Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Isaac Da Costa's Bezwaren tegen de geest der eeuw - pagina 88

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Isaac Da Costa's Bezwaren tegen de geest der eeuw - pagina 88

3 minuten leestijd

IV

SLOTOPMERKINGEN

In het voorgaande hebben wij gepoogd een indruk te geven van D a Costa's Bezwaren tegen den Geest der Eeuw. Ons bestek laat niet toe er verder op in te gaan. W i j willen alleen n o g de volgende korte opmerkingen maken. a. D a Costa's boekje heeft velen de ogen geopend voor de geest van de tijd waarin zij leefden. Zij ontdekten weer de antithese tussen Christendom en h u m a n i s m e 7 1 , tussen het Openbaringsgeloof en het Rede-geloof, en zij verstonden de oproep om weer te strijden voor het geloof eenmaal aan de heiligen overgeleverd, Judas : 3. En zo h e e f t D a Costa's geschrift een belangrijke stoot gegeven tot het ontstaan van de geestelijke worsteling die in de vorige eeuw in ons land gestreden is en die zulke rijke vruchten droeg voor kerk en staat, voor school en maatschappij, dat men terecht van Het w o n d e r van de negentiende e e u w " heeft kunnen s p r e k e n 7 2 . b. Da Costa moge ten aanzien van enkele punten veranderd zijn, hij is toch heel zijn leven trouw gebleven aan zijn uitgangspunt dat in zijn Bezwaren zo duidelijk naar voren komt, nl. de erkenning van het absolute gezag van G o d s W o o r d op alle levensgebieden. D i t gezag h e e f t hij o p velerlei wijze krachtig verdedigd tegen de aanvallen van een door de wijsbegeerte beïnvloede en dikwijls overheerste theologie. Met betrekking tot enkele ondergeschikte punten of middelmatige dingen m o g e n onze inzichten van die van D a Costa verschillen, gelijk ook zijn vrienden en medestrijders o p dergelijke punten wel van hem verschilden, maar in de zopas genoemde hoofdzaak van het absolute gezag van Gods W o o r d zijn wij het van harte met hem eens. c. Da Costa's geschrift was voor anderhalve eeuw actueel, het is naar zijn wezenlijke inhoud thans actueler dan ooit. D e geest van de twintigste eeuw is in wezen niet anders dan de geest van de negentiende eeuw zoals ieder kan opmerken die met aandacht D a Costa's Bezwaren bestudeert. W a s de mens-zonder-Openbaring of de mens-met-een-onder-het-gezag-der-rede-geplaatste-Openbaring in het begin van de negentiende eeuw, naar eigen trotse mening, verlicht", "geëmancipeerd" en " m o n d i g " , diezelfde mens is in de tweede h e l f t van de twintigste eeuw nog veel meer "verlicht" en n o g veel meer "geëmancipeerd" en nog veel meer " m o n d i g " ge-

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1973

Reformatorische stemmen | 92 Pagina's

Isaac Da Costa's Bezwaren tegen de geest der eeuw - pagina 88

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1973

Reformatorische stemmen | 92 Pagina's

PDF Bekijken