Bekijk het origineel

Kerknieuws

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Kerknieuws

6 minuten leestijd

Beroepen: te Rotterdam-Centrum: ds. W. Visscher te Amersfoort; te Zwijndrecht: ds. P. Mulder te Dordrecht.

AFSCHEID DS. G.J. VAN AALST

De kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente te Ridderkerk deelt u mee dat haar herder en leraar, de weleerwaarde heer ds. G.J. van Aalst, D.V woensdag 8 januari 2003 afscheid zal nemen van onze gemeente, in verband met zijn vertrek naar de gemeente van Klaaswaal. De afscheidsdienst wordt gehouden in het eigen kerkgebouw aan de Anjerstraat nr. 2 en vangt aan om 19.30 uur. De kerkenraad

DOVENDIENST GOUDA

Stud. G. Pater hoopt op 4 januari D.V voor te gaan in een aangepaste kerkdienst voor doven en slechthorenden. De dienst wordt gehouden in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente, Ronsseweg 1 en vangt aan om 15.00 uur. Horenden zijn eveneens hartelijk welkom.

KERKELIJK JAARBOEK GEM. ZEIST

Per 1 januari 2003 nieuwe scriba te Zeist: M.K. Treur Stationslaan 15, 3701 EN Zeist Tel. 030 - 695 86 96 e-mail: mktreur(a), rdnet.nl (blz. 312)

VERSLAG VAN DE BEVESTIGINGS- DIENST VAN KANDIDAAT G. HOOGERLAND OP WOENSDAG 4 SEPTEMBER TE DRACHTEN

De bevestiger, ds. G.J. van Aalst, docent van de Theologische School had als schriftlezing Ps. 72. Hij nam als tekst het I® gedeelte van vers 16. Het thema was: De Evangeliebediening van de meerdere Salomo. 1. De dwaasheid der prediking. (Is er een handvol koren in het land op de hoogte der bergen) 2. De rijkdom van de vrucht (De vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon)

1. De dwaasheid der prediking

Ps. 72 is één van de laatste gebeden van David, we zouden kunnen zeggen het geestelijk testament van David. Daarin is ons nagelaten een gebed voor Davids opvolger, voor Salomo en dat niet alleen, nee, het is ook een heerlijke profetie van de Zone Davids. De kanttekenaren zeggen zo heel eenvoudig: Dit ziet op Christus. Dus in dit gebed leren we een profetie van het heerlijke genaderijk van de Meerdere Salomo. Dat genaderijk zal zich uitbreiden en David mag zien met profetische ogen door de Geest der profetie hoe dat zal zijn. Als we nu Ps. 72 naast 2 Sam. 23 leggen dan zien we dat David van 2 zaken vervuld is. Hij mag zien een Heerser in de volkomen vreze Gods, de Christus, en tegelijkertijd heeft hij de worstelingen met zijn eigen huis waar heel wat aan de hand was. En geliefde broeder, deze twee zaken brachten ons bij Ps. 72, waar het gaat om de heerlijkheid van Christus en de trouw van de God der geslachten. Het gaat om die levende Koning. Dat volk dat een levende Koning heeft wordt hier getekend. Deze Meerdere Salomo heeft een wonderlijk volk waar drie dingen van gezegd worden. Het zijn nooddruftigen, ellendigen en die geen helper hebben. Door Gods levendmakende Geest worden hun de ogen geopend en dan wordt het alleen maar gebrek, alleen maar tekort, alleen maar schuld, alleen maar armoe en alleen maar hulpeloosheid. Dat is het volk waarover Hij regeert, dat Hij verlost door de kracht van Zijn Geest en Woord. Hoe wordt dat volk nu toegebracht? Eén voor één, daar gaat het nu over in vers 16a: Is er een handvol koren? Hoe worden nu slaven van de satan, dienstknechten van de zonde, kinderen der duisternis, nu onderdanen van de Vorst Messias? Dat doet de Heere vrijmachtig, soeverein. Het middel dat Hij daartoe gebruikt is het zaad, het Woord. Een handvol koren, geen wagenvol koren, maar een handvol, een hand van een Adamskind, één die van zichzelf onbekwaam is tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. En waar moet hij nu zaaien? Op de hoogten der bergen waar niets groeit, waar alles kaal is en koud. Een handvol op de hoogte der bergen. Kan die Vorst die eeuwig leeft nu niet op een andere manier onderdanen werven? Nee, dat behaagt Hem niet, dit is het enig middel, zaaien, zaaien. Een handvol koren op een plaats die wij niet uitkiezen, een plaats die wij ongeschikt achten. Maar de Heere heeft er Zijn bedoeling mee, met een zaaier te sturen met een handvol naar de hoogte, dat doet Hij niet tevergeefs.

2. De rijkdom van de vrucht

De tweede gedachte is dat die handvol op de hoogte der bergen wordt uitgestrooid. Broeder, zaaien, zaaien, zaaien, let op je zaad, kerkenraad, gun hem de overdenking in de stille binnenkamer, dat heeft hij nodig, hij is verantwoordelijk voor het zaad. Maar de Heere belooft er wat bij: de vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon. Het zaaien van het zaad is het werk van de zaaier maar het zegenen is uitsluitend Gods werk, daar komt niets van de mens in aanmerking. Dus een zaaier gaat uit om te zaaien vanmiddag en zaaiende, we zullen het hem straks toezingen: al wenende. En dat wenen daar is innerlijk en uiterlijk alle reden toe. Vanwege de hoogte der bergen, vanwege de hardigheid des harten, vanwege de stenen die niet weggenomen zijn onder de oppervlakte. Maar een deel viel in de door God wel toebereide aarde en ging schijnbaar sterven in de aarde. Ontkiemen is dat verborgen werk wat niet te zien is. God Zelf zorgt ervoor dat het zaad mag ontkiemen en wortel schieten en de vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon. Het begint niet bij het ruisen, het begint met het ontkiemen, in de aarde vallen en sterven. Dat is de weg. Alleen dat is de weg waardoor er vruchten zullen zijn die ruisen als de Libanon en denk eraan dat niet allen dezelfde vrucht dragen, dertig- zestig en honderdvoud, niet allemaal hetzelfde. We zullen een paar vruchten noemen: De vrucht van overtuiging van zonde, het lijkt of het sterft. Overbuiging tot God, overbuiging onder Zijn deugden. Ontdekking, het openleggen, waargemaakt worden voor God, het afgedrukt worden van Zijn deugden in de ziel, het hartelijk zich mogen overgeven aan Die God in Wie het onrecht niet gevonden wordt. Wat is het fundament van de troon van de Vredevorst? Geef Heere, de Koning Uwe rechten, en Uw gerechtigheid de Zoon des Konings. Het gaat alleen om Gods eer en de verheerlijking van Zijn volmaaktheden. Daar werkt God altijd op aan, dat is het fundament van Zijn troon. De Heere der gerechtigheid zendt Zijn zaaier niet tevergeefs.

Na het zingen van Ps. 45:8 leest ds. van Aalst het formulier tot de bevestiging van de dienaren des Goddelijken Woords en na het plechtig uitgesproken "Ja, ik van ganser harte" knielt kandidaat Hoogerland tijdens het zingen van Ps. 126:3 onder de geopende Bijbel.

Aan de handoplegging namen deel de classis predikanten: ds. C.J. Meeuse, ds. C.G. Vreugdenhil, de docenten: ds. G.J. van Aalst, ds. L. Blok, ds. A. Moerkerken, ds. J. Mol "als oud herder er leraar" en ouderling Jongsma. Daarna werd de bevestigde dienaar staande toegezongen Ps. 90:9, waarna ds. van Aalst nog een persoonlijk woord sprak waarin hij ook het gezin van ds. Hoogerland betrok. Tot slot werd gezongen Ps. 69:14.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 december 2002

De Saambinder | 16 Pagina's

Kerknieuws

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 december 2002

De Saambinder | 16 Pagina's

PDF Bekijken