Bekijk het origineel

Dagboeken 2012

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Dagboeken 2012

12 minuten leestijd

Met het nieuwe jaar in zicht is het doorgaans ook de tijd om na te denken over een nieuw Bijbels dagboek voor de komende periode. In de christelijke boekhandel zijn ze deze maanden in ieder geval volop aanwezig.

Maar welk dagboek moet het worden? Weer dezelfde dagboekkalender als het afgelopen jaar (en misschien ook als voorgaande jaren), of juist eens iets heel anders? Gezien de grote "dagboekenberg" die jaarlijks verschijnt, is het niet altijd eenvoudig om hieruit een keuze te maken.

Deze pagina's geven een dwarsdoorsnede van het nieuwe aanbod. In de tabel is een brede selectie van het dagboekenaanbod opgenomen, ingedeeld per categorie. De belangrijkste informatie is zo overzichtelijk op een rijtje gezet. Handig om verschillende dagboeken vergelijken of ter oriëntatie, om gewoon eens te kijken wat er op de markt is.

In het aanbod lijkt zich een grove tweedeling af te tekenen. Enerzijds zijn er de traditionele dagboeken, opgezet volgens een oud en beproefd recept. Ze bieden voor elke dag van het jaar een overdenking, die vaak een hele pagina in beslag neemt. Erboven of eronder is het te lezen Bijbelgedeelte aangegeven, de Bijbeltekst die centraal staat en soms een psalm of lied om te zingen. De opmaak is over het algemeen rustig en eenvoudig.

In deze categorie vallen bijvoorbeeld veel van de jaarlijks verschijnende dagboekkalenders, zoals "Leven en licht" en "Goede moed". Ook uitgaven als "Ouders uit de Bijbel", "Een fontein van heil", "Hij ziet in gunst op die Hem vrezen" en het jongerendagboek "Zoom in" van Ben de Raaf zou je hieronder kunnen scharen.

Onderscheidend
Veel uitgevers lijken zich in te spannen om in de jaarlijkse stroom van dagboeken een onderscheidend product te bieden en komen met dagboeken die net iets minder rechttoe rechtaan zijn. Deze uitgaven bevatten over het algemeen nog wel de standaardoverdenking bij een Bijbelgedeelte, maar bieden daarnaast allerlei extra's, zoals een dagelijks gebed(spunt), stellingen en vragen om dieper over de stof na te denken.

In één dagboek, het Twitterdagboek "Geef God een kans", is zelfs de traditionele overdenking niet meer terug te vinden. Die is vervangen door een zogenaamde tweet, een tekst van maximaal 140 tekens. De gedachte van de auteur hierachter is: minder is meer; "het goede zit niet in het vele, maar het vele zit hem in het goede."

Is de opmaak in de traditionele dagboeken vaak rustig en eenvoudig, in de minder rechttoe-rechtaanuitgaven is daar vaak uitgebreid aandacht aan besteed. Soms zijn er pictogrammen toegevoegd - bijvoorbeeld een geopend boekje bij het te lezen Bijbelgedeelte. Andere exemplaren zijn verfraaid met kleine illustraties - zoals "Hart voor God", over het leven van David.

Twee dagboeken- springen er wat opmaak van het binnenwerk betreft uit. "Vervolgd maar niet vergeten", een uitgave van Open Doors en uitgeverij Voorhoeve, is een fullcolourdagboek voor het hele gezin en bevat gekleurde tekst, kleurenfoto's en puzzels en opdrachten in kleur. In "Geef God een kans", eveneens een fullcolouruitgave, is naast elke dagtekst een paginagrote kleurenfoto geplaatst.

Opvallend is dat in het gros van de dagboeken de Statenvertaling of de Nieuwe Bijbelvertaling als uitgangspunt is genomen; de Herziene Statenvertaling is nog maar weinig gehanteerd. Boeken waarin uit de HSV geciteerd wordt, zijn "Sprankelend" van uitgeverij Kok en het GZB-dagboek "Een handvol koren". Ook in "Geef God een kans" komt de HSV terug, naast nog maar liefst acht andere vertalingen.

Afkortingen Bijbelvertalingen:
SV = Statenvertaling

NBV = Nieuwe Bijbelvertaling

HSV = Herziene Statenvertaling


Diversen

Hij ziet in gunst op die Hem vrezen. Bijbels dagboek", door A. Bel (samenst.); uitg. Den Hertog, Houten; ISBN 978 90 331 2391 7; ? 12,90. Compact Bijbels dagboek met voor elke dag een korte overdenking uit een van de geschriften van Matthew Henry. Bijbelvertaling : SV Bevat ook : Extra overdenkingen voor de feestdagen.

"Een jaar bidden door de Bijbel", door Cheri Fuller; uitg. Medema, Heerenveen; ISBN 978 90 635 3579 7; ? 24,50. Bij elke overdenking staat een gebed dat daarbij aansluit. Fuller wil de lezer zo stimuleren om gericht te bidden vanuit Gods woord en niet in de eerste plaats vanuit eigen gedachten en gevoelens. Bijbelvertaling : NBV Bevat ook : Dagelijks een gebed en een citaat om over na te denken; een rooster om in een jaar de hele Bijbel door te lezen

"Leven uit genade", door Max Lucado; uitg. Ark Media, Amsterdam; ISBN 978 90 338 7738 4; ? 14,95. Dit dagboek van beststellerauteur Max Lucado is uitgegeven in de vorm van een bureaukalender met ringband en verscheen eerder in boekvorm. De dagteksten zijn voor deze uitgave herschreven. Bijbelvertaling : NBV

"Geef God een kans. Twitterdagboek", door Wilkin van de Kamp; uitg. Crosslight Media, Aalten; ISBN 978 94 902 5400 1; ? 13,95. Dagboek met 120 overdenkingen die, net als teksten op Twitter, maximaal 140 tekens bevatten. Onder elke tweet staan enkele uitgeschreven Bijbelteksten. Opvallend is dat de auteur hiervoor gebruikgemaakt heeft van bijna het hele palet van Nederlandse Bijbelvertalingen. Bijbelvertaling : Diverse

"Lees maar, er staat meer dan er staat. Dagboek bij de Bijbel", door Dien de Haan; uitg. Boekencentrum, Zoetermeer; ISBN 90 239 2566 8; ? 19,50. De auteur was onder meer redactielid van het Kerkblad voor het Noorden en eindredacteur van de Elisabethbode. In dit dagboek wil ze laten zien wat ze zelf in de Bijbel heeft ontdekt. Bijbelvertaling : NBV Bevat ook : Dagelijks een vraag of een stelling.

"Een fontein van heil. Bijbels dagboek voor jong en oud", door ds. J. Roos e.a.; uitg. Den Hertog, Houten; ISBN 978 90 331 2366 5; ? 18,90. Alle predikanten van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland werkten aan dit dagboek mee. Ernstig wijzen ze op de noodzakelijkheid van de bekering. Bijbelvertaling : SV Bevat ook : Extra overdenkingen voor de feestdagen.

"Sprankelend. Bijbels dagboek voor vrouwen", door Esther Visser-den Hartog (red.); uitg. Kok, Kampen; ISBN 978 90 297 9704 7; ? 19,50. Dit dagboek is geschreven door twintig vrouwen met verschillende (kerkelijke) achtergronden. In de overdenkingen wordt systematisch een Bijbelboek behandeld en speciaal aandacht besteed aan vrouwen uit de Bijbel. Bijbelvertaling : HSV

Gezinsdagboeken

"Bijna-elke-dagboek voor gezinnen", door Rolf Robbe; uitg. Boekencentrum, Zoetermeer; ISBN 978 90 239 2624 5; ? 14,90. Doel van dit dagboek is het Bijbellezen in het gezin en het gesprek daarover te stimuleren. De 200 tekstgedeelten beginnen met een vraag waarover ouders met hun kinderen/tieners in gesprek kunnen gaan. Bijbelvertaling : NBV Bevat ook : Vervolgvragen, opdrachten en gebedspunten.

"Vervolgd maar niet vergeten. Interactief dagboek met de vervolgde kerk", door Alinda Rutgers; uitg. Voorhoeve, Utrecht; ISBN 978 90 2979 702 3; ? 15,-. Dit fullcolourdagboek is gericht op het hele gezin en stimuleert om actief mee te leven met vervolgde christenen. Dagelijks een korte overdenking. Daaronder informatie over vervolgde christenen. Bijbelvertaling : NBV Bevat ook : Foto's, onder elke overdenking een opdracht, vraag of gebedspunt voor kinderen, puzzels en kleurplaten.

Thematisch

"Dietrich Bonhoeffer. Een thematisch dagboek", door Gerard Dekker (samenst.); uitg. Meinema/Averbode, Zoetermeer; ISBN 978 90 211 4300 2; ? 25,-.Emeritus hoogleraar godsdienstsociologie Gerard Dekker stelde dit dagboek samen uit het verzameld werk van Bonhoeffer. Elke maand staat een thema centraal, zoals "leven van genade" en "de zin van het leven". Aanwijzingen voor een te lezen Bijbeltekst of -gedeelte ontbreken. Bevat ook : Korte inleiding aan het begin van elke nieuwe maand.

"Ouders uit de Bijbel", door J. Kranendonk-Gijssen (samenst.); uitg. De Banier, Apeldoorn; ISBN 978 90 336 3066 8; ? 16,90. Bekende en minder bekende echtparen uit de Bijbel staan centraal in dit dagboek, dat is samengesteld uit de Bijbelverklaring van Matthew Henry. Met name het thema "kinderen" krijgt aandacht. Ook onderwerpen zoals kinderloosheid en het huwelijk komen aan bod. Bijbelvertaling : SV Bevat ook : Extra overdenkingen voor de feestdagen.

"Hart voor God. 90 dagen in Davids voetsporen", door Beth Moore; uitg. Medema, Heerenveen; ISBN 978 90 6353 624 4; ? 19,95. In dit dagboek staat het leven van David centraal, met al zijn hoogte- en dieptepunten. Beth Moore is een Amerikaanse auteur en spreekster. Bijbelvertaling : NBV Bevat ook : Voorafgaand aan elke meditatie vragen en stellingen, dagelijks een gebed, literatuurlijst, kleine illustraties.

"150 keer wijsheid. Leven zoals God het bedoeld heeft", door Ken Sweers;uitg. Stichting Antwoord, Andijk; ISBN 978 90 8032 213 4; ? 14,55. De auteur behandelt 150 keer een tekst uit het boek Spreuken. De uitgever, Stichting Antwoord, verspreidt de Engelstalige versie van dit boek onder jongvolwassenen in Afrika. De winst uit de verkoop van "150 keer wijsheid" is bestemd voor dit project. Bijbelvertaling : NBV Bevat ook : Onder elke overdenking een vraag, ruimte voor aantekeningen.

"Uit de diepten roep ik tot U. Dagboek over het gebed", door Maarten Luther (samenst., vert. en inl. door H. C. van Woerden); uitg. Den Hertog, Houten; ISBN 978 90 331 2436 5; ? 17,50. De dagboekstukjes over het thema "bidden" zijn een selectie uit Luthers werk en komen onder andere uit preken en het "Betbüchlein" of "Gebedenboekje". Bijbelvertaling : SV Bevat ook : Uitgebreide inleiding, achterin informatie over Luthers sterven en zijn begrafenis, extra dagboekstukjes voor de christelijke feestdagen.

Kinderen en jongeren

"Hoor... een stem! Bijbels dagboek voor kinderen", door W. Visser (red.); uitg. Den Hertog, Houten; ISBN 978 90 331 2397 9; ? 16,50. Dagboek voor kinderen in groep 7 en 8 van de basisschool. Bijbelvertaling : SV Bevat ook : Bij elke overdenking een vraag om over na te denken en een psalmvers om te zingen.

"Jouw reis door de Bijbel. Dagboek voor kinderen", door Nieske Selles-ten Brinke; uitg. Jes! Junior, Zoetermeer; ISBN 978 90 239 2602 3; ? 13,90. Speels vormgegeven dagboek voor kinderen in de basisschoolleeftijd (7-plus) die al zelf kunnen lezen. Bijbelvertaling : NBV Bevat ook : Onder iedere overdenking een gebedspunt, vraag of opdracht, pictogrammen en kleurplaten.

"Lees je Bijbel. Dagboek voor kinderen", door M. Quist; uitg. Den Hertog, Houten; ISBN 978 90 331 2330 6; ? 14,90. Eenvoudig dagboek voor kinderen van ongeveer 6 jaar. Per dag is er één Bijbeltekst om te lezen. Bijbelvertaling : SV Bevat ook : Uitleg van moeilijke woorden in de Bijbeltekst, vragen om over na te denken, pictogrammen en illustraties.

"Zoom in. Bijbels dagboek", door Ben de Raaf; uitg. De Banier, Apeldoorn; ISBN 978 90 336 2999 0; ? 13,90. De hippe omslag van dit Bijbelse dagboek sluit aan bij de doelgroep, jongeren vanaf 14 jaar. In het voorwoord zegt de auteur dat het leven ernstig is, omdat het een keer eindigt. Die ernst stempelt de inhoud van de overdenkingen. Bijbelvertaling : SV

"Wandelen met Hem", door ds. J. Joppe en ds. P. Vernooij (red.); uitg. Den Hertog, Houten; ISBN 978 90 331 2396 2; ? 12,50. Dagboek voor 6-plussers, het vierde deel in de serie "Aan Zijn hand". Er wordt stil gestaan bij personen uit de Bijbel. Bijbelvertaling : SV Bevat ook : Extra overdenkingen voor de feestdagen en onder elk dagstukje een vraag, opdracht of stelling.

Bijbelse dagkalenders

"Bijbelse dagkalender 2012", door mw. ds. A. M. Parmentier-Blankert en ds. E. Westrik (red.); uitg. Boekencentrum, Zoetermeer; ISBN 978 90 2392 584 2; ? 7,25. Diverse protestantse (emeritus) predikanten werkten mee aan deze dagkalender. Puntige meditaties, waarbij het leesrooster "Vandaag lezen wij" van het Nederlands Bijbelgenootschap is aangehouden. Bijbelvertaling : NBV Bevat ook : Dagelijks een te zingen psalm of gezang, bij sommige overdenkingen een bijpassend gedicht.

"Bijbels dagboek 2012. Kracht voor elke dag", door ds. H. van den Berg e.a.; uitg. De Vuurbaak, Barneveld; ISBN 978 90 5560 453 1; ? 10,90. Twaalf gereformeerd vrijgemaakte predikanten hebben ieder voor één maand de overdenkingen geschreven. Bijbelvertaling : NBV Bevat ook : Zon- en maanstanden, verjaardagen van het Koninklijk Huis en dagelijks een te zingen psalm of lied.

"Dag in dag uit 2012", door ds. M. Oppenhuizen (red.); uitg. Ark Media, Amsterdam, Inspirit Media, Zwolle en Leger des Heils, Almere; ISBN 978 90 3387 745 2; ? 5,50. Sinds 25 jaar verschijnt dit boekje als een uitgave van het Leger des Heils, Ark Media en Inspirit Media. De auteurs hebben diverse kerkelijke achtergronden (christelijk gereformeerd, gereformeerd, hervormd, Leger des Heils, Nederlands gereformeerd e.a.). Bijbelvertaling : NBV

"Goede moed. Dagkalender 2012", door ds. P. D. J. Buijs, ds. J. Oosterbroek en ds. J. G. Schenau (red.); uitg. Buijten en Schipperheijn, Amsterdam; ISBN 978 90 5881 578 1; ? 8,-. De verschillende christelijke gereformeerde predikanten die aan deze dagkalender meewerkten, behandelen elke maand een thema of een (gedeelte van) een Bijbelboek. Bijbelvertaling : SV Bevat ook : Jaarkalender 2012.

"Bijbels dagboek 2012. Leven en licht", door ds. M. Goudriaan e.a.; uitg. Den Hertog, Houten; ISBN 978 90 331 2373 3; ? 6,90. Diverse predikanten uit de gereformeerde gezindte (CGK, Ger. Gem., Herst. Herv., PKN) leverden ieder voor een of twee maanden de meditaties voor dit Bijbelse dagboek. Bijbelvertaling : SV Bevat ook : Dagelijks een te zingen psalm.

"De Banier Dagboekkalender"; uitg. De Banier, Apeldoorn; ISBN 978 90 336 3115 3; ? 10,95. Voor elke dag bevat dit boek een korte meditatie van de hand van predikanten uit de gereformeerde gezindte (CGK, Herst. Herv, (Oud) Ger. Gem. (in Ned.). Bijbelvertaling : SV Bevat ook : Zon- en maanstanden, verhalen en gedichten.

"GZB-dagboek 2012. Een handvol koren", uitg. Boekencentrum, Zoetermeer; ISBN 978 90 239 2025 0; ? 9,70. Diverse hervormde predikanten werkten mee aan deze uitgave van de GZB, zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Bijbelvertaling : HSV Bevat ook : Zon- en maanstanden, dagelijks een te zingen psalm; speciale overdenkingen voor jongeren.

"Voor hart en huis", uitg. Groen, Heerenveen; ISBN 978 90 8897 016 0; ? 6,50. Per maand wordt één Bijbelboek behandeld. Voor de christelijke feestdagen is een vrije tekstkeuze. Met bijdragen van ds. D. J. Budding, ds. A. van Heteren, ds. G. S. A. de Knegt en ds. N. van der Want. Dit dagboek verschijnt voor de 132e keer. Bijbelvertaling : SV Bevat ook : Per dag staat een te zingen psalm uit de berijming van 1773 vermeld.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 26 november 2011

Reformatorisch Dagblad | 30 Pagina's

Dagboeken 2012

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 26 november 2011

Reformatorisch Dagblad | 30 Pagina's

PDF Bekijken