Bekijk het origineel

KERKNIEUWS

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

KERKNIEUWS

4 minuten leestijd

Beroepen:

te 's-Gravenhage-Centrum en Zuid en te Nieuw-Beijerland: ds. W. Visscher te Amersfoort; te Ridderkerk-Slikkerveer: ds. J.J. van Eckeveld te Zeist; te Sunnyside (U.S.A.): ds. A.M. den Boer.

Bedankt: :

voor Haamstede: ds. C. Harinck te Houten; voor Nieuwdorp: ds. A.J. Gunst te Benthuizen; voor Sprang-Capelle: ds. A.M. den Boer.

WIJZIGINGEN KERKELIJK JAARBOEK

Amsterdam-Centrum Het adres van evangelist G. Baan is gewijzigd. Het nieuwe adres is: G. Baan, Anne Frankstraat 4, 2162 JP Lisse, tel. 0252-424544 (blz. 115). Elspeet De nieuwe scriba van de gemeente te Elspeet is: S. Mulder, Boekweitweg 26, 8075 CP Elspeet. Tel. 0577- 491696 (blz. 154).

AFSCHEID DS. R. KATTENBERG

De kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente te Vlissingen deelt mee dat op D.V. zondag 2 januari 2000 de afscheidsdienst van ds. R. Kattenberg zal plaatsvinden. Dit i.v.m. zijn vertrek naar Arnhem. De dienst zal gehouden worden in de Mamixkerk, Mamixplein 41 te West-Souburg. De aanvang van de dienst is 16.00 uur.

BEVESTIGING EN INTREDE DS. F. MULDER TE DORDRECHT

Na een vacante periode van bijna drie jaar was de verwondering groot toen ds. P. Mulder berichtte dat hij het be- roep van de gemeente Dordrecht had aangenomen. Woensdag 15 september werd hij bevestigd en deed hij zijn intrede in zijn nieuwe gemeente. De consulent, ds. M. Golverdingen, leidde de bevestigingsdienst. Als tekst had hij gekozen 2 Timotheus 4 : 2a: "Predik het Woord". Naar aanleiding van deze tekstwoorden sprak hij over de prediking van het Evangelie waarbij: a. de prediking geschiedt door de heraut van Christus en b. berust op het Woord van Christus. Prediken is herauten, proclameren, verkondigen van die zeer blijde boodschap. Alles wat een dienaar des Woords zegt en doet in de bediening van het Evangelie, heeft eeuwigheidswaarde. Daarvan moet rekenschap worden afgelegd door heraut en hoorder. Een getrouw gezant is medicijn. Ook zij worden echter gedurig geroepen tot zelfonderzoek. De prediker moet de gemeente eerlijk behandelen, zonder aanzien des persoons, in het licht van het komende gericht. Het Woord der Waarheid verkondigen is zonder begrenzing: de volle raad Gods. Het is Christus, de Gekruisigde, prediken aan alle creaturen. Alhoewel daartoe onbekwaam in zichzelf, moeten de dienaren van het Woord Christus, in afhankelijkheid van de Heilige Geest Die in hen woont, de zondaar uitdrijven uit zichzelf en wijzen op die geopende Deur Christus Jezus in al Zijn rijkdom en dienenswaardigheid.

Na het lezen van het formulier tot bevestiging van dienaren des Woords, klonk het: "Ja ik, van ganser harte", uit de mond van de nieuwe herder en leraar. De consulent sprak hem tot slot hartelijk toe, waarna staande de bevestigde predikant Psalm 20 : 1 werd toegezongen.

Ds. P. Mulder deed intrede met als tekst het tweede vers uit Psalm 67: "God zij ons genadig en zegene ons; Hij doe Zijn aanschijn aan ons lichten". Hij zag daarin een drievoudig gebed: het onverdiende, het onmisbare en het onschatbare. De Psalm is een loflied op God de Almachtige. Hij is de Genadige in Zichzelf. De zondige mens ontvangt de zaligmakende genade door de toepassing van de Heilige Geest. Alleen geloofsvereniging met Christus redt van de dood. De zondaar moet vragen om genade, om wijsheid, om gebed, om bekering, om de zegen door Woord en Geest, om vermeerdering van het geloof. Dat moet het dagelijks gebed zijn van een ieder. Met lege handen en een behoef­ tig hart. Het gaat om eeuwigheidszaken, want de prediking is tot oordeel of tot voordeel. Echter: de Heere is vrij in het schenken van Zijn genadige zegen. Omdat de mens van nature enkel duisternis is, is het licht van Gods aanschijn van onschatbare waarde. Door Christus is er een geopende toegang: Gods vriendelijk aangezicht. De wereldling en de oppervlakkige christen kent niet de verberging, maar ook niet het lichten van het aanschijn Gods. In het licht van 's Konings aangezicht is leven. Als de barmhartige en genadige God meegaat en Zijn aanschijn doet lichten, dan zal het gaan in de nieuwe gemeente. Ook verhaalde ds. Mulder van de weg tot het aannemen van het beroep. "Dit is de weg, wandel in dezelve". Hij moest en mocht zich aan de nieuwe gemeente verbinden.

Na de preek sprak ds. Mulder woorden van dank en waardering voor de wijze van ontvangst door de kerkenraad en de gemeente, de zorg aan de pastorie besteed, de aanwezigheid van familie, vrienden en verdere genodigden. Aan het einde van de dienst werd hij toegesproken door ds. T.M. van Dijk namens de Classis Dordrecht en de Part. Synode Zuid-West, door ds. J.C. de Groot namens de plaatselijke kerken en door oud. G. Stolk namens de kerkenraad en de gemeente. Tot slot legde ds. Mulder voor het eerst de zegen des Heeren op zijn nieuwe gemeente.

J. Everse, scriba.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 december 1999

De Saambinder | 12 Pagina's

KERKNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 december 1999

De Saambinder | 12 Pagina's

PDF Bekijken