Bekijk het origineel

KERKNIEUWS

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

KERKNIEUWS

3 minuten leestijd

Beroepen: te Passaic (U.S.A.) A. Vergunst te Zeist.

Tweetal: te Tholen M. Blok te Rotterdam en F. Mallan te Bruinisse.

Bedankt: voor H. I. Ambacht A. van Stuyvenberg te Nunspeet.

UITTREKSEL VAN DE HANDELINGEN DER SYNODE GER. GEMEENTEN IN N.-AMERIKA

De Synode der Gereformeerde Gemeenten in Amerika werd gehouden in het kerkgebouw der Gereformeerde Gemeente te Grand Rapids, op Woensdag 11 Juni 1952. Op Dinsdagavond werd de bidstond geleid door Ds J. van Zweden in de Engelse taal, sprekende over de woorden uit Matth. 28 : 20: „En ziet. Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen."

Op Woensdagmorgen werd namens de roepende kerk te Rock Valley de Synode geopend door Ds van Zweden, door te laten zingen Psalm 79 : 4, gebed en het lezen van Psalm 80.

De afgevaardigden werd esn hartelijk welkom toegeroepen, voor het eerst Synodaal vergaderd in het nieuwe kerkgebouw der Geref. Gemeente te Grand Rapids. Het overlijden van ouderling Van Tuil werd ook herdacht in het openingswoord, en werd de wens uitgesproken dat de Heere in het midden mocht zijn om alles uit te doen lopen tot eer en heerlijkheid Gods, en tot het welzijn der gemeenten.

De lastbrieven werden nagezien en in orde bevonden. Het moderamen werd vastgesteld als volgt: Ds J. van Zweden, praeses; Ds W. C. Lamain, assessor; Ds C. Hegeman, scriba.

De notulen der vorige vergadering werden gelezen, goedgekeurd en getekend.

Een kort verslag werd gegeven aangaande de afscheiding uit ons kerkverband van de Turner Ave. Gemeente. Hoewel droefheid over die afscheiding, is het verblijdend dat vele leden der gemeente in ons kerkverband bleven, ook de emeritus-leraar dier gemeente. Art. 18 der vorige notulen werd besproken, ziende op „television". De Synode besloot bij het besluit te blijven. Een financieel verslag van de Zendings-commissie in het Oosten werd gegeven. In kas op 31 Maart 1952 $ 1248.51. De wens werd uitgesproken dat de Heere de arbeid mocht zegenen tot Zijn eer, en dat de gemeenten de zendingsroeping moehten verstaan. Hierop volgde een verslag aangaande ons Blad „De Banier der Waarheid".

Na enige bespreking werd Ds Lamain aangesteld als 'redacteur van het Hollandse en Ds Van Zweden als redacteur van het Engels gedeelte, te beginnen Sept. 1952. Ook werd besloten om het Engels eerst te plaatsen in het blad en dan het Hollands.

Br. Breeman werd door'de voorzitter hartelijk dank gezegd voor de vele werkzaamheden, aan het blad besteed. Al de jaren, dat het blad bestaat, mocht hij veel kracht en tijd daaraan opofferen.

Een verslag van de „Inheritance Pubhshers". De voorzitter van de Inheritance Publishers, Ds Lamain, wees op de noodzakelijkheid dat de gemeenten dat niet ongezegende werk blijven steunen.

Ds Lamain gaf verslag aangaande werkzaamheden onder de emigranten in Ontario, Canada. De Heere wilde de veelvuldige werkzaamheden zegenen. Te Ottersville werd een gemeente ge'institueerd op 21 October 1950. In de maand Juli zal D.V. de afdehng St Catharines een zelfstandige gemeente worden. Beide hebben thans een eigen kerkgebouw.

Ds Hegeman gaf verslag van de werkzaamheden onder de emigranten te Alberta en British Columbia. De gemeente te Lethbridge in het zuiden'van-Alberta werd geinstitueerd op 25 Mei 1951 door Ds van Zweden, en de gemeente te Sardis B.C., op 30 April 1952 door Ds Hegeman.

(Wordt vervolgd)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 december 1952

De Saambinder | 4 Pagina's

KERKNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 december 1952

De Saambinder | 4 Pagina's

PDF Bekijken