Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Op weg naar een nieuwe vrijzinnigheid; tendensen in de huidige Roomskatholieke theologie - pagina 28

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Op weg naar een nieuwe vrijzinnigheid; tendensen in de huidige Roomskatholieke theologie - pagina 28

Van de Pol: 'Het einde van het conventionele Christendom' - Wat is vrijzinnig? - Fiolet: Wie is God? - Van der Marck: Menselijkheid als het gelaat van God - J. C. Groot: Gods verkiezing van twee heilswegen - Schillebeeckx.

3 minuten leestijd

Het

laat

zich

denken

dat de

voorgaande

beschouwingen

wat

moeilijk gevonden worden. D i e moeilijkheid vloeit voort uit de g e d a c h t e n van Fiolet. W i e zich d a a r i n verdiept, h e e f t telkens h e t gevoel het eigenlijke niet te kunnen grijpen. M e n k a n wat h i j bedoelt niet in één zin o n d e r woorden brengen. W i e concludeert uit Fiolets publikaties, dat voor h e m de persoonlijke G o d niet bestaat, doet h e m geen recht. I k meen dit te moeten volhouden, zelfs w a n n e e r gelet wordt op het feit dat hij o p een beslissend p u n t de nieuwere theologie gelijk geeft.

Maar

het persoonlijk bestaan van G o d verwordt tot een b e p a a l d e functie in het mens-zijn en menselijk handelen. G o d is er g a r a n t voor dat binnenwereldlijk gebeuren tevens heilsgebeuren is. D a a r v o o r is het persoon-zijn van G o d niet nodig. Deze f u n c t i e ligt opgesloten in het mens-zijn als zodanig. E n wie v r a a g t w a a r F i o l e t zijn visie op h e t mens-zijn als zodanig v a n d a a n h a a l t , k o m t weer terecht b i j de menswording van J e z u s Christus. Jezus heet de Zoon van de V a d e r . H i e r heeft de V a d e r dus een aparte en persoonlijke plaats. V i a het mens-zijn van J e z u s Christus verwordt het persoon-zijn van de V a d e r tot een functie. Z o k a n gezegd worden dat in alle menselijk gebeuren het heilsaspect aanwezig is.

Van

der Marck:

Menselijkheid

als het gelaat

van

God.

E e n dergelijke visie o n t m o e t e n we ook b i j V a n der M a r c k . ziet als centrale inhoud van de christelijke verkondiging menselijke aanwezigheid in onze eigen wereld.

35

)

Hij Gods

Christus is de

menswording van G o d . E r is geen menselijkheid die niet Gods gel a a t doet zien. H e t is Gods gelaat d a t voor ons z i c h t b a a r wordt in alle menselijkheid.

36

)

O o k hier treft ons weer een

verhouding

tussen G o d en mens als b i j Fiolet. O v e r a l w a a r we e c h t e menselijkheid a a n t r e f f e n , hebben we m e t G o d te doen en God is in

) In bovenstaande analyse heb ik niet meer dan een globale schets gegeven. De Christologie van Fiolet in zijn boek Vreemde Verleiding verdient een nader onderzoek. Ik hoop de resultaten daarvan binnen afzienbare tijd te kunnen publiceren. 35) W. H. van der Marck, Het Christusgeheim in de menselijke samenleving, Roermond-Maaseik 1966, 21. 3Ö) a.w., 26. 34

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1969

Reformatorische stemmen | 46 Pagina's

Op weg naar een nieuwe vrijzinnigheid; tendensen in de huidige Roomskatholieke theologie - pagina 28

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1969

Reformatorische stemmen | 46 Pagina's

PDF Bekijken