Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Hoeden tot het heil; Gisbertus Voetius en het pastoraat - pagina 48

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Hoeden tot het heil; Gisbertus Voetius en het pastoraat - pagina 48

1. Voetius: een praktische theoloog...2. Korte schets van de ontwikkeling van het pastoraat in de tijd van de Reformatie tot aan de tijd van Voetius...3. Eigen positie van Voetius in de gereformeerde traditie...4. Overzicht van het pastoraat bij Voetius. - Ambtsdragers en de gemeente - Het doel van pastoraat - De inhoud van het pastoraat - Verschillende soorten pastorale bezoeken.....

3 minuten leestijd

30.

31.

32. 33.

34.

35.

36.

37. 38. 39. 40. 41.

42. 43. 44. 45.

pietatem & sanctitatem erga Deum, 3. Exemplum conversationis, circa proximum in virtutibus ethicis, politicis, oeconomicis, humilitate, temperantia, justitia, prudentia, fortitudine, patientia, benignitate, &c'. O.e., Tom. II, p. 404. De taak van de pastor is: ' Verbi Praedicatio 8c applicatio tum publica, tum privatopublica, tum privata Kat' OIKO;: idque per conciones, lectiones, catechizationes, consolationes, adhortationes, correptiones, elenchos, consilia, responsiones ad casus 8c quaestiones propositas, apologias, scriptiones'. O.e., Tom. II, p. 404. ' Q u o m o d o ad cor h o m i n u m 8c applicate ad conscientias concionabuntur, qui privatis meditationibus r e r u m coelestium cor suum n o n macerant?', O.e., Tom. II, 406. O.e., Tom. II, p. 410: 'dicimus praecipium pastoris officium esse verbi praedicationem'. O.e., Tom. II, p. 413: 'Quia qui n o n est praesens n o n potest oves sibi commissas publique privatimque docere, hortari, consolari, corripere, statum earum explorare 8c propius spectare, medicinam discipline parare iisque applicare, n o n suffragia in consistoriis ferre, n o n ad casus propositos, dubia, objectiones, exeptiones r e s p o n d e r e , nee consilia suppediare, n o n lupos arcere & oves contra eos d e f e n d e r e : q u o d tarnen pastoribus i n c u m b e r e p r o b a t u r ex. Actor. 20 v. 28, 29, 3 0 , 3 1 cum J o h a n n . 10 v. 11, 12, 13'. Vgl. W. van 't Spijker, Voetius practicus, in: J. van O o r t e.a., De onbekende Voelius, K a m p e n 1989, p. 244-245; idem, O r t h o d o x i e en N a d e r e Reformatie, in: T. Brienen e.a., Theologische aspecten van de Nadere Reformatie, Z o e t e r m e e r 1993, p. 18-19. Disp. Sei. II, p. 403: 'potentia seu facultas supernaturalis, q u a e sit semen 8c radix fidei, spei, caritatis p o s t m o d u m p e r vocationem 8c actualem conversionem i n t r o d u c e n d a e ' . Deze g e n a d e is 'partim relatio, partim qualitas seu facultas spiritualis in m e n t e et voluntate, ex q u a t a n q u a m ex semine q u o d a m et potentia materiali (ita loquar) actuales dispositiones, et habitus per impressionem et infusionem Spir.S. suo t e m p o r e suscitantur', o.e. p. 413. G. Voetius, Proeve vande cracht der godtsalicheyt, met goet e n d e christelick bescheyt o p seker laster-schrift, hier n e f f e n s g a e n d e (...) d o o r Daniel Tilenus, Amsterdam 1628. Hierna afgekort tot Proeve. Proeve, p. 147. Proeve, p. 123. Proeve, p. 39. Proeve, p. 80. De Praktijk, p. 56 [43]. Bij d e verwijzingen n a a r 'De praktijk d e r godzaligheid' maak ik gebruik van de uitgave van dr. C.A. de Niet. De p a g i n a n u m m e r s k o m e n overeen met de N e d e r l a n d s e vertaling in deel twee van deze uitgave, terwijl de p a g i n a n u m m e r s tussen rechte haken verwijzen naar d e Latijnse tekst in het eerste deel. De Praktijk, p. 58. De Praktijk, over het gebed: p. 91-134. De Praktijk, p. [116]: signum gratiae, fidei. De Praktijk, p. 111.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 2000

Reformatorische stemmen | 52 Pagina's

Hoeden tot het heil; Gisbertus Voetius en het pastoraat - pagina 48

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 2000

Reformatorische stemmen | 52 Pagina's

PDF Bekijken