Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Geding om God; Een reactie op de rede van dr. H.S. Versnel - pagina 58

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Geding om God; Een reactie op de rede van dr. H.S. Versnel - pagina 58

1. De spanning tussen geloof en wetenschap. - Versnels rede aan de Vrije Universiteit...2. Het geestelijk klimaat in Nederland...3. Reacties. - H.M. Kuitert - De positie van prof. De Boer...4. God, voorwerp van wetenschap? - Versnel en anderen - Ouweneel en anderen - Het standpunt van Geertsema - Het standpunt van Brümmer...5. God en het lijden...

2 minuten leestijd

LITERATUURLIJST ADRIAANSE, H.J./KROP, H.A./LEERTOUWER, L... Het verschijnsel theologe. Over de wetenschappelijke status van de theologie, Amsterdam 1987. ADRIAANSE, H.J./KROP, H.A. (edd.), Theologie en rationaliteit. Godsdienstwijsgerige bijdragen, Kampen 1988. BANK, J.H. van der/VELDEN, M.J.G. van der/VISSER, J. (edd.), Ervaren waarheid. Opstellen, aangeboden aan Dr. H. Jonker t.g.v. zijn afscheid als hoogleraar vanwege de Ned. Herv. Kerk aan de RU te Utrecht, Nijkerk 1984. BAVINCK H., De wetenschap der H. Godgeleerdheid, Kampen 1883 (inaugurele rede aan de Theologische School te Kampen). BAVINCK H., Godsdienst en Godgeleerdheid, Wageningen 1902 (inaugurele rede aan de VU te Amsterdam). BEEK, A. van de, God kennen - met God leven. Een pleidooi voor een beuindelijk-pneumatologische fundering van kerk en theologie, Nijkerk 1982 (inaugurele rede aan de RU te Leiden). BEEK A. van de, Waarom ? Over lijden, schuld en God, Nijkerk 1984. BERKHOF, H., Bruggen en bruggehoofden. Een keuze uit de artikelen en voordrachten van prof dr. H. Berkhof uit de jaren 1960-1981, verzameld en uitgegeven t.g.v. zijn afscheid als kerkelijk hoogleraar te Leiden (onder redactie van E. Flesseman-van Leer e.a.), Nijkerk 1981. BERKHOF, H „ Christelijk geloof. Een inleiding tot de geloofsleer, Nijkerk 1990 6 . BERKHOF, H. (e.a.), Voorbij domineesland. Amersfoort/Leusden z.j.

De gevolgen van

de secularisatie,

BEUKEL, A. van den, De dingen hebben hun geheim. Gedachten over natuurkunde, mens en God, Baarn 1990. BEUKEL, A. van d e n , "Het begrijpen is mij te wonderbaar' in: Maurice, M.A./Noorda, S.J. (edd.), De onzekere zekerheid des geloofs. Beschouwingen in het spanningsveld van geloven en denken, Zoetermeer 1991. BOER, Th. de, 'Hermeneutiek van de transcendentie' in: Geense, A./ Schegget. G.H. t e r / B o e r , Th. d e / Roscam Abbing, P.J., In welk kader? Over veronderstellingen in de theologie, 's-Gravenhage 1988. BOER, Th. de, De God van de filosofen en de God van Pascal. Op het grensgebied van filosofie en theologie, 's-Gravenhage 1989. BOER, Th. de, 'Hij alleen zou het mogen...' in: Vroom, H.M. (ed.), De god van de filosofen en de god van de bijbel. Het christelijk godsbeeld in discussie, Zoetermeer 1991.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1993

Reformatorische stemmen | 68 Pagina's

Geding om God; Een reactie op de rede van dr. H.S. Versnel - pagina 58

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1993

Reformatorische stemmen | 68 Pagina's

PDF Bekijken