Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

VREDE EN EENHEID IN EUROPA

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

VREDE EN EENHEID IN EUROPA

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

VREDE EN EENHEID IN EUROPA door S.Paas. Uitg. Buijten & Schipperheijn, Amsterdam 1973, Ichtus reeks no. 3. Prijs: ƒ 10, —.

De schrijver van dit boek, de redakteur-buitenland van het Reformatorisch Dagblad, stelt een belangrijk onderwerp aan de orde: de Europese eenwording. Het thema van dit boek is: welke motieven liggen aan dit streven naar eenheid ten grondslag en welke bezwaren moeten daartegen vanuit christelijk standpunt worden ingebracht?

a. De schrijver noemt allereerst het streven naar eenheid in NAVO-verband uit veiligheidsoverwegingen tegen de toenemende militaire macht van het Oostblok.

b. Als tweede motief wordt de drang naar wereldvrede, de beheersing van de wereldproblematiek genoemd. Problemen in dit verband zijn: uitputting en vervuiling biosfeer, kloof arm-rijk, overbevolking e. d.

Bij het formuleren van zijn bezwaren gaat de schrijver er steeds Van uit dat een verenigd Europa een supra-nationaal Europa zal zijn. Binnen de kaders van het te vormen supra-nationale orgaan meent hij dat er voor christelijke politiek geen plaats meer zal zijn. Deze supra-nationale bestuursvorm zou zelfs kunnen leiden tot een geestelijke diktatuur, zoals die ons in het boek Openbaringen getekend wordt.

Bovendien stelt de schrijver dat op grond van Romeinen 13 de overheidsmacht niet aan een supra-nationaal orgaan mag worden overgedragen.

Een verenigd Europa waarbij onze nationale souvereiniteit volledig verloren gaat, moet terecht onze afkeuring hebben. In dit boek wordt op duidelijke wijze op de principieelgevaarlijke ontwikkelingen gewezen. Ons bezwaar tegen dit boek is echter, dat de schrijver hoegenaamd geen pogingen doet om nieuwe wegen te wijzen. Wel geeft hij toe dat West-Europa arm is aan grondstoffen en energie, en dat de fabelachtige macht en invloed van het Oostblok noopt tot (abnormale? ) krachtsvorming door hen die zich het Sovjet-imperialisme niet willen laten welgevallen.

Hier rijst een aantal vragen. Moet Europa, juist tegen bovengenoemde achtergrond, niet een eigen funktie en een eigen gezicht hebben? Is er geen andere keus mogelijk dan tussen diktatuur of versnippering tengevolge van een nationalistische belangenpolitiek, zoals Frankrijk die op dit moment demonstreert? Welke waarheid schuilt er in de veel gehoorde bewering dat verhoging van produktivlteit en welvaart alleen mogelijk waren en zijn door stichting van kontinentale en inter-kontinentale unies? Wij beseffen dat deze vragen de belangrijkste taak van de overheden: het Evangelie te vrijwaren van overlast, niet in de schaduw mogen stellen. Toch wordt ook van de christen-politikus gevraagd dat hij t. a. v. deze moeilijke materie positieve werkzaamheid verricht in gehoorzaamheid aan Gods inzettingen.

Ondanks bovenstaande opmerkingen bevelen wij dit boekje van harte aan, daar het op duidelijke en principiële wijze problemen behandelt die ons allen aangaan.

Katwijk

C. V.

Dit artikel werd u aangeboden door: De Reformatorische School

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 februari 1974

De Reformatorische School | 52 Pagina's

VREDE EN EENHEID IN EUROPA

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 februari 1974

De Reformatorische School | 52 Pagina's