Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Een bezoek aan het N.B.L.C.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Een bezoek aan het N.B.L.C.

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

door P. Kuiper,

Het is woensdagmiddag. Vanaf het Centraal station in Den Haag neem ik bus 18 naar Clingendael. Vanaf het eindpunt is het niet ver meer. Even later sta ik voor een modern gebouw in de Taco Scheltemastraat. Aarzelend stap ik naar binnen. Ik kijk in een enorm grote zaal, waar veel mensen aan het werk zijn. Omdat ik toch niet weet waar ik me moet vervoegen, stap ik maar direkt op een dame achter een bureau af.

En direlct succes! Zij weet van mijn afspraak af. Of ik a.u.b. even wil wachten. Even later komt er weer een andere juffrouw, die me vriendelijk te woord staat, en ongeveer anderhalf uur voor mij vrijmaakt, om mij het een en ander te vertellen over het N.B.L.C.

Ik zal proberen de belangrijkste taken weer te geven. N.B.L.C. is de afkorting voor het Nederlands Bibliotheek en Lektuurcentrum, Het is een overkoepelend buro voor de openbare bibliotheken. Omdat de laatste jaren de kontakten tussen het onderwijs en de openbare bibliotheek zich uitbreiden, heeft het N.B.L.C. ook een afdeling voor schoolbibliotheekwerk. Deze dienst schoolbibliotheken en audiovisuele media geeft ook adviezen over de toepassing van audiovisuele media in het onderwijs. Enkele publikaties van het N.B.L.C. wil ik u noemen.

1. Het N.B.L.C. heeft een advieslijst informatieve lektuur voor de basisschool. Deze lijst is bedoeld als een hulp bij de inrichting van een schoolbibliotheek in de basisschool en bevat ca. 250 boeken, met annotaties, gerangschilrt volgens de indeling van het S.I.S.O. (schema voor de indeling van systematische katalogus in openbare bibliotheken). Dit schema wordt in vrijwel alle openbare bibliotheken gebruikt. Het is echter ook een hulpmiddel bij het toekennen van koderingen aan boe ken en andere materialen in de schoolmediatheek.­

2. Het N.B.L.C. heeft ook een advieslijst verhalende lektuur voor de basisschool. Daarbij is het aksent gelegd op de jeugdlektuur van deze tijd, zowel wat benadering als taalgebruik betreft. Het is een lijst met meer dan 200 boeken, met annotaties, ingedeeld in drie leeftijdsgroepen: laagste, midden en hoogste klassen.

3. Er zijn omnummeringslijsten voor schoolbibliotheken en dokumentatiecentra. Er worden vergelijkingen in getrokken tussen de vorige uitgave van het S.I.S.O. en de nieuwe uitgave: dit alles ter vereenvoudiging van het omnummeren van boeken, tijdschriftartikelen, audiovisueel materiaal e.d.

4. Er is een trefwoordenregister voor de schoolbibliotheek, - mediatheek en - dokumentatiecentrum opgesteld (1974). Dit is een alfabetisch register voor de leerlingen, bedoeld om de S.I.S.O.-en Jeugd S.I.S.O.koderingen van de meest gevraagde onderwerpen snel te vinden. Er is bij de samenstelling van het register niet uitgegaan van een theoretisch

model, maar van de onderwijspraktijk. Noch volledigheid, noch konsekwentheid, doch praktische bruikbaarheid liggen aan dit register ten grondslag. Dit register bestaat in boekvorm en in kaartvorm (ca. 2200 kaarten).

Naast deze publikaties zijn er nog een aantal uitgaven van het N.B.L.C., waarop men zich kan abonneren.

1. Onderwijsrecensies. Deze uitgave verschijnt drie maal per jaar, en bevat recensies van boeken, geselekteerd door een redaktiekommissie, die zo mogelijk voor de schoolbibliotheek of het dokumentatiecentrum van belang kunnen zijn.

2. Projekt-en advieslijsten. Er verschijnen hiervan zes afleveringen per jaar. Deze lijsten bevatten opgaven van boeken, tijdschriften, brochures, audiovisuele materialen, exkursieadressen enz. over talrijke onderwerpen.

3. Informatie Audiovisuele Media. Verschijnt tien maal per jaar. Dit is een losbladige uitgave met opgaven van de audiovisuele middelen die in Nederland te koop, te huur of te leen zijn. Onderwerpsgewijs ingedeeld volgens S.I.S.O.

4. Projelrtenbank. In totaal worden jaarlijks ca. 50 verslagen van projekten die in Ideuter-, basis-en voortgezet onderwijs ontwikkeld zijn, gepubliceerd. Deze projekten leveren gegevens op, die voor andere scholen van belang kunnen zijn (aanleiding tot een projekt, werkvormen, gebruikte materialen, enz.).

Tenslotte stelt het N.B.L.C. katalogusmateriaal samen. Dit is van ongeveer 430 boeken verkrijgbaar. Drie maal per jaar komen daar 80 boeken bij. De kaartjes zijn voor de systematische of de trefwoordenkatalogus. Voorts een set katalogusmateriaal bij de deeltjes 1 t/m 208 van de serie 'Informatie' en ook bij de deeltjes 1 t/m 90 van de serie 'Informatie Junior', beide van uitgeverij De Ruiter (zowel voor de systematische als voor de trefwoordenkatalogus).

Het adres van het N.B.L.C. : Taco Scheltemastraat 5, Den Haag, tel.:070 - 26 43 51.

Hieronder treft u enkele samenvattingen van kinderboeken aan, zoals deze in de kaartenbak van het N.B.L.C. te vinden zijn. Eerlijkiieidshalve moet ik meedelen, dat de protestants-christelijke boeken er niet altijd even goed afkomen. Te gauw wordt er een negatief oordeel geveld, met woorden als: "zwaar", "moralistisch" en "ongenuanceerd".

VRIES, A. de. Jaap en Gerdientje. (Van Goor)

5. Een herfst vol avonturen; vierde leerjaar.

6. De wijde wereld; vierde leerjaar.

7. Op reis naar Suriname; vijfde leerjaar.

8. Jaap wordt groter; vijfde leerjaar. ƒ 2, 90, ƒ 2, 90, ƒ 2, 95, ƒ 3, 50

Jaap en Gerdientje, twee plattelandskinderen, beleven in deze deeltjes van een leesserie voor het basisonderwijs heel wat avontuurtjes. Dl. 5 bevat belevenissen rondom de boerderij en de boswachterswoning, waarbij vooral de nadruk valt op de vriendschap tussen de twee kinderen.

In dl. 6 wordt verteld over een vakantie aan zee met de ouders van Gerdientje, die vanuit Suriname met verblijf in Nederland zijn. De reis van Gerdientje per boot naar Suriname beslaat dl. 7 en hierin wordt ook al iets over dat land verteld. In dl. 8 is Jaap weer de hoofdpersoon en beleven de lezers met hem een jachtpartij en een spannend avontuur met een stroper.

De verhalen zijn geschreven vanuit protestant-christelijke overtuiging. Geleidelijk aan wordt de tekst moeilijker en wordt ook de inhoud aangepast aan iets oudere kinderen.

Met de gezellige plaatjes van Bert Bouman zien de boekjes er goed verzorgd uit.

Bureau Boek en Jeugd der CV.

Th.P.de Laat

november 1968, no. 68-512

ZEEUW, J.Gzn., P. Het turfschip van Breda. (Callenbach) ƒ2, 10

De verovering van Breda op de Spanjaarden door de troepen van Maurits, mogelijk gemaakt door de soldaten binnen de vesting te smokkelen in het schip van turfschipper Adriaan van Bergen, is door de schrijver gebruikt als gegeven voor dit historische verhaal. Hoofdperoon is een 12-jarige Bredase jongen, die voor de Spanjaarden moet vluchten en als duvelstoejager bij Van Bergen aan boord komt.

Het verhaal is rustig en eenvoudig verteld met enkele duidelijke hoogtepunten. De schrijver heeft zich wel gehouden aan de historische feiten.

De sfeer is uiteraard sterk Prot.-Chr. en duidelijk pro-Oranje, anti-Spanje en soms anti-R. K. De karaktertekening is nogal zwart-wit. Jongens van + 10 jaar, vooral die uit Prot.-Chr. milieus, zullen dit verhaal wel kunnen waarderen. De illustraties van H. Prahl zijn nogal donker, maar geven wel de sfeer van het boek weer.

Bureau Boek en Jeugd der CV.

A. Snel-ten Dolle

juni 1968, no. 68-236

Dit artikel werd u aangeboden door: De Reformatorische School

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 oktober 1976

De Reformatorische School | 60 Pagina's

Een bezoek aan het N.B.L.C.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 oktober 1976

De Reformatorische School | 60 Pagina's