Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Pensioen: achtergrond en inhoud

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Pensioen: achtergrond en inhoud

4 minuten leestijd

In het vorige RMU-kontakt is op ruime wijze aandacht geschonken aan de vaststelUng van het ouderdomspensioen en het veelal daaraan gekoppelde nabestaandenpensioen. In de toelichting op het nabestaandenpensioen is terloops gewezen op het weduwnaarspensioen. Gebleken is dat het gedeelte dat handelde over het weduwnaarspensioen kan lelden tot misverstanden en daarom geven wij hierover nu een korte uiteenzetting.

Weduwnaarspensioen

Het recht op ouderdomspensioen kan door de werkgever worden toegekend aan de werknemer, terwijl het nabestaandenpensioen - het is al eerder gezegd - aan dit ouderdomspensioen is gekoppeld. Dit houdt in dat een mannelijke werknemer een toezegging krijgt voor ouderdomspensioen zolang hij leeft en een weduwenpensioen ten behoeve van zijn echtgenote na zijn overlijden. Tot zover lijkt ons alles duidelijk en dit is de meest gebruikelijke vorm. Eveneens gebruikelijk is dat een vrouwelijke werknemer, waarbij het niet terzake doet of zij gehuwd of ongehuwd is, een toezegging krijgt voor ouderdomspensioen. Indien zij gehuwd is wordt soms ook een weduwnaarspensioen (gekoppeld aan het ouderdomspensioen van de vrouwelijke werknemer) toegezegd ten behoeve van haar echtgenoot. Het zal duidelijk zijn dat dit weduwnaarspensioen eerst en pas dan tot uitkering komt indien de vrouw eerder overlijdt dan haar man. Overigens is het toekennen van een weduwnaarspensioen in het geheel van pensioenregelingen geen gebruikelijke zaak.

AAW

Veelal is het in onze kringen zo dat een gehuwde vrouw (met kinderen) in het algemeen geen dienstbetrekking in de zin van de wet vervult. Zodoende is er voor haar geen pensioenregeling en dus na haar overlijden ook geen weduwnaarspensioen. Een oplossing voor de financiële gevolgen van het ovedijden van de echtgenote wordt ook niet geboden door de werkgever van de man. De enige reguliere voorziening die hiervoor bestaat is de AWW, waarvan sinds enige tijd ook weduwnaren met kinderen rechten kunnen ontlenen. De uitkering bedraagt in dat geval circa ƒ 1.500, -bruto per maand. Uiteraard is het wel mogelijk om in de aktieve periode op partikuliere basis een extra voorziening te treffen.

Direkteur-eigenaar B.V.

Met het voorgaande betreffende het weduwnaarspensioen kunnen we het hoofdstuk aangaande werknemerspensioenen als behandeld beschouwen. Daardoor richten we onze aandacht op de bijzondere status - in het licht van een pensioenregeling - van de direkteur-eigenaar van een besloten vennootschap. Deze bijzondere status komt voort uit het feit dat hij optreedt als werkgever en werknemer tegelijk. Afgezien van het feit dat een direkteur-eigenaar zich kan scharen onder de pensioenregeling voor de "normale" werknemers in zijn bedrijf staan voor hem nog twee andere mogelijkheden open om in de aktieve periode te zorgen voor een inkomen in de niet-aktieve periode. Dit houdt in dat hij of zij (in kwaliteit van werkgever) aan zichzelf (als werknemer) op een bepaalde wijze pensioen kan toezeggen. De keuzemogelijkheid is ontstaan omdat de wetgever het niet nodig vond om die pensioentoezegging te beschermen overeenkomstig de bepalingen van de Pensioen- en Spaarfondsenwet. Hierdoor is het mogelijk om desgewenst: 1 eigen beheer toe te passen of 2 een eigen direktiepensioenfonds te hanteren.

Eigen beheer

Pensioentoezegging in eigen beheer is voor de direkteur-eigenaar een veel toegepaste methode. De gelden voor de toekomst te verrichten uitkeringen worden bij dit systeem binnen de onderneming gereserveerd en blijven daardoor voor gebruik door de B.V. beschikbaar. De zogenaamde lineaire methode voor reserve is hier toegestaan, zodat de opgebouwde pensioenreserve voor de pensioendatum relatief hoog is. Niet uit het oog mag worden verloren dat de pensioenlast (= jaarlijkse reservering) mag worden afgetrokken van de fiscale winst, waardoor er minder vennootschapsbelasting is verschuldigd.

Met andere woorden: de fiscus draagt op deze manier een steentje bij in de pensioenopbouw. Een nadeel bij pensioen in eigen beheer is echter dat pensioengelden "verdwijnen" als de B.V. blijvend verlies lijdt en failliet gaat.

Direktiepensioenfonds

Bij het direktie-pensioenfonds wordt het geld afgezonderd. Dit betekent dat het niet binnen de BV. beschikbaar blijft, maar apart belegd dient te worden. Bij de belegging buiten de B.V. is het nadeel van eigen beheer opgeheven, maar wel betekent dit dat er werkkapitaal aan de BV. onttrokken wordt. De dotaties (= jaariijkse toevoegingen aan het fonds) worden net als de reserveringen bij eigen beheer van de fiscale winst afgetrokken, maar deze zijn doorgaans wel lager dan in eigen beheer. Hogere dotaties zijn wel mogelijk, maar dan moet er aan bepaalde eisen worden voldaan. Flexibele financiering, met onder andere wisselende hoogte van de dotaties aan het fonds, behoort tot de mogelijkheden. Een voorbeeld van flexibele financiering is het winstafhankelijk maken van de dotaties.

Na overleg met Actuac (actuariaat en pensioenadviesbureau te Woerden) hopen wij in het volgende nummer van het RMU Kontakt nader in te gaan op de inhoud van de pensioenregeling voor een direkteur-eigenaar van een besloten vennootschap.

Sektie Industrie en Vervoer Woerden H. A. Blok

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 oktober 1989

RMU Contact | 20 Pagina's

Pensioen: achtergrond en inhoud

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 oktober 1989

RMU Contact | 20 Pagina's

PDF Bekijken