Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het primaat van de paus - pagina 46

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Het primaat van de paus - pagina 46

1. Historische uiteenzetting...Het pauselijk gezag tot Leo I - De ontwikkeling in de middeleeuwen - Conciliarisme en papalisme - Concilie van Constanz, 1414 - 1418, en zijn nasleep - Luther - Calvijn - De oosterse en anglicaanse kerken - De contra reformatie tot de 19e eeuw - Het eerste en tweede Vaticaans concilie...2. Schriftuurlijke gegevens...3. Conclusies...

11 minuten leestijd

De

Schriftplaats

in H e b r .

schuld of smet, afgescheiden

7 : 26 van

over

Christus,

de zondaren

de

hogepriester

en boven

jezuïtisch

zonder

de hemelen

heven w e r d o p Pius I X toegepast. D e Civilta Cattolica, een zeer tijdschrift, zeide, dat als d e p a u s mediteert, het G o d

is, d i e

h e m denkt. M e r m i l l o d , d e b i s s c h o p v a n G e n è v e , m a a k t e het wel het toen

hij

preekte

over

de

drie

incarnaties

van

het

Woord,

in

de

van een m a a g d , in d e eucharistie e n in d e grijsaard v a n h e t Vaticaan.

f.

Het

eerste Vaticaanse

ver-

invloedrijk

6 9

schoot )

Concilie.

M e n is w e l e e n s g e n e i g d d e V a t i c a a n s e C o n c i l i e s v a n 1 8 7 0 e n v a n

1962-

1 9 6 5 t e g e n elkaar uit te spelen. H e t eerste zou d a n zeer conservatief met

een

sterke

antithetisch tegenover

tendenz

tegenover staan

als

de

zeer

in

ergst,

tot niet

versteviging

van

de

rooms-katholieken.

vooruitstrevend,

met

pauselijke Het

grote

zijn,

macht

tweede

zou

openheid

en

daar-

tegenover

d e w e r e l d , m e e r g e p o r t e e r d tot v e r s t e r k i n g v a n d e p o s i t i e der

bisschoppen

in h e t a l g e m e e n d a n v a n d e b i s s c h o p v a n R o m e . I n z u l k e e n

beschouwing

zijn stellig elementen

van

waarheid. Maar

niettemin

is het

ten

enenmale

6 9 ) D e v e r h a l e n o v e r d e z e e x c e s s e n m a k e n een w a n d e l i n g d o o r veel r . k . en n i e t - r . k . l i t t e r a t u u r , K ü n g ( a . w . p a g . 2 8 9 v ) n a m het o v e r v a n R . A u b e r t uit diens b o e k „ L e p o n t i f i c a t d e P i e l X , P a r i s 1952 (het p o n t i f i c a a t v a n P i u s I X ) . V e r d e r l e e s t m e n h e t bij B r o n k h o r s t a. a r t . p a g . 31. O o k M i c h i e l v . d. P l a s m e m o r e e r d e het in E l s e v i e r s W e e k b l a d v a n 19 m e i 1962 o v e r „ V a t i c a n u m I en V a t i c a n u m I I " , o v e r d e o v e r d r e v e n v e r h e e r l i j k i n g en m e n s v e r g o d i n g v a n v r o e g e r nu een veel m a t i g e r w a a r d e r i n g s t a a t v a n P i u s I X . H o l l i s b . v . v i n d t v a n hem, d a t hij geen b i j z o n d e r s c h e r p intellect b e z a t , m a a r w e l w a a r l i j k een m e n s v a n k a r a k t e r w a s (a.w. pag. 242). Iets d e r g e l i j k s zien w e bij d e t w a a l f d e P i u s , een bij zijn leven zeer v e r e e r d p a u s ; nu is hij d o o r v e l e n bijna v e r g u i s d , w a a r t o e „ D e r S t e l l v e r t r e t e r " v a n H o c h n u t h h e t zijne h e e f t b i j g e d r a g e n . M a a r z u l k een s t u k h a d die i n v l o e d niet k u n n e n h e b b e n , a l s men de tijdgeest niet min o f m e e r m e e h a d . H e t a u t o r i t a i r e o p t r e d e n v a n P i u s X I I w o r d t in d e z e tijd niet m e e r z o g e w a a r d e e r d . E n d a n d e u g t er o o k ineens niets m e e r v a n . O p m e r k e l i j k is, d a t o p h e t T w e e d e V a t i c a a n s e C o n c i l i e v e l e n a a n d r o n g e n o p een h e i l i g v e r k l a r i n g v a n J o h a n n e s X X I I I . W e i n i g e n d a c h t e n a a n P i u s X I I . M a a r P a u l u s V I h e e f t s t a p p e n o n d e r n o m e n v o o r een c a n o n i s a t i e p r o c e s ( d u s v o o r d e h e i l i g v e r k l a r i n g v a n J o h a n n e s X X I I I en P i u s X I I ) . D i t is bij v e l e n niet in g o e d e a a r d e g e v a l l e n . V g l . K a t h o l i e k A r c h i e f , 1 8 / 2 5 f e b r . 1 9 6 6 k o l . 2 4 4 / 5 . M e n h a d liever g e h a d , blijkens d e c o m m e n t a t o r v a n het K a t h . A r c h i e f d a t h e t c o n c i l i e J o h a n n e s X X I I I bij a c c l a m a t i e tot heilige h a d u i t g e r o e p e n . D r . J . C . G r o o t v e r g e l i j k t in een b e l a n g w e k k e n d o p s t e l P i u s X I I , J o h a n n e s X X I I I en P a u l u s V I m e t e l k a a r ( D e p a u s v a n R o m e , A m b o b o e k e n , p a g . 117 v v ) . N a a s t w a a r d e r i n g v o o r de g r o t e b e g a a f d h e i d en p a s t o r a l e b e w o g e n h e i d v a n P i u s X I I z i e t G r o o t t o c h o o k s c h a d u w z i j d e n . P i u s X I I d e e d alles te veel o p z i c h z e l f . „ H e t leek w e l o f heel d e b e z i n n i n g o p d e eigentijdse p r o b l e m e n zich bijna e x c l u s i e f in R o m e c o n c e n t r e e r d e " ) p a g . 123(. V o o r t s is er c r i t i e k o p d e b e k e n d e e n c y c l i e k H u m a n i generis. G r o o t z i e t d a a r te veel v r e e s v o o r een v e r n i e u w d m o d e r n i s m e in d e r . k . t h e o l o g i e . D i t is een p r o b l e e m o p z i c h z e l f . M e n k a n o o k de v r a a g stellen o f veel n i e u w e r e r . k . t h e o l o g e n en m e t hen s y m p a t h i s e r e n d e p r o t e s t a n t s e g e l e e r d e n het g e v a a r v a n m o d e r n i s m e in d e n i e u w e s t r o m i n g e n niet o n d e r s c h a t t e n . M a a r het z o u een s t u d i e o p z i c h z e l f vereisen, o m hier een u i t s p r a a k o v e r te d o e n .

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1966

Reformatorische stemmen | 84 Pagina's

Het primaat van de paus - pagina 46

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1966

Reformatorische stemmen | 84 Pagina's

PDF Bekijken