Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het verval van de Verzorgingsstaat; Deel 1 - een analyse - pagina 43

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Het verval van de Verzorgingsstaat; Deel 1 - een analyse - pagina 43

1. Op weg naar de verzorgingsstaat - A.M. Donner over 'de welvaartsstaat' - De beschouwingen van M. Ruppert - proefschrift P. Thoenes...2. Groei zonder grenzen - Omvang van overheidsoptreden - Sociale zekerheid. – Welzijnsvoorzieningen - Zorg voor ontplooiing - Herverdeling van inkomen - Wijziging verhouding overheid en burgers - Individualisme - Utilisme als drijfveer - kritiek van mevrouw Van Asperen - Verschrompeling maatschappelijke middenveld...3. De Verzorgingsstaat in de crisis - Alleen te wijten aan stagnerende economie? -Onbeheersbaarheid van de verzorgingsstaat - Zedelijke crisis - Het verdwijnen van de vrijheid.....

5 minuten leestijd

b e l a n g r i j k s t e factor in de s a m e n l e v i n g m a a r de c o n s u m e n t . Dat c o n s u m e r e n betreft ook m e n s e l i j k e relaties ( h u w e l i j k e n , vriends c h a p p e n ) , theorieën en ideeën (religieuze en politieke). De individuele b e v r e d i g i n g staat voorop. De meeste v o o r w e r p e n zijn voor k o r t s t o n d i g g e b r u i k - w e g w e r p v o o r w e r p e n . Dat geldt ook ideeën en relaties. O o k de o m g a n g s t a a l weerspiegelt deze cons u m e n t e n h o u d i n g . Niet alleen goederen die m e n k a n eten en d r i n k e n , m a a r ook g e b r u i k s v o o r w e r p e n , m e d e m e n s e n , welbevinden en werk, krijgen het adjectief lekker o p g e d r u k t (1983a, 149). Hier spreekt de subjectiviteit van het gevoel, tegenover de objectiviteit van de b u r e a u c r a t i s c h e s t r u c t u r e n van de verzorgingsstaat (152). Tegenover de onpersoonlijkheid van regels en procedures wordt n a d r u k gelegd o p persoonlijkheid (subjectivisme) en privacy. Ik vind het merkwaardig dat Zijderveld het te simpel noemt o m deze subjectivering en privatisering (de n a d r u k o p het gevoel, o p ikzelf) te zien als reactie o p en protest tegen objectivering en structurering (1983a, 152). Ik ben van m e n i n g dat de mens zich tekort voelt komen en d a a r o m voor zichzelf o p k o m t . Dat is ook de reactie van de mens o p het kwantitatieve individualisme, die zich uit in kwalitatief individualisme. Schnabel heeft deze beide achtereenvolgens en in s a m e n h a n g met elkaar behandeld (1983, 34-37). Ze komen inderdaad beide voor in het proces van modernisering, zegt Zijderveld (1983a, 152). Die modernisering moet dan wel opgevat worden als de verzorgingsstaat. En men moet de s a m e n h a n g , de omslag van het een in het ander, dus het oorzakelijk verband tussen beide goed zien.

In de verzorgingsstaat wordt de m e n s gereduceerd. De verzorgingsstaat is i n h u m a a n , zo zagen we in het vorige h o o f d s t u k . Dit i n h u m a n e leidt tot een i m m o r e e l ethos, dat van het c o n s u m e n tisme. Met n a m e A. van D o o r n heeft de profiterende, c o n s u m e r e n d e h o u d i n g van de burger in de verzorgingsstaat beschreven (Van D o o r n / S i m o n s e , 1985, 28-31; m e n zie vooral zijn artikel uit 1986). Ik citeer twee saillante u i t s p r a k e n : 'In zekere zin is de verzorgingsstaat een soort v a k b o n d met g e d w o n g e n l i d m a a t s c h a p met een bijzonder ingewikkelde c o n t r i b u t i e r e g e l i n g ' (145). 'Het diaconiesysteem is gekenmerkt door effectieve controle; uitdeler en ontvanger k e n n e n elkaar p e r s o o n l i j k met n a m e in kleine kerkelijke gemeenten. In de m o d e r n e verzorgingsstaat wordt sociale controle van b u r e n of o p s p o r i n g s a m b t e n a r e n vaak gediskwalificeerd als een a a n t a s t i n g van de privacy van de cliënt' (146). G e k l a a g d wordt over het gebrek a a n solidariteit van de burgers. Over het r u i m e gebruik, grenzend aan m i s b r u i k van de sociale voorzieningen, over het zwarte circuit dat steeds groter wordt. H e t gaat o m drie s y m p t o m e n van eenzelfde crisis. Dat is het eigenbelang dat drijfveer is van de verzorgingsstaat. Dit e i g e n b e l a n g als legitimatietheorie moet tot een zedelijke crisis leiden. Wie eigen-

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Thursday 1 January 1987

Reformatorische stemmen | 52 Pagina's

Het verval van de Verzorgingsstaat; Deel 1 - een analyse - pagina 43

Bekijk de hele uitgave van Thursday 1 January 1987

Reformatorische stemmen | 52 Pagina's

PDF Bekijken