Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Zwingli; Zijn situatie, zijn reformatorische theologie en beleid, zijn invloed - pagina 47

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Zwingli; Zijn situatie, zijn reformatorische theologie en beleid, zijn invloed - pagina 47

1. Het Levenswerk Zwingli. - Het Zwitsers 'Eedgenootschap' ..2. Huldrych Zwingli's Getuigenis over Christus. - Zwingli's hervormingswerk - De Godheid - Avondmaal - Kerk en staat..3. De draagwijdte van Zwingli’s Reformatie. - De betekenis van Bern voor de Zwitserse Reformatie - Bern en Genève: Farel en Calvijn..4. Zwingli's invloed in Nederland. .

4 minuten leestijd

37. Herr, n u n selbst den W a g e n halt . . ' ( o o r s p r o n k e l i j k : "Herr, n u n heb den W a g e n selb!' S I I / I I 275; Melodie 527. Vertaling door Friedrich Spitta, Schw. K i r c h e n g e s a n g b u c h Nr. 344; even voortreffelijk door J a n W i t in 'Liedboek voor de kerken' Gez. 306. Zie aldaar vers 3: ' H e l p dat h o o g m o e d ons niet scheidt. Leid ons naar elkander heen, m a a k o n s waar en maak ons één: dan stijgt een lied dat n o o i t meer zwijgt.' C De draagwijdte

van Zwingli's

Reformatie

* Feestrede b i j het Zwingli - j u b i l e u m gehouden te Zürich, G r o s s m ü n s t e r , j a n u a r i 1984 en te B e r n , Münster, 2 6 maart 1984. 1. Z I X 130. 2. Bull. III 137. 3. Z I 621. 4. G W L Zwinglische Ref. . . . cap. X V I I I en X X I V . 5. G . W . L o c h e r : 'Grundzüge der T h e o l o g i e Zwinglis . . .' in H Z n S 173-270. 6. Künzli 69f; Z I 458; H III 3. 7. Reeds in vraag en a n t w o o r d I. 8. S I V 65; H X I 349 (aan k o n i n g F r a n s I van F r a n k r i j k ) 9. B u l l . I 12 10. Z III 407 11. I.e. aant. 6 12. S IV 58; S VI 188 13. Z X I V 424 14. Z I X 454. H R . Lavater: R e g n u m Christi etiam e x t e r n u m . Zwinglis Brief a n Ambrosius Blarer vom 4. Mai 1528. Z w i n g l i a n a X V / 5 ( 1 9 8 1 / 1 ) 15. Z X 165 16. Z II 451; G . W . L o c h e r : Der E i g e n t u m s b e g r i f f als P r o b l e m evangelischer T h e o l o g i e ; T V Z Zürich 2e Aufl. 1962, S. 29-35 17. S V I / I 209 (vgl. J o b 5: 7 V u i g . ) 18. G W L , Zwinglische Ref. 436ff 19. Z III 40; H I 210 20. G . W . L o c h e r : Die Berner Disputation 1528: Charakter, Verlauf, B e d e u t u n g und theologischer G e h a l t . Z w i n g l i a n a X I V / 1 0 ( 1 9 7 8 / 2 ) 21. L e o n h a r d von Muralt: Berns westliche Politik zur Zeit der R e f o r m a t i o n (1928); in: L e o n h a r d von Muralt: 'Der Historiker und die G e s c h i c h t e . ' Zürich 1960, S. 88-96 22. Meer hierover b i j G . W . L o c h e r : Die S t i m m e des Hirten', in: Oskar Farner: E r i n n e r u n g e n ' . Zwingli-Bücherei 68, Zürich 1954, S. 111-115; en in U. Neuenschwander und R. Dellsperger (Hgg): ' H u m a n i t ä t und G l a u b e ' , 'Gedenkschrift für Kurt G u g g i s b e r g ' ; G . W . Locher: Von der S ü n d h a f t i g k e i t ' , 'Zwinglis Schlusspredigt an der Berner Disputation als Beitrag seiner E t h i k ' ; Bern 1973, S. 2941, aant. 8 23. Z III 112, 26; H VII 121 24. Z III 113,161; H VII 122 D *) 1. 2.

Zwingli's invloed in Nederland G W L Zwinglische Ref., S. 641-644 Z V I I I 652, 9-11; 725, 5f Zie over het volgende: D o c u m e n t a Reformatoria' I, 1960

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1986

Reformatorische stemmen | 52 Pagina's

Zwingli; Zijn situatie, zijn reformatorische theologie en beleid, zijn invloed - pagina 47

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1986

Reformatorische stemmen | 52 Pagina's

PDF Bekijken