Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De Kerk als Lichaam van Christus; Rome, Reformatie en Oecumene - pagina 40

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De Kerk als Lichaam van Christus; Rome, Reformatie en Oecumene - pagina 40

1. Situatietekening...2. Vocabulaire...3. Wat Paulus er duidelijk van zegt...4. Wat Paulus minder duidelijk zegt...5. Nog een ander gezichtspunt?..6. De gemeente, die zijn lichaam is. - Oecumene - intercommunie - Rome...

8 minuten leestijd Arcering uitzetten

23

) H e t is o n d u i d e l i j k w a a r o m E . Best ( a . w . bl. 104) b e t o o g t , d a t dit g r a m m a t i s c h , n i e t k a n . B u l t m a n n s c h i j n t ook v o o r d e z e o p v a t t i n g te kiezen en c o n s t a t e e r t d a t b l i j k e n s d e z e f o r m u l e r i n g C h r i s t u s er eerst w a s , e n d a a r n a p a s h e t l i c h a a m . {N.T. Theol. '53, bl. 3 0 6 ) . 24 ) H a n d . 19:6. 25 ) O . C u l l m a n n , Le Baptême des enfants, bl. 19 v. 26 ) vgl. 1 C o r . 1 : 1 4 - 1 6 . 2 ') vgl. R o m . 5 : 1 8 ; 1 1 : 3 2 ; 1 Cor. 2 : 4 . 28 ) M e n k a n d i t v e r d e d i g d v i n d e n o . m . bij J . A . T . R o b i n s o n , a . w . bl. 6 0 . 29 ) vgl. h . 14 p a s s i m . 30 ) I k zie n i e t v o o r b i j , d a t d e v o o r g e s t e l d e o p v a t t i n g d i s c u t a b e l is. J . Weiss, Primitive Christianity II p . 637 v i n d t e e n ä n d e r e o p v a t t i n g n i e t t o e l a a t b a a r . P e r c y , a . w . b l . 4, v i n d t d é z e o p v a t t i n g e c h t e r t o t a a l o n m o g e l i j k . 81 ) a . w . bl. 4 7 . 32 ) a . w . bl. 7. 33 ) E e n sterk v o o r b e e l d b i e d t o o k d e c o m m e n t a a r v a n J e a n H é r i n g ('48) a.1. 34 ) Ps. 1 4 : 4 ; 2 7 : 2 ; 2 S a m . 2 3 : 1 5 - 1 7 . 35 ) „ V o o r w a a r , v o o r w a a r , ik z e g u , tenzij gij h e t vlees v a n d e Z o o n des M e n s e n eet e n zijn b l o e d d r i n k t , h e b t gij g e e n leven in uzelf. W a n t m i j n vlees is w a r e spijs e n m i j n b l o e d is w a r e d r a n k . " V g l . h e t m o o i e b o e k j e v a n A . M . Stibbs, Sacrament, Sacrifice and Eucharist. '61. 3e ) V g l . m i j n De toekomst van Israël en het N. Testament '53, bl. 6 4 v. 37 ) A . w . bl. 4 7 . 38 ) T.a.p. 39 ) G . B o r n k a m m , Das Ende des Gesetzes, ' 5 2 , bl. 113 v. 40 ) Z . b . bl. 17. 41 ) B o r n k a m m t.a.p. 42 ) J . A. T . Robinson en B o r n k a m m , t.a.p. 43 ) J . A . T . R o b i n s o n v e r m e l d t h e t w o o r d v a n A . S c h w e i t z e r , d a t alle p o g i n g e n o m b i j P a u l u s h e t h i s t o r i s c h e e n h e t m y s t i e k e l i c h a a m v a n C h r i s t u s te o n d e r s c h e i d e n t o t v r u c h t e l o o s h e i d zijn g e d o e m d o m d a t d e z e o n d u i d e l i j k h e i d ( o b s c u r i t y ) d o o r P a u l u s zelf is b e d o e l d . (A.w. bl. 47) H e t is v o o r l o p i g d e v r a a g of h i e r v a n e e n o b s c u r i t y s p r a k e is. Z o j a , d a n is h e t m i n d e r j u i s t o m d i e o p d e v o o r g e s t e l d e w i j z e o p te lossen of a l t h a n s w e g te w e r k e n . 44 ) H . L i e t z m a n n , Messe und Herrnmahl ' 2 6 . 45 ) Zoals tegenwoordig veelal gebruikelijk. 46 ) De Sacramenten, '54, bl. 338 v. 47 ) I n 1 T i m . 4 : 5 zegt P a u l u s , d a t o n z e g e w o n e m a a l t i j d e n d o o r h e t w o o r d e n h e t g e b e d g e h e i l i g d w o r d e n . D i t h e e f t n a t u u r l i j k m e t e e n s a c r a l i s e r i n g niets te m a k e n . D e s p i j z e n b l i j v e n p r o f a a n , m a a r h e t e t e n e n d r i n k e n w o r d t e e n geloofsdaad. 48 ) B e k e n d zijn d e w o o r d s p e l i n g e n uit d e b r i e f a a n P h i l é m o n . 49 ) V g l . Bailly Dictionnaire Grec-Français s.v. 50 ) Bailly a . w . ; s.v. 61 ) H a n d . 2 : 2 3 ; 3 : 1 5 ; 4 : 1 0 ; 5 : 3 0 ; 7 : 5 2 ; 10:39; 1 Thess. 2 : 1 5 . 52 ) V g l . E . Best a . w . bl. 106 v. 53 ) ' t G a a t d a a r a l t h a n s o v e r een m e e r v o u d e n b i j d a t m e e r v o u d k à n a a n een collectiviteit, d e K e r k , w o r d e n g e d a c h t . 54 ) J . A . T . R o b i n s o n , a . w . bl. 52 v. " ) 1 Cor. 15:44. 56 ) J . A. T . Robinson t.a.p. 57 ) H e t is zeer w e l m o g e l i j k , d a t h e t h i e r g a a t o m religieuse p r o s t i t u t i e in d e t e m p e l s v a n A p h r o d i t e in C o r i n t h e . 68 ) V o o r d e vele n u a n c e r i n g e n in h e t g e b r u i k v a n „ l i c h a a m " in d e z e p e r i c o o p zie m e n b.v. J . Weiss, Kritisch-exegetischer Kommentar ( G ö t t i n g e n 1910) a.1. O o k R . B u l t m a n n , Theol. d. N.T. ('53) bl. 191. ••) Z . b . bl. 14. 60 ) D e a u t e u r s i n kwestie stellen, d a t C h r i s t u s een „ l i c h a a m " h e e f t e n wij ook. D i t is v o o r h e n v o l d o e n d e o m r e c h t s t r e e k s e v e r b i n d i n g e n te leggen e n te

Dit artikel werd u aangeboden door: Willem de Zwijgerstichting

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1962

Reformatorische stemmen | 44 Pagina's

De Kerk als Lichaam van Christus; Rome, Reformatie en Oecumene - pagina 40

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1962

Reformatorische stemmen | 44 Pagina's