Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

"Staat beknibbelt op positie kerk"

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

"Staat beknibbelt op positie kerk"

Synode Oud Gereformeerde Gemeenten stelt P. van Veen beroepbaar als lerend ouderling

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

BARNEVELD - De staat beknibbelt in toenemende mate op de positie van de kerk in de samenleving. Religie mag nauwelijks nog een rol spelen in het publieke domein. De maatschappij wil vrijwel geen rekening meer houden met God en Zijn Woord.

Deze constateringen vielen gisteren te beluisteren tijdens de tweejaarlijkse synode van de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland, die in Barneveld bijeen was.

Bij de behandeling van het rapport over het kerkelijk statuut en kerkelijke procedures bleek bezorgdheid over de positie van de kerk.

De synode onderstreepte het belang van heldere kerkelijke regels en eenduidig handelen. "Vooral in kerkelijke geschillen is een duidelijk toetsingskader gewenst."

De synode aanvaardde als kerkelijk statuut de gereviseerde tekst van de Dordtse Kerkorde, aangevuld met een handleiding voor de inrichting en het bestuur van de gemeenten. In de handleiding is onder meer de positie van de kerkelijke organen en deputaatschappen samengevat.

De synode werd gistermorgen geopend door ds. T. Klok (Urk), die stilstond bij Johannes 16:1-15. Tot preses en scriba werden respectievelijk ds. A. Kort (Krimpen aan den IJssel) en oud. J. B. Philibert (Geldermalsen) gekozen.

Lerend ouderling

Op voorstel van de commissie van onderzoek werd proponent P. van Veen (Hazerswoude) beroepbaar gesteld als lerend ouderling in de Oud Gereformeerde Gemeenten. Zijn beroepbaarstelling gaat over drie weken in. De proponentsperiode van J. A. van Houdt (Poortvliet) is met één jaar verlengd.

Bij de behandeling van de rapportages van de verschillende deputaatschappen memoreerde de algemene kas bijzondere noden de steunverlening na natuurrampen in China en Birma. Tevens wordt vanuit de algemene kas ondersteuning geboden aan een nierdialysepatiënt die niet verzekerd is.

Bij het rapport van deputaten gehandicaptenzorg kwam opnieuw de gewenste verankering van de stichting Adullam voor gehandicaptenzorg in kerkelijke gemeenten aan de orde. Vanuit de raad van advies werd toegezegd voortaan een (publieks¡versie) van het Adullam-jaar¡verslag aan de gemeenten toe te zenden.

Psychosociale zorg

Deputaten ouderenzorg gaven een toelichting op de bouw van een complex ouderenwoningen in Stavenisse, dat eind dit jaar betrokken zal worden.

Het deputaatschap psychosociale hulpverlening lichtte de vraagbaakfunctie toe binnen het kerkelijk bureau te Barneveld ter ondersteuning van ambts¡dragers.

Kerkenraadsleden worden steeds vaker en intensiever betrokken bij psychosociale problemen in gezinnen. In het najaar van 2008 zijn over dit onderwerp twee ambtsdragersbijeenkomsten gehouden, die in een behoefte bleken te voorzien.

Kerkelijk statuut

Uitvoerig stond de synode stil bij de voortschrijdende secularisatie in de samenleving, die ook het kerkelijk leven niet voorbijgaat.

"De aversie tegen Bijbelse normen en waarden wordt gevoed door de multireligieuze samenleving. Andere religies dan de christelijke godsdienst vragen hun plaats. Ook worden kerken geconfronteerd met vergunningen die bij de overheid moeten worden aangevraagd, waar¡van men voorheen was vrijgesteld."

"Vanwege de vragen die vanuit de samenleving op de kerk afkomen, is het van het grootste belang dat gemeenten zaken zelf goed op orde hebben", aldus het advies aan de synode.

Met algemene instemming werd de handleiding voor de inrichting en het bestuur van de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland aanvaard. Het is de bedoeling dat de tekst van het kerkelijk statuut voor ambts¡dragers beschikbaar komt.

De synode besteedde een deel van de middag in comité aan de afhandeling van drie appel¡zaken.

In zijn slotwoord sprak preses ds. Kort zijn blijdschap uit over de grote mate van eensgezindheid waarin de synode bijeen was geweest en de besluiten had genomen.

"Er werd iets van de onderlinge liefde gevoeld", aldus de predikant. "Er mochten ware kermers gevonden worden aan de troon der genade."


Synode OGG

- Synode OGG wijst op belang toetsingskader bij kerkelijke geschillen.

- Handleiding voor inrich¡ting en kerkelijk bestuur aanvaard.

- Tweejaarlijkse synode behandelt in comité drie appelzaken.

Dit artikel werd u aangeboden door: Reformatorisch Dagblad

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 juni 2009

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 juni 2009

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's