Bekijk het origineel

Minimumlonen op jaarbasis met 3 procent verhoogd

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Minimumlonen op jaarbasis met 3 procent verhoogd

2 minuten leestijd

De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon en het mininimum jeugdloon worden op 1 januari 1992 verhoogd met 1, 45 procent. Inclusief de wettelijk verplichte afronding komt de verhogifig uit op 1, 48 procent. Het besluit waarin dit is geregeld, is gepubliceerd in het Staatsblad. Op 1 juli 1992 worden deze bedragen opnieuw verhoogd. Samen met de overloop uit 1991 leiden de verhogingen op 1 januari en 1 juli tot een stijging op jaarbasis met 3 procent.

Voor een werknemer van 23 jaar of ouder wordt het bruto minimumloon per 1 januari 1992:

De werkgever is niet wettelijk verplicht aan partieel leerplichtige jongeren het minimumloon te betalen voor de dagen waarop de leerplicht geldt. Zo is bijvoorbeeld per 1 januari 1992 het minimumloon voor een 16-jarige bij twee dagen partiële leerplicht en een werkweek van drie dagen ƒ 441, 60 per maand en ƒ 101, 88 per week.

Netto bedragen

Door de bruto verhoging vallen de netto minimumloonbedragen en minimumjeugdloonbedragen hoger uit. De netto bedragen zijn, anders dan de bruto bedragen, echter niet wettelijk bepaald. Ze kunnen per bedrijfstak of bedrijf verschillen. Dit komt door verschillende inhoudingen op het loon, onder meer in verband met de premieheffing voor de sociale zekerheid. Pensioenpremies zijn buiten beschouwing gelaten, evenals de nominale premies voor de Ziekenfondswet en de Algemene wet bijzondere ziektekosten. Omdat de parlementaire besluitvorming over de wijzigingen van het ziektekostenstelsel (plan-Simons) nog niet is afgerond, kunnen de netto bedragen nog veranderen.

De onderstaande bedragen geven daarom alleen een globale aanduiding. Voor de werknemers van 23 jaar en ouder zijn de netto minimumloonbedragen per 1 januari 1992 globaal afgerond als volgt:

Voor alleenstaande werknemers van 22 jaar en jonger, ingedeeld in tarlefgroep 2, bedraagt het netto minimumloon globaal:

Opnieuw verhoogd

Op 1 juli 1992 worden deze bedragen opnieuw verhoogd met 1, 45 procent. Inclusief de wettelijk verplichte afronding bedraagt de verhoging 1, 4 procent. Samen met de overloop uit 1991 leiden de verhogingen op 1 januari en 1 juli tot een stijging op jaarbasis met 3 procent.

Bij een verhoging met 1, 45 procent wordt het bruto minimumloon voor een werknemer van 23 jaar of ouder per 1 juli 1992: pèr maand: ƒ 2163, 20 per week: ƒ 499, 20 per dag: ƒ 99, 84 De bruto minimum jeugdlonen bedragen per 1 juli 1992:

In de loop van juni 1992 zullen ook de bijbehorende globale netto minimumloonbedragen worden gepubliceerd.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1992

RMU Contact | 24 Pagina's

Minimumlonen op jaarbasis met 3 procent verhoogd

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1992

RMU Contact | 24 Pagina's

PDF Bekijken