Bekijk het origineel

BERICHTEN

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

BERICHTEN

4 minuten leestijd

TIJDELIJK ADRES Ds. C. SONNEVELT

Het tijdelijk adres van Ds. C. Sonnevelt is: Hoflaan 148, 2691 AW 's-Gravenzande, tel. 01748 - 14990.

JAARVERGADERING V.G.S.

Op D.V. zaterdag 28 april a.s. zal in het congrescentrum "De Doelen" te Rotterdam de jaarvergadering van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (V.G.S.) worden gehouden. Aanvang 10.00 uur, ontvangst met koffie 9.30 uur. De heer mr. drs. H.J.M. Hoefnagel, algemeen secretaris van de Onderwijsraad te 's-Gravenhage hoopt alsdan eem referaat te houden over "De school van de jaren negentig en de relatie tussen het bevoegd gezag en de directie". Ook vermeldt de agenda verkiezing van bestuursleden. De volgende dubbeltallen zijn voorgesteld:

A.L. de Boo (aftredend), Ir. P. Slijkhuis te Delft; K. Meuleman (aftredend), J.D. Heijkamp te Elspeet; W. van 't Hul (aftredend), Mr. L. v.d. Kam te IJsselmuiden; (vacature W. Hoogendijk): H.C. Brand te Alphen a/d Rijn, F. Mulder te Woudenberg.

Een bezinnend slotwoord zal gesproken worden door het bestuurslid ds. C. Harinck, predikant van de Gereformeerde Gemeente te Oostkapelle. Voor deze vergadering zijn uitgenodigd afgevaardigden en overige leden van de bij de V.G.S. aangesloten schoolbesturen en kerkeraden, zomede onderwijsgevenden. Wij hopen dat velen hun medeleven met het reformatorisch onderwijs zullen tonen door van hun belangstelling voor deze vergadering blijk te geven.

Het bestuur,

ds. M. Golverdingen, voorzitter

A.L. de Boo, secretaris

KERKELIJK JAARBOEKJE

In verband met ziekte van de scriba van Nieuwerkerk, oud. M. Flikweert is tijdelijke scriba: Oud. J. Drooge, Ringweg 4, 4307 NK Oosterland, tel. 01114-2796.

AFSCHEID Ds. Th. VAN STUIJVENBERG

De kerkeraad van Terwolde-De Vecht deelt u mee, dat het afscheid van haar herder en leraar, ds. Th. van Stuijvenberg zal plaatsvinden op D.V. 24 april. Deze dienst zal gehouden worden in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente aan de Graaf van Lijndenlaan 9 te Apeldoorn, aanvang 19.30 uur.

INTREDE Ds. Th. VAN STUIJVENBERG

De bevestiging en intrede te Middelburg-C zal D.V. plaats vinden niet op vrijdag 4 mei maar op woensdag 2 mei, om 3.00 en 7.00 uur n.m.M.

DOVENDIENST TE DORDRECHT

Ds. J.W. Verweij hoopt D.V. zaterdag 7 april a.s. voor te gaan in een aangepaste kerkdienst voor doven en slechthorenden. Deze dienst wordt gehouden in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente, Mauritsweg 286 te Dordrecht en vangt aan om 15.00 uur.

AANGEPASTE KERKDIENST TE LISSE

D.V. zal op zaterdag 7 april 1990, aanvang om 15.00 uur, in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente te Lisse Tulpenstraat 3, een aangepaste kerkdienst worden gehouden voor verstandelijk gehandicapten. In deze dienst hoopt voor te gaan Evangelist L. Versteeg van Alkmaar. Hij wenst te spreken over "De koperen slang" naar aanleiding van Numeri 21 vers 1 t/m 9.

JEUGDBOND GER. GEM. DISTRIKT ZUID-OOST

Op D.V. zaterdag 7 april zal er een distriktsbijeenkomst worden gehouden in het kerkgebouw van de Ger. Gem. te Hardinxveld-Giessendam. Dhr. J.A. Spaan hoopt een inleiding te houden over: "Alleen zijn... of relatie een noodzaak? !" Aanvang: Half acht.

DISTRIKT ZUID

Op 2e paasdag, D.V. 16 april, hopen we de laatste distriktsbijeenkomst van dit seizoen te houden. Samen denken we dan na over het thema: "De dood is verslonden tot overwinning". Ds. C.G. Vreugdenhil zal dit voor ons inleiden. Tevens zal het meisjeskoor "Sjaloom" enkele liederen voor ons zingen. Deze keer betreft het alleen een avondbijeenkomst, die gehouden zal worden in de kerk van de Ger. Gem. te VUssingen.

SCHRIFTELIJKE BIJBELCURSUS

Sinds oktober 1989 wordt binnen onze gemeenten gebruik gemaakt van de Schriftelijke Bijbelcursus, zoals die onder verantwoordelijkheid van de deputaatschappen Evangelisatie en Bijbelverspreiding tot stand mocht komen. Op dit moment wordt door 60 gemeenten met deze cursus gewerkt vanuit 30 verschillende plaatsen. Het aantal actieve cursisten bedraagt nu reeds ongeveer 300. Het is verblijdend dat zoveel gemeenten deze arbeid ter hand hebben willen nemen. Op deze wijze kan het zaad gestrooid worden op plaatsen die tot nu toe voor ons onbereikbaar leken. Hoezeer is het noodzakelijk 's Heeren gunst over dit werk af te smeken, opdat het zaad door Zijn Geest vruchten mag voortbrengen van geloof en bekering. De werkgroep wil u gaarne op de mogelijkheid wijzen dat individuele gemeenteleden door middel van folders cursisten werven. Wellicht kennen zij in eigen omgeving mensen die met deze eenvoudige cursus zouden willen beginnen. Deze folders zijn te bestellen bij: Werkgroep Schriftelijke Bijbelcursus, Officiersvliet 18, 3331 KM Zwijndrecht, (tel. 078-122437).

Tevens willen wij u nu reeds wijzen op de bijeenkomst van D.V. 19 mei te Woerden, waar gelegenheid zal zijn voor uitwisseüng van informatie en evaluatie. De plaats van samenkomst is het kerkgebouw van de gereformeerde Gemeente te Woerden en de aanvang is 10.00 uur.

Ds. J. MOL

De afgesproken preekbeurten van Ds. J. Mol komen, om gezondheidsredenen te vervallen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 april 1990

De Saambinder | 12 Pagina's

BERICHTEN

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 april 1990

De Saambinder | 12 Pagina's

PDF Bekijken