat per definitie reeds bij het in het leven roepen de geloofwaardigheid van de RAGB op het spel. Hoe zal deze raad in zijn geheel, gelet op de huidige samenstelling, een voluit gereformeerd geluid kunnen laten horen? Immers, een dergelijk geluid zal geheel naar de Schrift dienen te zijn. Vanuit de Reformatie (NGB artikel 5) weten wij toch dat de hele Schrift regel van het geloof is?

Het is overigens op zichzelf al tekenend dat de PKN zo'n raad in het leven roept. Dat zegt (heel) veel over het karakter van deze nieuwgevormde kerk - haar karakteristiek is haar plurale aard.

K. A. Gort Kerkplein 40 3881 BH Putten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 12 april 2005

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's

Antichrist

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 12 april 2005

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's

PDF Bekijken