Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Marnix van Sint Aldegonde - pagina 19

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Marnix van Sint Aldegonde - pagina 19

1. Inleiding..2. Jeugd..3. Marnix als staatsman..4. Marnix als theoloog..5. Marnix als pedagoog..6. Marnix en het Wilhelmus..7. Slotbeschouwing..

7 minuten leestijd

en D a t h e e n a a n d e k a n t v a n O r a n j e . D a t h e e n was tot geen enkele concessie bereid, b e s c h o u w d e d e R o o m s e religie als een valse, welke de O v e r h e i d h a d te w e r e n en heeft d o o r zijn onverzoenlijke h o u d i n g d e z a a k d e r R e f o r m a t i e in dit opzicht zeker niet b e v o r d e r d . M a r n i x en O r a n j e b e h o o r d e n tot d e „ r e k k e l i j k e n " , die in het b e l a n g v a n h e t l a n d een r u i m s t a n d p u n t i n n a m e n , v o o r s t a n d e r s v a n godsdienstvrede w a r e n , en ook a a n d e R o o m s e kerk bestaansrecht gunden. H u n b e z a d i g d en o m z i c h t i g h a n d e l e n werd d o o r d e „ p r e c i e s e n " als slap en halfslachtig g e b r a n d m e r k t . M a a r zij h e b b e n het schip d o o r de b r a n d i n g h e e n g e v o e r d en d e z a a k v a n het Evangelie en v a n d e vrijheid d a a r m e e g e d i e n d . De Statenvergadering te Dordrecht. I n 1572 keert M a r n i x n a a r d e N e d e r l a n d e n t e r u g en stelt zich d i e n s t b a a r a a n d e b e v r i j d i n g v a n H o l l a n d en Z e e l a n d . Zo is hij o p de v e r g a d e r i n g v a n d e S t a t e n v a n H o l l a n d , die in J u l i te D o r d r e c h t g e h o u d e n w e r d , d e a f g e z a n t v a n d e Prins. H i j b r e n g t h u n in heri n n e r i n g d e toewijding v a n O r a n j e en d e grote offers, die d o o r d e Prins g e b r a c h t zijn, en wekt h e n ernstig o p de zijde v a n d e Prins te kiezen. H e t v e r d i e n t geen a a n b e v e l i n g h u l p bij F r a n k r i j k of E n g e l a n d te zoeken, d a a r d a n het land o n d e r v r e e m d e vorsten zou k o m e n . A a n h e t slot v a n zijn r e d e verzekerde hij, d a t d e Prins Ger e f o r m e e r d e n en R o o m s e n gelijkelijk ,,vrije exercitie" v a n h u n godsdienst wilde verlenen. D e z e sobere rede m a a k t e grote i n d r u k op d e v e r g a d e r d e n ; h e t gevolg was, d a t d e steden d e Prins het s t a d h o u d e r s c h a p a a n b o d e n en financiële h u l p beloofden. Gevangen genomen. D a a r n a k o m t er in M a r n i x ' leven een p e r i o d e v a n reizen en trekken, w a a r i n hij d e Prins tot grote steun is. N u eens is hij in Delft, d a n te D o r d r e c h t of in H a a r l e m , w a a r hij enkele o n b e t r o u w b a r e elementen uit d e colleges v a n burgemeesters en s c h e p e n e n en v a n d e v r o e d s c h a p verwijdert, o m te v o o r k o m e n , d a t de b u r g e r s n a a r d e v i j a n d z o u d e n overlopen. I n J a n u a r i 1573 werd h e m een t a a k opgelegd, die m i n d e r m e t zijn g a v e n o v e r e e n k w a m - hij werd b e n o e m d tot c o m m a n d a n t v a n d e stelling R o t t e r d a m : „ g o u v e r n e u r a a n g a a n d e den krijgsh a n d e l en politie v a n Delft, R o t t e r d a m en S c h i e d a m . " M a r n i x was beter d i p l o m a a t d a n legeraanvoerder, m a a r d a a r d e Prins weinig b e k w a m e a a n v o e r d e r s tot zijn beschikking h a d , moest hij zijn vriend soms een werk o p d r a g e n , d a t m i n d e r m e t diens capaciteiten strookte. Of zijn gebrek a a n militaire b e k w a a m h e i d de oorzaak is geweest, valt moeilijk uit te m a k e n , vaststaat, d a t hij bij een onverhoedse a a n v a l zijn troepen niet meer d e baas kon blijven. I n een panische

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1955

Reformatorische stemmen | 48 Pagina's

Marnix van Sint Aldegonde - pagina 19

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1955

Reformatorische stemmen | 48 Pagina's

PDF Bekijken