Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Buiten de kerk geen enkel behoud - pagina 50

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Buiten de kerk geen enkel behoud - pagina 50

1. Inleiding...2. Caecilius Thascius Cyprianus. - Doop - Kerk als moeder - als ark van het behoud...3. De geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel...4. Aurelius Augustinus. - De Donatisten...5. De zestiende eeuw. - De rooms-katholieke Kerk - Reformatie - Contrareformatie...6. De negentiende en twintigste eeuw. - Paus Pius IX - Kuyper - Schilder - Kuitert...7. Intra ecclesiam salus...

4 minuten leestijd

9. H. M. Kuitert, 'De wereld valt m e e ' , in: Terzake. Gesprekken van sociologen en theologen over kerkvernieuwing 4: Kerk buiten de kerk, Utrecht-Baarn 1969, 60-63. 10. Zie O. N o o r d m a n s , Augustinus, H a a r l e m 1953 (2de d r u k ) , 90-104; dit werk is ook o p g e n o m e n in Verzamelde werken 3, Kampen 1981, 32-198. 11. Zie over h e m : J . N . Bakhuizen van d e n Brink, 'Cyprianus van Carthago', in: Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afd. letterkunde. Nieuwe Reeks 21, 9, Amsterdam 1958, 235-265; L. F.}. Meulenberg, Cyprianus. De ene bron en de vele stromen, K a m p e n 1987. 12. Cyprianus, Epistula ad Iubaianum, 21. 13. Cyprianus, De ecclesiae unitate, 4. 14. Cyprianus, De ecclesiae unitate, 11. 15. Cyprianus, De ecclesiae unitate, 14. 16. In zijn tweede editie van De catholicae ecclesiae unitate schrijft Cyprianus ter vervanging van d e boven weergegeven paragraaf 4: ' O p é é n bouwt Hij de Kerk en, hoewel Hij n a zijn opstanding aan alle apostelen evenveel m a c h t toebedeelt en zegt: 'Zoals d e Vader Mij g e z o n d e n heeft, zend Ik ook u. Ontvangt de Heilige Geest. Als gij i e m a n d zijn z o n d e n zult h e b b e n kwijtgescholden, zullen zij h e m vergeven worden; als gij ze iemand zult h e b b e n toegerekend, zullen zij h e m t o e g e r e k e n d w o r d e n ' (Joh. 20:21-23). Toch, o p d a t hij de eenheid zou d o e n u i t k o m e n , h e e f t Hij d e o o r s p r o n g van diezelfde e e n h e i d , in één m e n s b e g i n n e n d , m e t zijn autoriteit verordineerd. De a n d e r e apostelen waren stellig d a t wat Petrus was, in gelijke mate begiftigd m e t eer en macht, maar de e e n h e i d is h e t vertrekpunt, o p d a t d e kerk van Christus als één g e t o o n d wordt. Die e n e kerk d u i d t ook d e Heilige Geest in h e t Hooglied aan, s p r e k e n d in d e persoon van de Heer: 'Eén is mijn duif, mijn volmaakte, é é n is zij voor haar moeder, d e uitverkorenen, voor h a a r die h a a r voortbracht'. Hij die zich verzet en weerstand biedt tegen d e kerk, vertrouwt hij er o p dat hij in de kerk? Immers ook d e gelukzalige apostel Paulus leert ditzelfde en h o u d t h e t s a c r a m e n t van d e e e n h e i d voor, w a n n e e r hij zegt: 'Eén lichaam en é é n Geest, é é n h o o p van uw roeping, één Heer, één geloof, é é n d o o p , één G o d ' (Ef. 4:4-5)'. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Cyprianus, De ecclesiae unitate, 5. Cyprianus, De ecclesiae unitate, 6. Cyprianus, De ecclesiae unitate, 6. Cyprianus, De ecclesiae unitate, 17. Cyprianus, De ecclesiae unitate, 19. H. D e n z i n g e r / A . Schönmetzer, Enchiridion Symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, 123. In de volgende n o t e n wordt dit werk telkens afgekort met: DS. Ten aanzien van d e d o o p in d e kring van d e Novatianen en Montanisten b e d i e n d schreef bisschop Innocentius van Rome aan zijn collega Victricius in Rouen o p 15-2-404 vergelijkbare woorden (DS 211). 23. H. J e d i n , Geschiedenis van de concilies, Hilversum 1959, 17-50. 24. DS 125.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 2000

Reformatorische stemmen | 60 Pagina's

Buiten de kerk geen enkel behoud - pagina 50

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 2000

Reformatorische stemmen | 60 Pagina's

PDF Bekijken