Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Wijzigingen kerkorde PKN in de praktijk

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Wijzigingen kerkorde PKN in de praktijk

4 minuten leestijd

APELDOORN - Wat gaan gemeenten in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) merken van de wijzigingen in de kerkorde waartoe de generale synode vrijdag besloot? Zes vragen en antwoorden.

De verlenging van de zittingstermijn van kerkenraadsleden van maximaal acht naar maximaal twaalf jaar gaat op 1 november in. Hoe zit dat met kerkenraadsverkiezingen die al in oktober worden gehouden?

De wijziging van de maximale ambtstermijn van kerkenraadsleden gaat per 1 november in - dit in tegenstelling tot de andere wijzigingen, die pas in 2012 van kracht zullen worden. De synode besloot daartoe vrijdag per acclamatie omdat er in veel gemeenten in het najaar kerkenraadsverkiezingen worden gehouden. De verlenging van de ambtstermijn is doorgevoerd omdat steeds meer gemeenten moeite hebben om de vacatures in kerkenraden vervuld te krijgen.

Naar de letter van de kerkorde treedt de regeling pas na 1 november in werking en is het onkerkordelijk om daarover in oktober al te beslissen in de gemeente. Er zal echter geen kerkelijk orgaan zijn dat gemeenten die al in oktober gebruikmaken van wijzigingen die pas na 1 november effectief worden, op de vingers zal tikken.

Moet een ambtsdrager zich bij herverkiezing altijd beschikbaar stellen voor een termijn van vier jaar?

Nee. De gewijzigde tekst in de kerkorde schrijft voor dat de eerste ambtstermijn voor ouderlingen en diakenen "in de regel" vier jaar is. Daarna zijn ze terstond herkiesbaar voor een termijn van ten minste twee en ten hoogste vier jaar, met de beperking dat ze niet langer dan twaalf aaneengesloten jaren ambtsdrager zijn. Overigens is het voor een ambtsdrager altijd mogelijk om tussentijds het ambt neer te leggen.

Hoe moet de kerkenraad omgaan met door gemeenteleden ingediende namen voor vacatures in de kerkenraad?

De kerkorde van de Protestantse Kerk kent twee soorten van verkiezing van ambtsdragers. De eerste is dat de gemeente de ambtsdragers verkiest. De gemeente kan personen voordragen en de kerkenraad stelt dan per vacature een lijst met namen op waaruit de gemeente kiest. Als een bepaalde persoon door gemeenteleden tien keer is voorgedragen, moet deze persoon door de kerkenraad op die lijst worden geplaatst.

De gemeente kan echter eens per zes jaar besluiten de kerkenraad te machtigen tot het opstellen van dubbeltallen. Ook dan hebben gemeenteleden het recht om voor vacatures namen van gemeenteleden in te dienen. De kerkenraad hoeft die namen echter niet op het dubbeltal te zetten, ook al worden de namen van bepaalde personen meerdere keren ingediend.

Wanneer er tegen herkiesbare ambtsdragers geen namen worden ingediend, zijn die automatisch voor een volgende termijn verkozen. Op dit moment is één ingediende naam tegen een zittende en herkiesbare ambtsdrager voldoende om de kerkenraad te dwingen een dubbeltal op te stellen. In de gewijzigde kerkorde moet tegen een zittend en herkiesbaar kerkenraadslid vijf keer dezelfde persoon zijn voorgedragen door de gemeente om een stemming af te dwingen.

De 75 classes mogen volgens de gewijzigde kerkorde nog maar één ambtsdrager afvaardigen naar de generale synode, die in omvang gehalveerd wordt. Hoeveel ambtsdragers mogen (wijk)gemeenten afvaardigen naar de classis?

De classis kan zelf besluiten of (wijk)gemeenten één of twee ambtsdragers afvaardigen.

De zittingstermijn van de synodeleden wordt verlengd van vier naar vijf jaar. Kunnen synodeleden ook voor twee termijnen afgevaardigde zijn namens hun classis?

Ja. Wel is het zo dat een classis per termijn een ambtsdrager moet afvaardigen die een bepaald ambt bekleedt. Dit om te voorkomen dat bepaalde ambten in de generale synode onder- of oververtegenwoordigd zijn. Classes mogen overigens volgens de herziene kerkorde onderling 'ruilen' van ambt. De kleine synode kan een classis ook ontheffing verlenen van het 'toegewezen' ambt, zodat een persoon toch twee termijnen kan worden afgevaardigd.

Wanneer is de kerkordeherziening afgerond en op welke datum zal de gehalveerde synode voor het eerst vergaderen?

De synode heeft nu definitief besloten over de kerkordewijzigingen in de ordinanties 1 tot en met 5. In april 2012 wordt de tweede lezing van de wijzigingen in de overige ordinanties besproken. Waarschijnlijk vergadert de gehalveerde synode in 2013 voor het eerst.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 27 september 2011

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

Wijzigingen kerkorde PKN in de praktijk

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 27 september 2011

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

PDF Bekijken