Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Kuyper Hoedemaker en de Doleantie - pagina 21

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Kuyper Hoedemaker en de Doleantie - pagina 21

1. De jonge Kuyper. - Beesd - Utrecht - Amsterdam...2. Doleantie..Proponentsformule en attestenkwestie - het 'Tractaat'...3. Kuyper en Hoedemaker. - 1886: van schorsing naar Doleantie - Hoedemakers positiebepaling...

6 minuten leestijd

van Vader, Z o o n en de in C h r i s t u s g e h e i l i g d e m e n s h e i d ; er werd ook g e d o o p t in n i e m a n d s n a a m ' . 3 6 . Volger geeft de b e w i j s p l a a t s e n erbij. De v r a a g rees n a t u u r l i j k o n m i d d e l l i j k : w a r e n zulke k i n d e r e n n u g e d o o p t of niet, ze gaf in brede k r i n g e n grote ergernis. De synode kreeg er m e e te m a k e n . Na e n i g heen en weer g a a n in h a a r b e s l u i t e n , s p r a k ze in 1870 u i t 'dat de a f w i j k i n g e n te w e i n i g in getal en te o n b e d u i d e n d zijn o m zulk een nadere w e t s b e p a l i n g te w e t t i g e n ' . Bij v o o r k o m e n d e gevallen k o n m e n zich tot de kerkelijke b e s t u r e n w e n d e n . O p de eerste v e r g a d e r i n g v a n de A m s t e r d a m s e kerkeraad w a a r K u y p e r p r e s e n t was, 18 a u g u s t u s 1870, k w a m de d o o p k w e s t i e a a n de o r d e d o o r een adres dat de C o n f e s s i o n e l e V e r e n i g i n g hierover a a n alle kerkeraden h a d gezonden. O p de kerkeraadsv e r g a d e r i n g van 20 o k t o b e r r a p p o r t e e r d e K u y p e r n a m e n s een d o o r de kerkeraad b e n o e m d e c o m m i s s i e van advies. H i j stelde voor 'dat geen a n d e r e d o o p s b e d i e n i n g als wettig d o o r U erkend zal w o r d e n , d a n die heeft p l a a t s g e h a d 'in den n a a m des Vaders en des Zoons en des h e i l i g e n Geestes', en dat d e r h a l v e eene kerkelijke h a n d e l i n g met dit besluit in strijd geen gevolg zal h e b b e n voor de Doopregisters'. 3 7 H e t voorstel werd v e r w o r p e n met 32 tegen 36 s t e m m e n . Kuyper h a d k e n n e l i j k n o g niet v o l d o e n d e beslag o p de kerkeraad. Een j a a r later was de d o o p s f o r m u l e o p n i e u w u r g e n t in A m sterdams kerkeraad. Ds F.C.A. P a n t e k o e k , sinds 1864 p r e d i k a n t te A m s t e r d a m , h a d o p 2 j u l i 1871 19 k i n d e r e n i n de Westerkerk g e d o o p t met de f o r m u l e : tot den N a a m des Vaders, des Zoons en des H e i l i g e n Geestes'. Hierover o n t s t o n d , zoals te verwachten was, r u m o e r in de kerkeraad. O p 21 s e p t e m b e r k w a m een r a p p o r t over deze zaak in b e h a n d e l i n g . Dr C r a m e r stelde voor uit te spreken dat de g e b r u i k t e f o r m u l e niet van dien aard was, dat zij streed met het karakter van de heilige d o o p 'gelijk die steeds in onze H e r v o r m d e Kerk is b e d i e n d ' . D a a r k w a m Kuyper tegen in het geweer. H i j deed een a n d e r voorstel, w a a r i n o p n i e u w de j o n g e Kuyper ten voeten uit voor o n s staat en de Kuyper van de Doleantie o n m i d d e l l i j k te h e r k e n n e n is: De Kerkeraad overwegende, dat geen andere d o o p d o o r h a a r erkend k a n w o r d e n , d a n die toebediend is n a a r den eisch onzer N e d e r d u i t s c h e gereformeerde kerken. overwegende, dat, wel het g e b r u i k der liturgische f o r m u l e door een b i j v o e g i n g in onze .Synodale r e g l e m e n t e n in de vrijheid der p r e d i k a n t e n is gesteld, m a a r dat h i j zich h i e r a a n , als elk b e g r i p van kerk o p h e f f e n d , niet k a n o n d e r w e r p e n .

Dit artikel werd u aangeboden door: Willem de Zwijgerstichting

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1986

Reformatorische stemmen | 100 Pagina's

Kuyper Hoedemaker en de Doleantie - pagina 21

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1986

Reformatorische stemmen | 100 Pagina's

PDF Bekijken