Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Lees Genesis vanuit geheel van Schrift

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Lees Genesis vanuit geheel van Schrift

Bijbel laat veel vragen over wording wereld onbeantwoord, maar evolutietheorie ook

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Bijbeluitleg is geen neutrale zaak, ook niet als het om de schepping gaat. Het intellect moet daarbij niet vooropstaan, stelt dr. P. de Vries in reactie op dr. Gerdien de Jong, die dinsdag op deze pagina stelde dat ontkenning van de evolutietheorie gebaseerd is op een hoogmoedige Bijbelopvatting.

Mag iedereen voor zich beslissen hoe hij of zij de Bijbel interpreteert? Dat is de indruk die dr. Gerdien de Jong wekt in haar reactie op de brochure "Evolutie of schepping".

Bijbeluitleg is geen neutrale zaak. Wie de Bijbel recht doet, moet de Bijbel benaderen in de wetenschap dat God door de Bijbel tot mensen spreekt. De Bijbel is niet alleen een verslag van Gods openbaring, maar is zelf openbaring in schriftelijk vorm vastgelegd opdat alle komende generaties daardoor God werkelijk leren kennen. De Bijbel is het Woord van God en de stem van God. Als wij uit woorden van mensen de intentie van de spreker kunnen afleiden, zou dat dan niet gelden voor de Schepper, Die om Christus' wil ook de Verlosser is en Die door Zijn Geest mensen vernieuwt?!

Onder meer de kloof in tijd en cultuur maakt dat de betekenis van de Bijbeltekst voor ons niet altijd direct duidelijk is. Schriftuitleg is nodig.

Uitgangspunt

De grootste hinderpaal om de diepste betekenis van de Schrift te verstaan, is echter niet intellectueel maar moreel of religieus van aard. Uitgangspunt moet niet de mens zijn, maar God, Die de mens heeft geschapen, aan Wie de mens verantwoording schuldig is en Die alleen de mens kan verlossen. Hier is geen neutrale houding mogelijk. Wie niet verdisconteert dat de Schrift het Woord van God is, ontneemt zichzelf de mogelijkheid om de kern van de Bijbelse boodschap te verstaan.

Ook wetenschappelijk moeten bij het lezen van de Schrift het bestaan van God en de realiteit van Zijn handelen in de geschiedenis worden verdisconteerd. Wie hierover meer wil weten, verwijs ik naar het uitnemende hoofdstuk "Two or more Kinds of Scripture Scholarship" in het boek "Warranted Christian Belief" van Alvin Plantinga.

Ons verstaan van de Schrift en de boodschap van de Schrift zelf vallen nooit geheel samen. Dat wil echter niet zeggen dat de Schrift geen objectieve betekenis heeft die wij op het spoor kunnen komen. Volgens de postmoderne visie is het zo dat iedere lezer aan een tekst zijn of haar eigen betekenis toekent. Deze visie op het verstaan van teksten moeten wij hoe dan ook, en zeker met betrekking tot de Bijbeltekst, afwijzen. Vanuit het geheel van de Schrift pogen we delen te verstaan en omgekeerd. In confrontatie met de Schrift begeren wij al onze gedachten door het getuigenis van de Schrift te laten stempelen; een getuigenis dat bij alle diversiteit een eenheid vormt.

Daar waar wetenschap zich bezighoudt met zich telkens herhalende verschijnselen pleegt er geen spanning te zijn met het Bijbelse getuigenis. Christen en niet-christen gebruiken dezelfde wiskundige en natuurkundige modellen.

Grenzen

Anders wordt het als het gaat om onherhaalbare en unieke gebeurtenissen in de geschiedenis. We stuiten hier op de grenzen van de wetenschap. Ik pretendeer niet op alle vragen over de verhouding tussen het Bijbelse getuigenis over de oorsprong en de wording van de wereld en de poging tot wetenschappelijke verklaring ervan een antwoord te hebben.

Meer nog trouwens dan het Bijbelse getuigenis over de oorsprong van deze werkelijkheid gaat het getuigenis over de toekomst ervan verklaring vanuit wetenschappelijk modellen ver te boven. Ik wijs erop dat de evolutie als verklaringsmodel tal van vragen onbeantwoord laat. Dat geldt niet in de laatste plaats voor de overgang van de grenzen van soorten en, heel in het bijzonder, die van dier naar mens. Hoe verklaar je vanuit de evolutie het ontstaan van het denkvermogen en het feit dat de mens kleding nodig heeft?

Zeker is dat deze werkelijkheid goed uit de hand van God voortkwam en dat de werkelijkheid zoals wij die nu zien niet alleen sporen van God als Schepper vertoont, maar ook getekend is door de zondeval. De zonde en het leed behoren niet bij de goede werkelijkheid zoals God die schiep.

Essentieel voor het verstaan van het Bijbelse getuigenis is het aanvaarden van de staat van de rechtheid en van de historiciteit van de zondeval. Ontkenning daarvan leidt ertoe dat de zonde wordt gezien als een probleem van God en niet van de mens, en dat staat haaks op het Bijbelse getuigenis.

Adam

Wie buigt voor het Bijbelse getuigenis ziet zijn leven in het licht van de Bijbelse getuigenissen van schepping, zondeval, verzoening en voleinding en kan dit niet omdraaien. Het gaat hierbij om gebeurtenissen die geschied zijn of nog zullen geschieden. Jezus is God Die mens werd, om zo gevallen zondaren met God te verzoenen. Eenmaal komt Hij weer om levenden en doden te oordelen.

De Franse denker Pascal heeft deze dingen diep verstaan. Hij betuigde dat het ware christelijke geloof bestaat in het kennen van Adam en ons aller verlorenheid, en van Jezus Christus en de gelukzaligheid van allen die Hem door genade toebehoren. Lees de Schrift vanuit de boodschap van de Schrift, namelijk in de wetenschap dat je een gevallen adamskind bent dat verzoening nodig heeft, en voor wie ook metterdaad verzoening is te verkrijgen door Jezus Christus door het geloof als gave van de Heilige Geest. Daarmee worden niet alle vragen over de verhouding van geloof en wetenschap beantwoord, maar komen ze wel in het juiste perspectief te staan.

De auteur is predikant van de hersteld hervormde gemeente in Waarder en docent aan het Hersteld Hervormd Seminarium in Amsterdam.

Dit artikel werd u aangeboden door: Reformatorisch Dagblad

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 12 december 2008

Reformatorisch Dagblad | 21 Pagina's

Lees Genesis vanuit geheel van Schrift

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 12 december 2008

Reformatorisch Dagblad | 21 Pagina's