Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Grenzen aan de zorg?

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Grenzen aan de zorg?

3 minuten leestijd

Een leerling met het syndroom van Down zit al jaren op een basisschool. Op dit moment is de school echter van mening de extra zorg niet meer te kunnen bieden. De ouders achten overgang naar het speciaal onderwijs echter onwenselijk en werken daarom niet mee aan overplaatsing hun kind. De basisschool heeft daarom besloten de leerling met een officiële procedure van school verwijderen. De school geeft de volgende redenen voor het niet kunnen handhaven van de leerling binnen het reguliere onderwijs: het niet kunnen waarborgen van de noodzakelijke wijze van lesgeven (één-op-één), het uit elkaar lopen van de leerprestaties van de leerling en zijn leeftijdsgenootjes, het bereiken van de grenzen om het klassikale pakket om te buigen naar de mogelijkheden van de leerling en het moeizame communiceren met de ouders.

Juridische regels
Artikel 40 van de Wet op het primair onderwijs (WPO) bepaalt dat de beslissing over toelating en verwijdering van leerlingen bij het bevoegd gezag berust. Overgang van een leerling naar een school voor speciaal onderwijs kan echter slechts in overeenstemming met de ouders plaatsvinden. Van belang is daarbij ook nog dat de WPO bepaalt dat ook kinderen die extra zorg nodig hebben, zoveel mogelijk regulier basisonderwijs moeten kunnen volgen en dat er een zorgstructuur dient te zijn die dit mogelijk maakt.

Rechtszaak
De verwijdering heeft uiteindelijk tot een rechtszaak geleid. Bij de beoordeling van de casus is het van belang om te weten dat de leerling tot het reguliere onderwijs is toegelaten vóórdat het rugzakbeleid in de wet was vastgelegd.

Verwijdering
De rechter stelt in zijn uitspraak dat uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat artikel 40 WPO niet is bedoeld voor verwijdering van leerlingen in verband met overgang naar een speciale school. Het artikel ziet op verwijdering wegens wangedrag. Een tot het reguliere onderwijs toegelaten leerling blijft dan ook op de reguliere school tenzij er met de ouders over de overgang naar het speciaal onderwijs overeenstemming wordt bereikt. De rechtbank merkt daarbij wel op dat de onderhavige bepaling ontstaan is in een tijd dat het toelaten van (zwaar) gehandicapte leerlingen op een reguliere school uitzondering was. Door de invoering van de ‘Regeling leerlinggebonden financiering’ is dit echter gewijzigd. Daarom kan volgens de rechter artikel 40 WPO thans dan ook worden toegepast als de school niet meer aan de zorgbehoefte van een gehandicapt kind kan voldoen.

Motivering
‘Er moet immers voldoende menskracht, middelen en expertise aanwezig zijn voor de vereiste speciale zorg. De reguliere school zal elk geval afzonderlijk moeten bekijken en het belang van het kind tegen dat van de schol moeten afwegen. Van belang is vooral dat de procedure waarbij tot een afweging kan worden gekomen zorgvuldig is, dat adviezen deskundig, onafhankelijk en zoveel mogelijk eenduidig zijn en dat de stem van de ouders daarbij voldoende wordt gehoord.’

In concreto
Als gemotiveerd en na een zorgvuldige afweging van alle belangen en op basis van eenduidige adviezen en voldoende inbreng van de ouders kan worden aangetoond dat de benodigde menskracht, middelen en expertise ontbreken, kan artikel 40 WPO worden toegepast en de leerling op grond daarvan worden verwijderd. In het concrete geval heeft het bestuur echter onvoldoende zorgvuldigheid betracht en blijft de leerling op de school ingeschreven.

Heldere afspraken
Tenzij aan het bovenomschrevene wordt voldaan, blijft een leerling dus, als de ouders zich tegen de overstap naar het speciaal onderwijs verzetten, ingeschreven op een reguliere school. Het reeds bij de toelating maken van duidelijke afspraken kan een bijdrage leveren aan een adequate motivering van een onverhoopte verwijdering.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 juli 2006

De Reformatorische School | 1 Pagina's

Grenzen aan de zorg?

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 juli 2006

De Reformatorische School | 1 Pagina's

PDF Bekijken