Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De Apocriefe boeken - pagina 59

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De Apocriefe boeken - pagina 59

1. Plaats en inhoud der apocriefe boeken...2. Het gezag der apocriefe boeken...Athanasius - Hieronymus - Augustinus - Middeleeuwen - Reformatie - Karlstadt - Nederlandse Geloofsbelijdenis - Synode van Dordrecht - Trente...Joodse canon - de apocriefen in het Nieuwe Testamen - concilies...3. De betekenis der apocriefe boeken. - Leer der vergelding - toekomstverwachting - geschiedbeschrijving - culturele betekenis...

3 minuten leestijd

c. de inspiratie: de oorsprong der H. Schrift H e t Nieuwe Testament leert duidelijk dat de grond voor het gezag van het O u d e Testament ligt in zijn goddelijke oorsprong, in het feit dat het geïnspireerd is door de H . Geest. N u schrijven wij geen dogmatische verhandeling en d a a r o m mogen we hier kort zijn. Wij vermelden alleen, dat soms bij een aanhaling de menselijke schrijver alleen wordt genoemd (Mare. 1:2), soms staan menselijke en goddelijke auteur naast elkander (Mare. 12:36; H a n d . 1:16), soms wordt de H. Geest alleen genoemd (Hebr. 3 : 7 ) . Hier staan wij voor het wonder der ingeving door de H . Geest. Wij bepalen ons tot het maken van enkele opmerkingen over de twee klassieke bewijsplaatsen: 2 T i m o t h . 3 : 1 6 en 2 Petr. 1:21. Allereerst dan 2 Timoth. 3:16 Deze tekst bevat, gelijk m e n terecht opgemerkt heeft, geen inspiratietheorie, in de wetenschappelijke zin van het woord. Wel behelst hij een uitspraak over het geïnspireerd-zijn van het O u d e Testament, die van belang is voor ons geloofsleven. In de Nieuwe Vertaling ligt op deze practische betekenis zelfs de nadruk. Elk schriftwoord is nuttig o m te onderrichten enz. De Statenvertaling luidde: Heel de Schrift is van God ingegeven. Voor deze weergave kan m e n zich beroepen op M a t t h . 2 : 3 heel Jerusalem, m a a r ze is in 2 T i m . toch niet aan te bevelen. M e n vertaalt ook wel: elke Schrift, n.1. elk bijbelboek. M a a r de plaatsen waarop m e n zich hiervoor beroept, gebruiken het meervoud: Schriften. Blijft over de betekenis: Schriftwoord of Schriftplaats. Zo heeft de Nieuwe Vertaling h e t : Elk van God ingegeven schriftwoord. Zakelijk m a a k t het geen verschil als men vertaalt: al wat Schrift heet of genoemd kan worden. V a n deze Schrift behoefde, strikt genomen, niet expres te worden uitgesproken, d a t ze geïnspireerd was. Dat was algemene overtuiging bij J o d e n en Christenen in de apostolische eeuw. T o c h spreekt Paulus deze waarheid uit in de vorm van een aan Schriftwoord toegevoegd a t t r i b u u t : van God ingegeven. De bedoeling is natuurlijk niet, dat er behalve geïnspireerde ook niet-geïnspireerde Schriftwoorden zijn. Dat is onmogelijk door het gebruik van het woord: Schrift of Schriftwoord. Dit brengt ons dadelijk in de heilige sfeer. En Paulus belijdt nu ten overvloede, dat elk deel van de eenheid, die Heilige Schrift heet, van God ingegeven, letterlijk: door God geademd is. Dat God de eigenlijke spreker is van de woorden der profeten, is een waarheid ook uit het O u d e Testament bekend (Jerem. 2 :2; 2 Sam. 2 3 : 2 ; Jes. 21:17). Paulus maakt ze hier tot de zijne. Dat is de betekenis van Zijn woord in 2 T i m . 3. V a n niet minder belang is de tweede plaats. W a n t nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, m a a r , door de heiligen Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken (2 Petr. 1:21).

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 mei 1962

Reformatorische stemmen | 108 Pagina's

De Apocriefe boeken - pagina 59

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 mei 1962

Reformatorische stemmen | 108 Pagina's

PDF Bekijken