Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Patriotten, prinsgezinden, gereformeerden; Over calvinisme en revolutie in de achttiende eeuw - pagina 48

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Patriotten, prinsgezinden, gereformeerden; Over calvinisme en revolutie in de achttiende eeuw - pagina 48

1. Bestaande beelden en nieuwe vragen...2. Een verdeelde volkskerk...3. Antithese en overeenstemming...4. Omwenteling...5. Berusting en aanvaarding...

3 minuten leestijd

111.

112.

113. 114.

Katechismus: wij zijn van nature geneigd God en onzen naasten te haten, bij gelegenheid dat de burger representant J . H . Floh heeft k u n n e n goedvinden deze stelling te verklaren als strijdig met de broederschapen verderflijk voorde m a a t s c h a p p i j (Amsterdam 1796); Kn. 22750 Brief aan ...£. Kist...betreklijk zijne...aanmerkingen tegen den burger representant Floh (Amsterdam 1796). P. Noordeloos, De restitutie der kerken in denFranschen tijd (Nijmegen 1937); Kn. 22983 Verdediging van de zaak der Hervormden tegen zeker advijs... op den Gelderschen Landdag... door de Gedeputeerden van de Synode der Hervormde Gemeenten in Gelderland (Amsterdam 1797). Vooralsnog hield dit voornamelijk in de beëindiging van kerkelijk toezicht o p de (benoeming van) schoolmeesters en de invoering van nieuw lesmateriaal, vooral door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen gepubliceerde boekjes; soms werden Orangistische schoolmeesters afgezet (Streekarchief Hilversum OA Hilversum 4). Schutte. Hollandse dorpssamenleving, VI.6. Nationale Vergadering, 4 maart 1796; onder meer aangehaald in Rapport van den burger representant J. Lublink, de Jonge, Uit naam der Commissie, ter onderzoek eener Propositie, om den Godsdienst aftescheiden van den Staat, en de Heerschende Kerk te doen ophouden (Den Haag, 's-Lands-Drukkerij 1796) 6.

115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128.

129. 130.

131.

132. 133.

Goslinga, Rechten, 173. Ibidem, 93; Goslinga, Beteekenis 1795, 28. D e G o u , Planl796, 364. Rapport Lublink, 4. Ibidem, 16. Plan van constitutie voor het volk van Nederland, 1796 art. 705 in De Gou, Plan 1796, bijlage. O n t w e r p van Constitutie, 1797. T i t u l VIII, in L. de Gou ed., Het ontwerp van constitutie van 1797 ('s-Gravenhage, 3 dln 1983, 1984, 1985 ) III bijlage. Het zesde additionele artikel opende voorts de weg tot herverdeling van kerkelijke gebouwen: Noordeloos, Restitutie, 78-79. Goslinga, Rechten, 139. De Gou, Plan 1796, 182, 185, 192, 359, 427; De Gou, Ontwerp 1797, I, 319. De Gou, Plan 1796, 182, 185, 192. De Gou, Plan 1796. 182-183. Bijvoorbeeld classis- en beroepingskosten. Schutte. Hollandse dorpssamenleving, IV, 6; Streekarchief Hilversum: O.A. Hilversum 4; C.C.M. de Mooij. Om de vruchten van Gods berg. De Bergse kerkgenootschappen en hun conflicten 1795-1814 (Bergen o p Zoom 1983). De G o u , Plan 1796, 266; zie ook (J.VV. T i l a n u s e . a . ) Adres van eenigepredikanten der Hervormde kerk, aan de Nationale Vergadering (z.p., z.j.). Evenhuis, Amsterdam, IV 331; J . H . Kompagnie, 'Tekenend de kleine luiden ... Een protestactie van 215.000 ingezetenen a n n o 1797', Gens Nostra 40 (1985) 291-292. Kompagnie, 'Tekenend', 293. Het getal van 215.000 is een schatting; de wijze van ondertekenen liep uiteen: soms tekenden hoofden van gezinnen onder opgaaf van het aantal leden daarvan, soms alleen de leden van de kerkeraad (zie bijv. J.H. Kompagnie, 'Een protestaktie a n n o 1797', Rondom den Herdenbergh 2 (1985) 89-90'. Cl. nt. 128. De advocaat der Nationale Vrjjheid (1795-1796) stond onder redactie van de Leidse hoogleraar J o h a n Valckenaer. die in officiële adviezen de juridische

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Tuesday 1 January 1991

Reformatorische stemmen | 52 Pagina's

Patriotten, prinsgezinden, gereformeerden; Over calvinisme en revolutie in de achttiende eeuw - pagina 48

Bekijk de hele uitgave van Tuesday 1 January 1991

Reformatorische stemmen | 52 Pagina's

PDF Bekijken