Bekijk het origineel

Aanstelling nieuwe bewindslieden

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Aanstelling nieuwe bewindslieden

3 minuten leestijd

DEN HAAG - Met de benoeming van CDA-leider Balkenende vrijdag tot formateur is de kabinetsformatie een nieuwe fase ingegaan. De aankomend premier gaat nu samen met Bos (PvdA) en Rouvoet (CU) ministers en staatssecretarissen zoeken. Aan welke eisen moeten zij voldoen?

PROFIELSCHETS: Een profielschets met een serie functievereisten bestaat niet. Tot een decennium geleden gold deskundigheid op het beleidsterrein nog als zeer gewenst.

Onder de paarse kabinetten is die eis losgelaten. Minister Jorritsma schakelde moeiteloos over van Verkeer en Waterstaat onder Kok I naar Economische Zaken onder Kok II, terwijl ze op dat gebied geen aantoonbare ervaring had.

Een ander voorbeeld is ex-fiscaal rechercheur Kamp, die minister van Defensie werd.

KANDIDATEN: Balkenende, Bos en Rouvoet hebben alle drie een lijst met namen van mensen die geschikt zijn voor een post als minister of staatssecretaris in het kabinet. Ze moeten echter eerst een verdeling maken van de beschikbare posten. Als bekend is welke ministeries elke partij krijgt, kunnen de kandidaten worden benaderd.

Als alles volgens plan verloopt, bespreken de drie vandaag de verdeling van de beschikbare posten.

FEITENONDERZOEKEN: Voordat de formateur gesprekken gaat voeren met kandidaat-bewindslieden, laat hij de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) drie feitenonderzoeken doen. De AIVD bekijkt of de kandidaat voorkomt in de dossiers van de dienst, of hij een strafblad heeft en of er iets op zijn belastinggedrag is aan te merken.

De AIVD controleert niet of betrokkene de waarheid heeft verteld over zijn opleiding of loopbaan. Dat brak VVD-staatssecretaris van Defensie Schwietert in 1982 op. Hij had gelogen over de vervulling van zijn dienstplicht.

NEVENFUNCTIES: Om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen, moet de aanstaande bewindspersoon voor zijn beëdiging alle betaalde en onbetaalde nevenactiviteiten neerleggen. Onder nevenfuncties vallen onder meer parttime hoogleraarschappen en lidmaatschappen van comités van aanbeveling. Voor voortzetting van een functie is uitdrukkelijke toestemming van de formateur nodig.

Staatssecretaris van Hoger Onderwijs In 't Veld moest in 1993 tien dagen na zijn aantreden alweer aftreden wegens problemen met een door hem als hoogleraar vervulde nevenfunctie.

FINANCIE"LE EN ZAKELIJKE BELANGEN: Aankomende bewindslieden moeten ook de schijn van belangenverstrengeling op financieel vlak voorkomen. Boven bepaalde grenzen wordt het bezit van aandelen in bedrijven beschouwd als mogelijke belangenverstrengeling. Zeker voor ministers van Financiën wordt het bezit van aandelen in openbare beleggingsfondsen een risico.

Als er sprake kan zijn van mogelijke belangenverstrengeling, moet de kandidaat daar maatregelen tegen nemen.

Een minister kan zijn onderneming tijdelijk overdragen aan anderen. Minister Veerman van Landbouw is op dit punt ongewild in de fout gegaan. Hij dacht afstand te hebben gedaan van de leiding van zijn boerenbedrijven, maar bleek toch nog directeur te zijn van enkele ondernemingen in Frankrijk.

GESPREK MET FORMATEUR: Het resultaat van de onderzoeken komen aan de orde in het gesprek dat de formateur voert met de beoogde bewindsman.

De formateur vraagt de kandidaat dan ook of deze zich gezond genoeg voelt om het zware werk aan te kunnen. LPF'er De Vilder zag in augustus 2002 af van het staatssecretariaat van Emancipatie omdat ze de "emotionele druk van de media" niet aankon.

BEE"DIGING: Als alles in orde is bevonden, is de weg vrij naar beëdiging door de koningin.

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen blijken fouten niet te voorkomen. LPF-staatssecretaris Bijlhout moest in 2002 enkele uren na haar beëdiging aftreden, omdat ze onjuiste informatie had verstrekt over haar deelname aan de Surinaamse militie rond de decembermoorden in 1982.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 12 februari 2007

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

Aanstelling nieuwe bewindslieden

Bekijk de hele uitgave van maandag 12 februari 2007

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

PDF Bekijken