Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Ongezond en gezond geloof

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Ongezond en gezond geloof

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Thomas Shepard (1605-1649) was predikant in Engeland en emigreerde in 1635 naar Amerika. Shepard heeft de noodzaak ingezien om het zuivere genadewerk te onderscheiden van het nabijkomende werk.

Theologie

De titel van zijn werk ”De gezonde gelovige” is veelzeggend. Hij toont het onderscheid aan tussen een gezonde gelovige en een ongezonde ongelovige. Als een getrouw leraar benadrukt Shepard dat de Heere het werk der genade in het hart van verloren doch verkoren zondaren verheerlijkt als vrucht van de eeuwige verkiezing. Tegelijk wijst hij op de grote verantwoordelijkheid van iedere hoorder die onder het Evangelie leeft.

Het blijkt dat er ook in de tijd van deze predikant aanmerkingen werden gemaakt op leraars die eerst de wet predikten voor de verkonding van het Evangelie. Zij stelden namelijk dat men alleen door het Evangelie bekeerd kon worden. Volgens Shepard omschreef men de prediking waarin de orde van wet en Evangelie wordt gehandhaafd als een leer om via een achterdeur tot Christus, of via een omweg tot het doel te komen. We veronderstellen dat zulke opmerkingen niet alleen voor zijn tijd golden. Shepard heeft echter in zijn publicatie helder uiteengezet dat dit de zuivere orde van Gods Geest is in het zaligen van zondaren.

Het leerzame boek, met als ondertitel ”De evangelische bekering”, bestaat uit drie delen. In het eerste deel legt Shepard uit dat er een viervoudige daad van Christus’ kracht nodig is om de Zijnen uit hun ellendige toestand te verlossen.

Als eerste daad noemt hij het overtuigen van de zonde. Hij benadrukt uitvoerig dat de Heere de zondaar niet eerst het geloof in Christus schenkt, maar hem overtuigt dat hij geen geloof heeft, en stelt tevens dat er geen geloof kan zijn zonder besef van zonde en ellende. Shepard acht het overtuigen als eerste daad zo hoogstnoodzakelijk dat hij hierbij de predikanten tot het volgende maant: „Als de Geest zo met het overtuigen van zonde begint, laat dan alle dienaren van Christus met Christus samenwerken, en met hun mensen hier beginnen.”

De schrijver weerlegt tevens het beroep van sommigen op de bekering van bijvoorbeeld Lydia en de kamerling, waarin niet duidelijk sprake lijkt te zijn van deze overtuiging.

Daarna noemt hij de tweede daad van Christus’ kracht in een overtuigde zondaar, namelijk het verbreken van zijn hart. De derde daad is het verootmoedigen van een verbrokene van hart als vrucht van de evangelische droefheid. Als laatste daad noemt hij het schenken van het geloof in Christus aan een door schuldbesef verslagen zondaar. Op een heldere wijze omschrijft Shepard hoe een verloren zondaar die de nek op het blok legt en voor eeuwig denkt om te komen, Christus ontdekt krijgt.

Met deze uiteenzetting van genoemde daden van Christus meent hij genoegzaam te hebben bewezen hoe een zondaar een gezonde gelovige wordt. Hij achtte het de plicht van alle leraars om zich aan deze Goddelijke regel vast te houden, en merkt het volgende op: „Als predikanten het geneesmiddel verkondigen voordat ze de ellende laten zien, wee dan deze eeuw, waaraan de zegeningen zullen worden onthouden waarin de geslachten van weleer hebben geroemd en waarvoor zij de Heere hebben geprezen. Let erop of mensen die het nut van de wet ontkennen om tot Christus te leiden, niet te eniger tijd zover komen dat ze zich tegen een belangrijk punt van het Evangelie gaan verzetten.”

In het tweede deel omschrijft hij de zeer gezegende en gelukkige staat van zondaren die op genoemde wijze in Christus mogen geloven. Op een heldere wijze deelt hij mee hoe Christus hun de geschonken heilsweldaden uit genade deelachtig maakt. Het derde deel is een omschrijving van de plicht van elke gezonde gelovige om tot Gods eer te leven naar de regel van Gods wet.

Omdat er zo veel verwarring is over de vraag hoe de Heere verloren zondaars tot Christus leidt, achten we het een groot voorrecht dat we ons mogen beroepen op een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het puritanisme. Shepard is een leraar die Gods Woord boven alle menselijke redeneringen stelt! We wensen dit kostelijke werk in vele handen.


Boekgegevens

De gezonde gelovige. Over de evangelische bekering; Thomas Shepard; uitg. Den Hertog, Houten, 2012; 269 blz.; € 24,90.

Dit artikel werd u aangeboden door: Reformatorisch Dagblad

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 3 augustus 2012

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

Ongezond en gezond geloof

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 3 augustus 2012

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's