Bekijk het origineel

Afscheidsbrief voor de EMIGRANTEN

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Afscheidsbrief voor de EMIGRANTEN

6 minuten leestijd

Sioux Center, 26 Augustus 1954

Zoals de lezers weten, heb ik zo nu en dan een brief geschreven voor advies en medeleven voor de Hollanders  die in Canada wonen.

Met de komst van de leraar Ds Heerschap, meen ik dat het nu mijn roeping is om daar mee op te houderi. Met de komst van de leraars in Amerika, ben ik nu een predikant zonder, consulentschappen. Daar de gemeenten Corsica en Sunnyside en de gemeente Sardis mijn consulentplaatsen waren.

Wij hebben 4 Juli 1954 voor het eerst in de nieuwe kerk van de gemeente Sardis gesproken, de gemeente in het schone Brits Columbia. De dag daarop hebben wij afscheid genomen als consulent van deze gemeente waar wij ruim drie jaar consulent van geweest zijn en het ontstaan en groei van deze gemeente mochten mee maken. Het was in het jaar 1950 toen Ds van Zweden naar Brits Columbia ging, om aldaar voor enkele mensen een avond voor te gaan. En enkele weken daarna kwamen wij voor het eerst in deze omgeving. Wij waren toen op reis naar Sunnyside en kregen toen ook een verzoek door te reizen naar Brits Columbia. Wij hebben toen twee avonden voor een twintigtal mensen gesproken, en op de tweede avond een Zendingspost gesticht, zonder dat wij daartoe opdracht hadden, maar dachten: „grijpt als de tijd rijpt", en daarna in verzuchting tot God een commissie kuimen kiezen, en de aanvang was er voor het bouwen van een gemeente. In 1951 zijn wij consulent geworden van deze zendingspost, die later een afdeling werd van de gemeente Sunnyside. In het jaar 1952 hebben wij deze gemeente ge ïnstitueerd. De mensen kwamen wekehjks uit Nederland, en er was goede leiding. Het kwam zo ver, dat het kerkje dat gekocht was van de Doopsgezinden, te klein was. Wij hebben er gepreekt, terwijl de kinderen naast mij op de preekstoel zaten. Daar moest verandering in komen. De gemeente werd steeds groter, en er was geen ruimte meer in de kerk.

In overleg met de gemeente Sioux Center, is er een kerk door de leden veelal zelf gebouwd. En het is een prachtige kerk geworden. Och mocht er ook bij de vrienden in Canada verootmoediging wezen voor de goedheid Gods. Dat de Heere de eer mocht ontvangen, daar het een grote weldaad is dat de mensen bij elkander mogen komen, onder de zuivere bediening van Gods Woord.

Nu is Ds Zwerus consulent geworden, deze hoeft niet zo lang te reizen, slechts een dag, daar het ruim 300 mijl van Sunnyside is. Ik moest 2000 mijl rijden om naar mijn consulentplaats te gaan. Wij hopen dat de Heere nog wonderen mocht doen door Woord en Geest in Brits Columbia.

Dit jaar zijn wij ook in Ontario geweest, deze provincie ligt 1200 mijl van ons. Wij hoeven daar niet veel over te schrijven, de lezers weten wel, toen we te Paterson stonden, dat wij daar veel mochten arbeiden onder de emigranten. Wij hebben daar de eerste moeilijkheden meegemaakt, en de vrienden hadden het er nog over toen wij in Jimi j.l. daar waren, en de vele werkzaamheden om de verstrooiden te vergaderen, toen wij de zendingsposten Ottersville en St. Catharines daar stichtten. Maar nu zijn dat reeds gemeenten geworden onder leiding van Ds Lamain die veel in Canada preekt en ook consulent is van de drie gemeenten aldaar.

Te Lethbridge in Alberta heb ik wel gepreekt, maar een keer of wat voorgaan, of er werken onder de emigranten is een groot verschil, daar er velen moeten bezocht worden. Ds van Zweden is daar veel geweest, en onder zijn leiding is aldaar een gemeente gekomen, die nu een leraar heeft in de persoon van Ds Heerschap. Ook deze gemeente nam zeer toe en heeft ook reeds een afdeling te Calgary.

Zo is in de zes jaren dat wij mochten werken onder de emigranten een groei gekomen, en de zendingsposten zijn nu flinke gemeenten geworden. Het is te betreuren, dat er ook nog vele mensen afkomstig uit onze gemeenten, uit liefde voor de dollar, zich niet onvoorwaardelijk onder de waarheid willen scharen. De Heere mocht hen een indruk schenken, dat ze zich onder de middelen der waarheid mochten begeven.

En nu iets anders. Na zes jaar werken en adviezen geven aan de landverhuizers, willen wij gaarne iets zeggen over het emigreren van Nederlanders naar Canada. Mógehjk dat de lezers het weten, maar er is in vele plaatsen, o.a. St. Catharines, London en Toronto, plaatsen in de pravincie Ontario, heel veel werkloosheid. Wij hebben in Juni eens goed de zaak nagegaan, en de plaatsen zijn minder geworden om er te gaan wonen, en ook dat er meer mensen uit andere landen komen, dus de gevaren voor de jeugd ook groter worden.

Toch zijn er nog genoeg, vooral jonge mensen, die verleden jaar gekomen zijn en het heel goed naar hun zin hebben.

Velen schrijven uit Nederland, ik ben er voor om weg te gaan en wil elk werk gaarne doen en heel eenvoudig wonen. Maar het valt niet mee als het werkelijkheid wordt. Daarom vrienden, het moet ook daarin eerst praktijk worden. En vooral daar er nu veel vraag is ook in Nederland, voor vakmensen, dan komt er weer meer gelegenheid, ook voor het gezin om het dagelijks brood te verdienen. Bij onze informatie ia Alberta hebben wij opgemerkt, dat daar in de winter ook reeds werkloosheid is. Volgens mijn gedachte is het nu in Brits Columbia nog het beste.

 Daarom, laten wij in alles de zaak goed overdenken, als men gedachten heeft voor landverhuizing. Wij hopen nu van harte, dat als men informaties wil hebben aangaande Canada, dat men de consulenten schrijft van deze gemeenten. Tot verduidelijking, zal ik de personen noemen die men schrijven moet. Als men vragen heeft voor Brits Colvmibia, consulent voor Sardis, richt men zich tot Ds G. Zwerus te Sunnyside, Wash. Voor Alberta Ds M. Heerschap te Lethbridge, Alb. Canada; en voor Ontario, de consulent Ds W. C. Lamain.

Wij hopen nog enige brieven te beantwoorden en zeggen de vrienden in Canada dank voor de vriendschap als correspondent ervaren. De Heere mocht U allen gedenken.

Uw vriend in Sioux Center,

Ds C. HEGEMAN

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 september 1954

De Saambinder | 4 Pagina's

Afscheidsbrief voor de EMIGRANTEN

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 september 1954

De Saambinder | 4 Pagina's

PDF Bekijken