Bekijk het origineel

Kerknieuws

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Kerknieuws

4 minuten leestijd

BEROEPINGSWERK

Beroepen: te Hendrik-Ido-Ambacht: ds. J.J. Tanis te Kapelle-Biezelinge.

GENERALE SYNODE 2004

Op D.V woensdag 8 en donderdag 9 september 2004 wordt de Generale Synode gehouden. Zoals gebruikelijk zal deze synodevergadering plaatsvinden in het kerkgebouw van de Geref Gemeente te Utrecht, Catharijnekade-Bergstraat. De vergadering begint woensdagmorgen om 10.00 uur. De daaraan voorafgaande bidstond zal gehouden worden op D.V. dinsdag 7 september, in hetzelfde kerkgebouw, aanvang 19.30 uur. In deze dienst hoopt de preses van de vorige synode, ds. J.J. van Eckeveld te Zeist, voor te gaan. Namens de roepende kerk van Rijssen-Zuid: ds. A. Schreuder, preses. G.W.S. Mulder, scriba.

BEVESTIGING/INTREDE KAND. G. BEENS TE KOOTWIJKERBROEK

Met blijdschap delen wij u mede, dat op D.V woensdag 15 september a.s. kandidaat G. Beens als herder en leraar aan onze gemeente verbonden zal worden. De bevestigingsdienst vangt aan om 14.00 uur en zal worden geleid door ds. F. Melis. De intrededienst begint om 19.00 uur. Beide diensten worden gehouden in het kerkgebouw van de Geref Gemeente te Barneveld. Kerkenraad Geref Gemeente Kootwij kerbroek

DOVENDIENST TE GOUDA

Ds. C.J. Meeuse hoopt op D.V. 9 september a.s. voor te gaan in een aangepaste kerkdienst voor doven en slechthorenden. Deze dienst wordt gehouden in het kerkgebouw van de Gereforeerde Gemeente te Gouda, Ronsseweg 1 en vangt aan om 15.00 uur. Horenden zijn eveneens hartelijk welkom.

AANGEPASTE KERKDIENST TE OUDEMIRDUM

D.V zaterdag 11 september a.s. zal in het kerkgebouw van de Geref. Gemeente te Oudemirdum een aangepaste kerkdienst worden gehouden voor mensen met een verstandelijke handicap. In deze dienst hoopt voor te gaan: ds. G. Hoogerland. Hij hoopt te spreken over: "Saulus als een vijand tot God bekeerd", n.a.v. Hand. 9:1 t/m 6. De dienst begint om 14.30 uur. Iedereen is van harte welkom.

ADRESWIJZIGING KAND. G. BEENS

Het nieuwe adres van kandidaat G. Beens is: Rehobothstraat 80, 3774 CM Kootwijkerbroek, tel. 0342-441697.

MUTATIES KERKELIJK JAARBOEK 2004

Pag. 382/383, Commissie Vakantieweken Gehandicapten. De nieuwe voorzitter van deze commissie is: J. van 't Hof, Gaffelveld 47, 3993 RD Houten, tel. 030-6380634. Het juiste tel.nr. van mevr. S, H. van der Kraan-Lindhout, stafledenadministratie mensen met een verstandelijke handicap, is: 0180-552437.

AFSCHEID DS. A.B. VAN DER HEIDEN VAN OOSTKAPELLE

Op zondag 8 augustus jl. heeft ds. A.B. van der Heiden, na ruim drieƫnhalf jaar de gemeente van Oostkapelle gediend te hebben, afscheid genomen i.v.m. zijn vertrek naar Benthuizen. De tekst voor deze afscheidsdienst was Deuteronomium 30:19. Het thema was: Mozes afscheidswoord, waarin hij aan het volk verantwoording doet van zijn arbeid: 1. Mozes roept getuigen op. 2. Mozes herinnert aan de inhoud van de prediking/verkondiging. 3. Mozes doet een dringende oproep tot de goede keus.

Na dit ernstige woord vanuit de Schrift, waarin de predikant zich vrij maakte van het bloed van zijn hoorders en een oproep deed tot de gemeente met "Haast u en spoedt u om uw levens wil", sloot hij af met de woorden uit vers 19: "Ik neem heden tegen ulieden tot getuigen den hemel en de aarde: het leven en den dood heb ik u voorgesteld, den zegen en den vloek! Kies dan het leven, opdat gij levet, gij en uw zaad."

Ds. A.B. van der Heiden sprak daarna de gemeente, catechisanten, kosters en kerkenraad toe. De predikant werd toegesproken door de consulent ds. C.G. Vreugdenhil, die ook sprak namens de classis Middelburg en namens de P.S. Zuid. Ds. Vreugenhil gaf de scheidende predikant als tekst mee Deut. 31:8.

Namens de kerkenraad en de gemeente werd ds. Van der Heiden toegesproken door de 2e voorzitter dhr. F. Walhout. Deze liet de vertrekkende predikant staande toezingen Ps. 69 : 14.

Hierna legde ds. Van der Heiden als herder en leraar voor de laatste maal de zegen op de gemeente van Oostkapelle. Maandagavond 9 augustus jl. heeft de gemeente van Oostkapelle persoonlijk afscheid genomen van haar herder en leraar.

A.C. de Visser, scriba

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 september 2004

De Saambinder | 12 Pagina's

Kerknieuws

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 september 2004

De Saambinder | 12 Pagina's

PDF Bekijken