Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Passend onderwijs in refoland

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Passend onderwijs in refoland

4 minuten leestijd

De invoering van het passend onderwijstraject houdt de gemoederen in het onderwijsveld danig bezig. Van alle kanten wordt commentaar gegeven op de plannen van de minister om fors te bezuinigen op het zorgbudget. In dit artikel belicht ik enkele gevolgen, die met name van belang zijn voor het reformatorisch onderwijs. De onderwijsinhoudelijke aspecten blijven daarbij buiten beschouwing.

Regionale samenwerking

Het voornemen van minister Van Bijsterveldt is om schoolbesturen te verplichten in de regio (interzuilair) samen te werken. Deze samenwerking is noodzakelijk om de benodigde schaalomvang te realiseren om de zorgplicht, die op schoolbesturen komt te rusten, ook daadwerkelijk waar te kunnen maken. Uitgangspunt daarbij zijn de bestaande VO-samenwerkingsverbanden, waardoor de verwachting bestaat dat het land in zo’n 80 regio’s zal worden opgedeeld. Binnen de nieuwe samenwerkingsverbanden moeten schoolbesturen zodanige afspraken maken dat geen enkel kind, dat extra zorg nodig heeft, tussen wal en schip komt. Of te wel, wanneer ouders een leerling bij een school aanmelden, dient die school zelf of door middel van inschakeling van het samenwerkingsverband ervoor te zorgen dat deze leerling ook de juiste zorg ontvangt. Daarbij is het streven om zoveel mogelijk leerlingen in het reguliere basisonderwijs op te vangen. In de gedachtegang van de minister komen de huidige WSNS-verbanden te vervallen en daarvoor in de plaats komen de nieuw te vormen samenwerkingsverbanden. Daarbij zullen het basisonderwijs en het speciaal onderwijs gaan samenwerken in een verband; daarnaast zullen er verbanden ontstaan, waarin het voortgezet en het voortgezet speciaal onderwijs gaan samenwerken. Onverkorte toepassing van deze uitgangspunten zou betekenen dat de reformatorische scholen met alle besturen in de regio dienen samen te werken, dus interzuilair. Dit is een belangrijk zorgpunt voor de VGS. Tot nu toe kennen we onze zuilaire samenwerkingsverbanden, waarbinnen al jaren intensief en naar volle tevredenheid wordt samengewerkt. In nauw overleg met de landelijk projectleider passend onderwijs binnen het reformatorisch onderwijs heeft de VGS gepleit voor continuering van de huidige situatie om landelijk als reformatorische scholen te blijven samenwerken. In een brief aan de Tweede Kamer heeft de minister een passage opgenomen, waarin zij aangeeft te zullen onderzoeken of voor de continuering van het landelijke reformatorische samenwerkingsverband passend onderwijs, dat in die hoedanigheid een experiment passend onderwijs is gestart, een wettelijke basis kan worden gelegd.

Leerlingenvervoer

Een van de voornemens van de minister, waarvoor in de pers betrekkelijk weinig aandacht bestaat, is om de wet zodanig aan te passen dat leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs alleen nog maar in aanmerking te laten komen voor leerlingenvervoer als zij door hun beperking niet in staat zijn om zelfstandig naar school te komen. Kortgezegd komt dit voornemen hierop neer dat minder ouders van leerlingen in het VSO een vergoeding zullen ontvangen voor (aangepast) vervoer, hetgeen ongetwijfeld een verzwaring van de lasten van de ouders zal betekenen. Dit zal zeker ook gevolgen hebben voor ouders in het reformatorisch onderwijs, van wie de kinderen soms lange reisafstanden afleggen.

Door de VNG wordt ervoor gepleit om de verantwoordelijkheid voor het leerlingenvervoer geheel over te hevelen van de gemeenten naar de nieuw te vormen samenwerkingsverbanden. Hoewel dit een begrijpelijk streven is, blijft hierbij wel als zorgpunt de vraag of de nieuw te vormen samenwerkingsverbanden dan voldoende middelen ontvangen om het leerlingenvervoer te (laten) verzorgen. Dit speelt te meer in situaties, waarin leerlingen grote afstanden afleggen.

Medezeggenschap

Wanneer er aan de besturen van de (landelijke) samenwerkingsverbanden zeggenschap wordt toegekend, hoort daar op dat niveau medezeggenschap bij. Dit punt zal door de minister nog nader uitgewerkt worden in het nog in te dienen wetsvoorstel. De gedachte om zoveel mogelijk gebruik te maken van de reeds bestaande medezeggenschapsstructuur (MR op schoolniveau; bij meerpitters tevens een GMR), die in diverse notities van OC W is terug te vinden, heeft de instemming van de VGS.

Dit artikel werd u aangeboden door: De Reformatorische School

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 mei 2011

De Reformatorische School | 40 Pagina's

Passend onderwijs in refoland

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 mei 2011

De Reformatorische School | 40 Pagina's

PDF Bekijken