Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Echte geestelijke strijd ligt op ander front - Evolutie verwoestend voor christendom

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Echte geestelijke strijd ligt op ander front - Evolutie verwoestend voor christendom

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Dr. Terry Mortenson en prof. dr. Gijsbert van den Brink gaan op deze pagina in discussie over schepping en evolutie.Deel 5 (slot): Beiden blikken terug op de briefwisseling.

Beste Terry,

Het zou niet heel moeilijk zijn om in te gaan op de vragen die je vorige week stelde, maar liever gebruik ik deze laatste brief om terug te keren tot de kern van onze discussie. Drie punten wil ik in dit verband graag nog benadrukken.

1. Veel mensen menen dat het afbreuk doet aan Gods soevereiniteit wanneer we Genesis 1 niet letterlijk lezen, maar in de zesdagenstructuur een zogeheten "vertelkader" zien. Volgens hen is Gods almacht in het geding wanneer we uitgaan van een wordingsgeschiedenis van miljoenen jaren. Maar dat is een misvatting. Het punt is namelijk niet dat de Heere God het niet in zes dagen zou kunnen. Dat kan Hij zonder enige twijfel! Hij spreekt en het is er?

Het punt is dat steeds duidelijker wordt dat het gewoon niet zo gegaan is. Maar waarom zou Gods almacht er minder van worden wanneer Hij de aarde met al wat daarin is via een uiterst langdurig en complex ontwikkelingsproces heeft voortgebracht? Als het goed is worden onze eerbied en bewondering voor de Schepper alleen maar groter naarmate we Ýéts meer zicht krijgen (niet meer dan dat!) op hoe verbazingwekkend het allemaal gegaan is.

2. Maar doen we de Bijbel dan geen geweld aan wanneer we evolutie aanvaarden? Leren Jezus en het OT niet anders, zo vraag je indringend? Echter, juist de tekst die je in je vorige brief hierbij aanhaalt, Joh. 5:45-47, spreekt boekdelen: Mozes heeft niet over natuurwetenschappelijke feitjes geschreven, maar over Christus (vers 46)! Z¾ lezen christenen dus het Oude Testament, met het oog op Hem. Precies zoals Luther en Kohlbrugge het ons voorgehouden hebben. De heilsfeiten komen dus niet in de mist te hangen, maar juist meer op de voorgrond te staan. Er is dan ook geen sprake van dat wie de zes dagen loslaat van lieverlee ook Christus' lichamelijke opstanding moet opgeven. Die suggestie is gewoon niet juist.

Achterhoedegevecht

3. Maar is er dan geen geestelijke strijd gaande tussen evolutionisme en christelijk geloof? Zeker, daarover zijn we het geheel eens. Alleen, het komt er zo ontzettend op aan dat we die strijd op het juiste front voeren. Wanneer we hem voeren op het front van de letterlijke 6 keer 24 uur, dan begeven we ons in een bij voorbaat verloren achterhoedegevecht. Echt! De werkelijke strijd woedt tussen de miljoenen die menen dat we dankzij de evolutieleer God niet meer nodig hebben, én hen die belijden dat we met heel de wereld blijvend afhankelijk zijn van onze Schepper, zodat het erop aankomt Hem te kennen.

Vierkante millimeter

Dat onze werkelijkheid geheel op toevalsprocessen zou berusten en geen ruimte overlaat voor een Schepper, dat het leven geen doel heeft en de mens niet meer is dan een pakketje genen, dat moraal en religie trucjes van de evolutie zijn, dat alles berust op de antichristelijke ideologie van het evolutionisme, die de evolutieleer gretig misbruikt voor haar atheïstische levensbeschouwing. Het is op dit front dat de geestelijke strijd gevoerd moet worden, en we hebben elkaar er hard bij nodig. Daarom roep ik je welgemeend op niet langer medechristenen te bevechten op de vierkante millimeter van je creationistische Bijbelinterpretatie, maar je intellectuele gaven aan te wenden voor dit gevecht met de "geestelijke boosheden in de lucht". Want daar komt het echt op aan!

Ik sluit af met een hartelijke groet en zegenwens,

Gijsbert

De auteur doceert geschiedenis van het protestantisme aan de Universiteit Leiden en dogmatiek aan de VU.

refdag.nl/darwin voor de hele briefwisseling.


Beste Gijsbert,

Ten diepste is onze discussie gegaan over de vraag wat voor ons beiden op het punt van de waarheid uiteindelijk gezaghebbend is. Voor jou is dat "(alle) relevante buiten-Bijbelse informatie" die wordt aangehangen door de wetenschappelijke meerderheid sinds 1800 (zoals je schreef in je brief over de zondvloed). Voor mij heeft de Schrift het hoogste gezag. Genesis 1 zegt dat God verschillende "soorten" planten en beesten schiep om zich "naar hun aard" voort te planten. Evolutionisten zeggen dat alle planten en dieren een gemeenschappelijke voorouder hebben en dat de ene soort veranderde in een andere. Go d zegt dat Hij in Noachs tijd de hele aarde op een verwoestende manier liet overstromen. Evolutionisten zeggen dat dit een mythe is. God zegt dat Zijn schepping die oorspronkelijk "zeer goed" was, door de zonde en door Zijn vloek over de hele schepping verwoest werd en dat deze op een dag door Jezus Christus zal worden verlost en bevrijd. Evolutionisten zeggen dat de Bijbel het op dit punt fout heeft.

Verduisterd

God zegt dat Hij Adam uit het stof der aarde geformeerd heeft, dat Hij de goddelijke adem eraan toevoegde en dat Adam een levend schepsel werd (Gen. 2:7). Maar evolutionisten ontkennen dit en theïstisch evolutionisten spreken Gods Woord tegen door te zeggen dat God (via evolutie) een levend (aapachtig) wezen maakte, de goddelijke adem eraan toevoegde en dat dit vervolgens een mens werd. In klip-en-klare taal zegt God in Genesis 1 tot 11 dat Hij alles ongeveer 6000 jaar geleden in 6 daadwerkelijke dagen maakte. Evolutionisten zeggen: "Weer fout!"

Ik geloof niet dat al deze wetenschappers "bij een grote samenzwering betrokken zijn." Maar de meeste evolutionistische wetenschappers zijn géén christen, en hun verstand is verduisterd aangezien ze op zondige wijze de waarheid onderdrukken. (Rom. 1:18-21) Vrijwel alle wetenschappers -christenen daarbij inbegrepen- zijn gevormd in een onderwijssysteem dat wordt beheerst door naturalistische (atheïstische), uniformitaristische, vooronderstellingen die gebruikt worden om geologisch (en andere wetenschappelijk) bewijsmateriaal te interpreteren op een manier die Gods Woord tegenspreekt. De laatste helft van mijn dvd over de zondvloed en hoofdstuk 3 van "Coming to Grips with Genesis" laten dit zien. God misleidt niet, maar mensen misleiden zichzelf door hun anti-Bijbelse manier van redeneren. Wie geloof je: God, of mensen die in opstand zijn tegen God en Zijn Woord? Satan is degene die in de hof van Eden vroeg: "Is het niet dat God gezegd heeft?" Sindsdien heeft hij Gods Woord altijd in twijfel getrokken en ontkend. Zo heeft hij de volken verleid (Openb. 12:9), de zinnen van de ongelovigen verblind (2 Kor. 4:4) en hen ertoe gebracht te spotten met de schepping, de zondvloed en de wederkomst (2 Petr. 3:3-7). De evolutionistische meerderheid die God loochent en de Bijbel negeert, vertelt ons de waarheid niet. Je zult dit zien als je zorgvuldig de wetenschappelijke argumenten overweegt die in de aanbevolen boeken en dvd's worden gepresenteerd door wetenschappers die God vrezen en de Bijbel geloven (en die de wetenschappelijke data heel serieus nemen).

Toonaangevend

Er wordt onder christenen grote schade aangericht door hun vertrouwen in het gezaghebbende Woord van God te ondermijnen. Dit gebeurt al 200 jaar door de leugens van evolutie en de idee van een ouderdom van miljoenen jaren. Kijk eens naar het verwoestende effect op de kerken en maatschappijen van Europa en Noord-Amerika, waar het christendom ooit zo'n toonaangevende culturele invloed had. Daarom zal ik christenen blijven oproepen om wetenschappelijke en Bijbelse argumenten van creationisten te bestuderen en om Gods Woord meer te geloven dan woorden van mensen (Jes. 66:2).

Terry

De auteur is spreker, schrijver en onderzoeker voor Answers in Genesis.

Dit artikel werd u aangeboden door: Reformatorisch Dagblad

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 23 mei 2009

Reformatorisch Dagblad | 36 Pagina's

Echte geestelijke strijd ligt op ander front - Evolutie verwoestend voor christendom

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 23 mei 2009

Reformatorisch Dagblad | 36 Pagina's