Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Nog te besparen in 2008: belastinggeld

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Nog te besparen in 2008: belastinggeld

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Wat kunt u de laatste dagen van dit jaar nog doen om belasting te besparen? Hieronder een aantal mogelijkheden en tips.

Voor maatschappelijke beleggingen (groene en sociaal-ethische beleggingen) en de beleggingen in durfkapitaal (onder andere leningen aan startende ondernemers) bestaan fiscale faciliteiten. Daarbij gaat het om vrijstellingen in box 3, extra heffingskortingen en persoonsgebonden aftrek voor verlies op geldleningen aan een startende ondernemer. Daarnaast geldt een vrijstelling in box 3 voor roerende zaken in eigen gebruik en voor voorwerpen van kunst en wetenschap, als deze bezittingen tenminste niet ter belegging worden gehouden.

Heffing van de inkomstenbelasting in 2008 en 2009 is te beperken indien nog vóór 31 december in genoemde beleggingscategorieën en voorwerpen wordt belegd. Omgekeerd geldt dat een voorgenomen verkoop van een vermogensbestanddeel dat nu in box 3 is vrijgesteld, beter kan worden uitgesteld tot na 1 januari 2009.

Schenkingsrecht

Het kan verder aantrekkelijk zijn om openstaande (definitieve) belastingaanslagen nog dit jaar te betalen. Nog niet betaalde belastingschulden mogen namelijk niet in box 3 in aftrek worden gebracht. Wanneer iemand vóór 1 oktober 2008 schriftelijk heeft verzocht om een (nadere) voorlopige aanslag en deze niet vóór 31 december 2008 is opgelegd -waardoor deze niet voor het jaareinde te betalen was- dan mag die persoon op 31 december 2008 en op 1 januari 2009 een bedrag ter grootte van de na 31 december 2008 opgelegde en betaalde belastingaanslag toch in aftrek brengen op de belaste bezittingen.

Het kan eveneens aantrekkelijk zijn om de tot box 3 behorende schulden zo veel mogelijk vóór 1 januari 2009 met eigen geld af te lossen. Die schulden moeten dan in totaal minder dan het drempelbedrag van 2800 euro bedragen; voor partners is dit in beginsel 5600 euro. De grondslag in box 3 is namelijk de waarde van de bezittingen verminderd met de waarde van de schulden. De schulden worden echter alleen in aanmerking genomen voor zover de waarde meer bedraagt dan het drempelbedrag.

De mogelijkheid om buitengewone uitgaven van het inkomen af te trekken, komt met ingang van 1 januari 2009 te vervallen. De regeling wordt vervangen door een qua werking veel beperktere uitgavenregeling voor specifieke zorgkosten. Betaal brillen bijvoorbeeld dus nog dit jaar.

Voor schenkingen aan kinderen -inclusief stiefkinderen, pleegkinderen en de weduwe of weduwnaar van een overleden kind- geldt in 2008 een vrijstelling van het schenkingsrecht tot een bedrag van 4479 euro per kind. Let op: alle schenkingen in 2008 aan dezelfde persoon dienen bij elkaar te worden opgeteld voor de bepaling van een eventuele overschrijding van de schenkingsvrijstelling.

Voor schenkingen aan een kind tussen de 18 en de 35 jaar kan eenmalig gebruik worden gemaakt van een verhoogde vrijstelling voor het schenkingsrecht. In 2008 bedraagt deze vrijstelling 22.379 euro.

Gemotiveerde brief

Giften aan door de Belastingdienst erkende goede doelen zijn onder voorwaarden aftrekbaar in de inkomstenbelasting. Of de goede doelen erkend zijn, is te vinden op de website van de Belastingdienst.

Kerken staan veelal vermeld onder de naam van het landelijke kerkgenootschap. Voor de giftenaftrek geldt een drempelbedrag van 60 euro, of minimaal 1 procent van het verzamelinkomen. Door nu nog een extra gift te doen, kan de gever mogelijk boven de drempel uitkomen. Wel geldt er een maximumaftrek van 10 procent van het verzamelinkomen.

In verband met de drempel kan het wenselijk zijn om giften die gepland staan voor 2009, alvast in 2008 te doen en giften van partners samen te voegen. De giften zijn volledig aftrekbaar te maken door een periodieke gift te doen voor minimaal vijf jaar (of bij eerder overlijden) en deze gift te laten vastleggen in een notariële akte. De goede doelen zullen vaak de kosten van de notariële akte voor hun rekening nemen.

In een nog bij de Hoge Raad lopende procedure heeft de advocaat-generaal verdedigd dat de contante waarde van de nog te betalen termijnen van een periodieke gift in box 3 als schuld in aftrek mogen worden gebracht.

Goede doelen die nog geen verzoek hebben ingediend om als algemeen nut beogende instelling te worden erkend, kunnen dit nog vóór 31 december 2008 doen, om zo alsnog de erkenning te krijgen voor heel 2008. Ze moeten dan wel voldoen aan de fiscale voorwaarden. Het aanvraagformulier zal mogelijk niet meer op tijd kunnen worden verzonden, maar in het uiterste geval is een (gemotiveerde) brief aan de Belastingdienst in 's-Hertogenbosch mogelijk voldoende.

De auteur is werkzaam bij PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs NV. Reageren aan scribent? fiscaliteiten@refdag.nl.

Dit artikel werd u aangeboden door: Reformatorisch Dagblad

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 18 december 2008

Reformatorisch Dagblad | 24 Pagina's

Nog te besparen in 2008: belastinggeld

Bekijk de hele uitgave van donderdag 18 december 2008

Reformatorisch Dagblad | 24 Pagina's