Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Gezond eten volgens het Oude Testament

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Gezond eten volgens het Oude Testament

Bioloog Hobrink toont aan dat de Bijbel moderne wetenschappelijke inzichten bevat

5 minuten leestijd

Het gevaar van kennis is dat je de verrassing over wat je hebt leren kennen, kwijtraakt. Dat geldt in het algemeen, het geldt in het bijzonder voor christenen. Gods grootheid, Zijn genade en barmhartigheid, je kunt er zo aan gewend zijn dat ze je hart niet meer raken. Dat geldt ook voor Gods wijsheid zoals die in de Bijbel tot ons komt. En niet alleen de wijsheid in geestelijke zin, maar ook de wijsheid als het gaat om het leven hier op aarde. "Moderne wetenschap in de Bijbel" opent juist daarvoor de ogen.

Jaren geleden heeft de auteur, de bioloog drs. B. Hobrink, een boekje geschreven over het falen van de evolutietheorie onder de titel "Evolutie, een ei zonder kip". Het boekje was beknopt, helder, bijbels verantwoord en het heeft veel betekend als het gaat om het geven van voorlichting en helderheid op dit terrein. De eerste druk dateert van 1985 en er zijn sindsdien vele herdrukken verschenen.

Inmiddels is er veel gebeurd. Veel orthodoxe christenen hebben onder de druk van vermeende wetenschap het geloof losgelaten dat God de wereld in zes dagen schiep. Dat hangt samen met een proces van secularisatie en toenemende openheid voor schriftkritiek, niet alleen op het terrein van de natuurwetenschap, maar ook op het terrein van de theologie, de wijsbegeerte en de ethiek. In zo'n tijd is het verkwikkend dat het boek "Moderne wetenschap in de Bijbel" uitkomt.

In eerste instantie komen er vragen op als je de titel leest. De schrijver zal toch niet proberen moderne wetenschappelijke resultaten in te lezen in de Bijbel? Dat zou in strijd zijn met het duidelijke gegeven dat de Bijbel geen (modern) wetenschappelijk boek is, geen wetenschappelijke taal spreekt. Maar gelukkig maakt Hobrink al direct duidelijk dat hij het met dat laatste helemaal eens is. De Bijbel spreekt de universele taal van alledag, voor iedereen alle tijden door te begrijpen. De taal waarin we zeggen dat de zon opgaat, ook als het volgens de wetenschap zo is dat de aarde om zijn as draait en dat het daardoor lijkt alsof de zon opgaat. Het uitgangspunt is gezond en vanuit dit uitgangspunt gaat Hobrink in op de betekenis van de Bijbel voor allerlei terreinen. Ik ga ze kort langs.

Na een inleidend hoofdstuk komt de wijze aan de orde waarop dankzij de wetgeving van Mozes epidemieën bestreden konden worden. Tegenwoordig kunnen we dat effect wetenschappelijk verklaren. Dat kon Israël nog niet. Maar als het leefde naar de wetten die God gaf, zou dat heilzaam zijn voor de samenleving. En tientallen miljoenen mensen hadden niet hoeven sterven als de mensheid -ook de christenheid- tot de achttiende eeuw, zich aan deze wetten had gehouden!

Voedingsleer

Daarna komt er een hoofdstuk over hygiëne. Opnieuw: het is verbluffend wat een wijsheid in deze wetgeving verscholen is. Het is geen wonder dat Mozes tegen Israël zegt: "Zie, ik heb u geleerd de inzettingen en rechten, gelijk als de Heere, mijn God, mij geboden heeft; opdat gij alzo doet in het midden des lands, waar gij naar toe gaat om het te erven. Behoudt ze dan en doet ze; want dat zal uw wijsheid en uw verstand zijn voor de ogen der volken, die al deze inzettingen horen zullen en zeggen: Dit grote volk alleen is een wijs en verstandig volk" (Deut. 4:5,6). Het leven naar Gods wil is niet alleen heilzaam voor het eeuwige, maar ook voor dit tijdelijke leven!

Het volgende hoofdstuk gaat over de betekenis van de voedingsvoorschriften van de Bijbel. Een actueel onderwerp in onze tijd met z'n aandacht voor gezond eten. En dan is het weer verbazend wanneer je in het licht van moderne wetenschappelijke kennis ziet hoe heilzaam deze geboden zijn. Nogmaals, de Bijbel biedt geen wetenschappelijke betogen over voeding. Maar wat er staat is in het licht van de moderne voedingsleer wel relevant en heilzaam.

Daarna volgt een hoofdstuk over de betekenis van de Bijbel voor ons zicht op het ontstaan en de ontwikkeling van de aarde, de aardlagen, het leven op aarde. En daar vind je dezelfde benadering terug als in de voorgaande hoofdstukken. De Bijbel spreekt geen wetenschappelijke taal, maar is wel wetenschappelijk relevant. Hobrink spreekt hierbij over een "scheppingstheorie". Ik ben het met hem eens dat er uitgangspunten te formuleren zijn op basis van de Bijbel. Of we genoeg helderheid hebben om over een theorie te spreken, vraag ik me af. Maar in ieder geval kan duidelijk zijn: het geloof in de historische betrouwbaarheid en duidelijkheid van de Bijbel kan, wie dat wil, bevrijden van bizarre evolutionistische speculaties. Al is tegen ongeloof in de Bijbel en/of bijgeloof in de wetenschap geen kruid gewassen.

Profetisch

Ten slotte volgt een hoofdstuk over de betrouwbaarheid van de Bijbel. Ook weer hartverwarmend om te lezen over de eenheid en het gezag van de Bijbel en zijn unieke profetische karakter. Vergelijk dat eens met welk geschrift dan ook uit andere godsdiensten, wat een verschil! En wat is er al niet aan kortzichtig kritisch commentaar op de eenheid en betrouwbaarheid van Gods Woord geleverd. Triest, omdat daardoor twijfel wordt gezaaid zonder dat daar enige steekhoudende reden toe is.

Een enkele keer gaat Hobrink wat kort door de bocht bij het citeren of interpreteren van teksten. Maar dat is alleen incidenteel. Over de hele linie is dit boek een enorme aanrader, in het bijzonder voor middelbare scholieren en studenten om hen te sterken in het leven en denken naar Gods wil.

N.a.v. "Moderne wetenschap in de Bijbel. De Bijbel is de wetenschap 3500 jaar vooruit", door drs. Ben Hobrink; uitg. Gideon, Hoornaar, 2005; ISBN 90 6067 794 3; 360 blz.; 18,50.

Dit artikel werd u aangeboden door: Reformatorisch Dagblad

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 14 september 2005

Reformatorisch Dagblad | 28 Pagina's

Gezond eten volgens het Oude Testament

Bekijk de hele uitgave van woensdag 14 september 2005

Reformatorisch Dagblad | 28 Pagina's

PDF Bekijken