Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Een woord aan alle protestanten. Geen anti-papisme maar protestantsche activiteit voor de versterking der reformatorische beginselen in ons volksleven - pagina 13

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Een woord aan alle protestanten. Geen anti-papisme maar protestantsche activiteit voor de versterking der reformatorische beginselen in ons volksleven - pagina 13

Beschrijving van de doelstelling van de Willem de Zwijgerstichting...‘Elk Protestant die slechts maar bij benadering waarneemt, de tendenties die van Roomsch-Katholieke zijde in ons volksleven tot openbaring komen, zal aanstonds toestemmen dat het in onzen tijd een gebiedende eisch is voor geheel Protestantsch Nederland, de oogen wijd open te houden, en met kracht te streven naar versterking en verlevendiging van het Reformatorische beginselen’ (pag. 3).

4 minuten leestijd

T e r e c h t heeft Mr. J. J. S c h o k k i n g in e e n zijner l a a t s t e geschriften o p g e m e r k t : Het R o o m s c h - K a t h o l i c i s m e werpt in onze d a g e n v a n g e e s t e l i j k e stuurl o o s h e i d en v a n k r a m p a c h t i g z o e k e n n a a r steunpunten m e e r d a n ooit zijn g e w i c h t in de s c h a a l . De R o o m s c h - K a t h o l i e k e n m a k e n h i e r v a n zelf geenszins een geheim. Reeds eerder schreven we, dat den kinderen ingeprent wordt, dat de verroomsching van Nederland een begeerlijk ideaal is, a l s m e d e o o k dat zij sinds 1813 in ons land er w e e r h e e l e m a a l b o v e n op zijn g e k o m e n . „ W e h e b b e n h e e l w a t b e r e i k t " , wordt den kinderen v o o r g e h o u d e n , „en het is v e r k e e r d te z e g g e n , dat N e d e r l a n d e e n p r o t e s t a n t s c h l a n d is". En a a n het slot volgt de v e r m a n i n g : „ W e zullen door ons g e b e d en ons v o o r b e e l d er voor w e r k e n , dat N e d e r l a n d w e e r h e e l e m a a l Katholiek m a g worden, zooals vroeger." Den kinderen wordt de achteruitzetting ingeprent, die hun v o o r v a d e r e n v a n de Protestanten in vroeg e r e e u w e n ondervonden, m a a r men v e r g e e t er bij te vertellen, dat deze achteruitzetting een gevolg w a s v a n e i g e n o n v e r d r a a g z a a m h e i d , die b e g o n n e n w a s met het w e i g e r e n v a n godsdienstvrijheid voor de Protestanten, en verzuimd wordt te wijzen op de b e h a n d e l i n g , die de Protestanten in R o o m s c h - K a t h o l i e k e l a n d e n ondervonden. W i e zich e e n i g e r m a t e oriënteert v a n de a c t i e die v a n deze zijde ontwikkeld wordt, w e e t dat hun g e h e e l e o r g a n i s a t i e v a n klein tot groot i n g e s c h a k e l d is.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1940

Reformatorische stemmen | 28 Pagina's

Een woord aan alle protestanten. Geen anti-papisme maar protestantsche activiteit voor de versterking der reformatorische beginselen in ons volksleven - pagina 13

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1940

Reformatorische stemmen | 28 Pagina's

PDF Bekijken