Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sekte

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Sekte

4 minuten leestijd

Af en toe duikt hier of daar een geruchtmakende sekte op. In de Verenigde Staten kreeg Jeffrey Lundgren een paar weken geleden als straf een dodelijke injectie. De 56-jarige sekteleider had vijf volgelingen vermoord . Omdat ze niet enthousiast genoeg zijn ideeën steunden.

Vaak vormt een nieuwe sekte een afsplitsing van een al bestaande groep. Lundgren behoorde oorspronkelijk tot een afsplitsing van de mormonen. En zijn sekte vormde weer een afsplitsing van die afsplitsing.

De bejaarde definitie van dr. F. Boerwinkel in "Kerk en Secte" (1953) is nog altijd bruikbaar: "Een sekte is een groep mensen die, voornamelijk uit begeerte naar zuiverheid en met verabsolutering van een deelwaarheid, de solidariteit met het grote geheel van de groep verbreekt en die deze breuk niet meer als smart ervaart."

Zuiverheid, een heilige levenswandel is niet verkeerd. Psalm 119:9 vraagt: "Waarmede zal de jongeling zijn pad zuiver houden" En Hooglied 6:10 zegt: "Wie is zij, die er uit ziet als de dageraad, schoon gelijk de maan, zuiver als de zon?" Dat wordt gezegd van de kerk. Heiligheid is roeping! Maar het streven daarnaar kan sektarische trekken aannemen.

Jean de Labadie (1610-1674) fungeerde aanvankelijk als gereformeerd predikant. Hij stelde de zuiverheid, de heiligmaking, boven de rechtvaardigmaking. En dat leidde ertoe dat hij zich met een kleine groep afzonderde van de kerk. Te veel raakte buiten zijn gezichtsveld dat het voor een mens onmogelijk is volmaakt zuiver en heilig te leven. "Schoon gelijk de maan" en "zuiver als de zon" is zoals God naar Zijn kerk ziet. In Christus. Maar niet in eigen gerechtigheid.

En dan die verabsolutering van een deelwaarheid. Een eeuw geleden was het "spreken in tongen" in de pas opkomende pinkstergemeenten een teken van bekering. Wie dat niet deed, heette "niet echt gelovig." Spreken in tongen was nodig voor iedere ware gelovige. Calvinisten komen overigens ook gemakkelijk tot overaccentuering van één leerstuk.

Tal van sektarische groepen verbreken vroeg of laat de band met de groep waaruit ze voortkomen. De Noorse Broeders hanteerden destijds een weinig fraaie typering voor de Noorse Staatskerk. Dat etiket had te maken met Openbaring 17:1. Ook de Jehova's Getuigen beschouwen de gevestigde kerken niet als hun vriend.

Overigens hebben natuurlijk kort na de Afscheiding sommige kruisgezinden ook de Nederlandse Hervormde Kerk betiteld als "valse kerk." Terwijl er nog heel wat godzalige predikanten in dienden. Juist in het kader van de kerkelijke verdeeldheid dient elke kerk te waken voor zelfoverschatting en het onderschatten of zwart maken van andere kerken.

Over een sekte valt trouwens meer te zeggen. Vaak is er sprake van wat doorgaans wordt betiteld als een buitenbijbelse openbaringsbron. Joseph Smith, grondlegger van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, de mormonen dus, vertelde dat de engel Moroni hem was verschenen. Op diens aanwijzingen vond hij gouden platen, op de Cumoraheuvel bij New York. Zij bevatten de tekst van het boek van Mormon, de laatste profeet. Smith ontving ook een speciale bril om het lezen en vertalen mogelijk te maken. Dat boek van Mormon staat qua gezag en zeggingskracht boven de Bijbel.

Zevendedagsadventisten voorspelden dat de wereld zou vergaan op 22 oktober 1844. Zij rekenden dat uit op basis van de 2300 avonden en morgens na het besluit om Jeruzalem te herbouwen waarover Daniël 8:14 spreekt. Maar de wereld verging niet. Ellen White, de zogeheten "Geest der profetie", kreeg een visioen. Eerst zouden de christenen de sabbat weer in ere moeten herstellen voordat het einde zou kunnen komen.

Er valt meer te noemen. Leiders van een als christelijk bekendstaande sekte gaan vaak biblicistisch te werk. Soms heerst er een sfeer die doet denken aan kadaverdiscipline. Enzovoorts. Het is nodig om iets te weten over wat sommige bekende sekten geloven. Want een mens kan ineens geconfronteerd worden met de noodzaak om zich te verdedigen.

Ooit vloog ik naar Salt Lake City, het centrum van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. In Minneapolis moest ik overstappen. Ik legde contacten. Een van de mormonen introduceerde mij bij een Nederlander die in de top zat van de hiërarchie. Een voormalig directeur van Philips. De volgende ochtend ontbeten wij met z'n drieën. Het waren piekfijne mensen. Zij prezen hun sektegeloof aan. Ik begon mij te schamen, omdat ik alleen maar luisterde. Toen ik iets persoonlijks vertelde, kregen ze grote tranen in hun ogen: "U hoort bij ons. Verlaat die krant. Ze zullen u wel zuur aankijken. Maar in de Bijbel staat: In de wereld zult gij verdrukking hebben. Wij hebben hier een prima betaalde baan voor u. Laat uw gezin maar overkomen." Wie zoiets meemaakt, moet voorbereid zijn.

Dit artikel werd u aangeboden door: Reformatorisch Dagblad

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 25 november 2006

Reformatorisch Dagblad | 36 Pagina's

Sekte

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 25 november 2006

Reformatorisch Dagblad | 36 Pagina's

PDF Bekijken