Bekijk het origineel

VERSLAG VAN DE BEVESTIGING EN DE INTREDE VAN KANDIDAAT L.TERLOUW OP 22 SEPTEMBER 2004

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VERSLAG VAN DE BEVESTIGING EN DE INTREDE VAN KANDIDAAT L.TERLOUW OP 22 SEPTEMBER 2004

6 minuten leestijd

Na een vakante periode van ruim 12 jaar was het voor de gemeente van Rotterdam- Zuid een zegen die tot grote dankbaarheid en blijdschap strekt dat er juist nu een predikant zich aan onze gemeente mocht verbinden. Als gemeente staan wij immers over een week gereed om te verhuizen naar Barendrecht. Op de goedheid ons betoond door de Heere in deze weg werd ook gewezen door ds. G.J. van Aalst. Hij leidde de bevestigingsdienst. De prediking van deze middag was naar het Schriftwoord uit 2 Timotheüs 2:15: 'Benaarstig u, om uzelven Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt.'

Onder deze tekst schreef ds. Van Aalst: 'Een beproefde arbeider.'

Achtereenvolgens werd stilgestaan bij: 1^. De ijver van de arbeider (vers 15a). Benaarstig u, d.w.z. aldus ds. Van Aalst, wees er voortdurend om uzelf voor Gods aangezicht te stellen, hoe staat een dienaar in de heilige bediening? Laat het uw voortdurend werk zijn om u voor Gods aangezicht te stellen met uw persoonlijke noden, maar ook met de noden van de gemeente waarover u gesteld wordt. Benaarstig u, het geldt allereerst de toekomstige predikant, maar niet minder voor ieder van de hoorders. 'Benaarstig u' d.w.z. wees er voordturend op gericht, laat het de voortdurende behoefte des harten zijn om u af te zonderen, in het zoeken van Gods gemeenschap. Benaarstig u ook als gemeente in het bidden voor uw dienaar. Laat de Heere in het middelpunt staan van al uw benaarstigen u Gode beproefd voor te stellen. 2^. Het oordeel over de arbeider (vers 15m). Een arbeider is er niet om te praten, om allerlei godsdienstige woorden voor te brengen. Hij is er om steeds te 'betuigen voor de Heere' (vers 14) Daar is hij voor geroepen, in dienst genomen. Niets anders mag van de arbeider verwacht worden. Het oordeel van de gemeente is niet doorslaggevend. Die hem oordeelt is God. Dat weet hijzelf ook. Voorts is voor een ambtsdrager vereist dat hij getrouw bevonden wordt. Een arbeider die niet beschaamd wordt. Dat zal de Heere na het beproefd voorstellen doen blijken. Na de beproeving voor God en door God zal blijken, dat hij niet beschaamd zal worden. Aangezien in de geliefde Zoon des Vaders, levend vanuit de Knecht des Vaders. 3^. Het werk van de arbeider (15b).

Die het Woord der waarheid recht snijdt, is niet slechts een eis. Zo wordt het vaak uitgelegd. Dat is het ook wel natuurlijk, maar het is eigenlijk een vrucht van het beproefd zijn. De tentenmaker Paulus weet goed wat het is om het tentdoek niet recht te snijden. Wee als het Woord der waarheid niet recht gesneden wordt. Het luistert heel nauw, dat recht snijden. Op de akker bezig zijn met ploegen, dan recht ploegen. Het einddoel voor ogen! Het is de totale verlorenheid van de mens te prediken maar ook der ruimte van het behoud in Christus. De enige Naam tot de zaligheid te prediken.

Na het zingen van Psalm 132:10 leest de bevestiger het formulier om de dienaars des Woords te bevestigen. Een ontroerend ogenblik is het als kandidaat Terlouw op de drie uit het formulier gestelde vragen antwoordt: 'ja ik van ganser harte'.

Na het zingen van Psalm 119:53 vindt de plechtige handoplegging plaats. Geknield onder de geopende Bijbel spreken achtereenvolgens de predikanten: G.J. van Aalst, W. Silfhout, J. Mijnders, A Moerkerken en L. Blok een zegenwens uit vanuit het Woord van God. Daarna zingt de gemeente staande biddend de nieuwe dienaar toe Psalm 23 vers 3. Na een persoonlijk woord van ds. Van Aalst wordt deze plechtige dienst met dankgebed en het zingen van Psalm 111:5 besloten.

De intrede

In de avonddienst deed ds. L. Terlouw intrede. Als tekstwoord voor deze bijzondere dienst koos hij Psalm 45:5a 'En rijd voorspoediglijk in Uw heerlijkheid op het Woord der waarheid in rechtvaardige zachtmoedigheid. Het thema luidt: De roep om de Messias in Zijn heerlijkheid. 1^. In de uitbreiding van Zijn rijk.

Dit bruiloftslied zingt van een koninklijke bruidegom. In het zien van de aardse bruidegom in zijn heerlijkheid roept de dichter door Gods Geest gedreven om de hemelse Bruidegom, Die is beloofd. Aardse koningen konden onder Israël veel macht hebben ontvangen van de Heere, denk aan David of aan de wijsheid van Salomo. Toch konden zij de macht van de satan, de zonde en de dood niet breken. De regering van David, e.a. riep om de grote Davids Zoon. In deze Held heeft God van eeuwigheid af hulp besteld. Hij heeft getriomfeerd over de satan, de zonde en de dood. Daarom rijdt Hij nog uit op het Woord der Waarheid in de prediking. Met Zijn twee snijdend scherp zwaard kan Hij het hardste hart van Zijn vijanden verbreken. Hij bekeert zondaren en verzoent vijanden met God.

2^. In de fundering van Zijn troon Van aardse koningen verwachten we dat ze de waarheid spreken en het recht handhaven. Dit doet hun troon vaster staan. Aardse koningen struikelen daarin, tronen op aarde wankelen. Daar tegenover staat de troon van Vorst Messias. Zijn omwandeling op aarde predikt, dat Hij het recht van Zijn Vader en de waarheid liefheeft. Hij vervult de wet in volmaakte liefde tot Zijn Vader. Hij brengt gerechtigheid aan voor Zijn bruidskerk. Vanuit de Weg, de Waarheid en het Leven vloeit het Woord der Waarheid. Genade is op Zijn lippen uitgestort. Als dit Woord der waarheid in ons binnenste heerschappij krijgt, gaan we zien dat ons bestaan leugen en bedrog is. We leren onszelf kennen als zwart van zonde, vol van ongerechtigheid. Het Woord der Waarheid is ontdekkend maar de Heere maakt in die weg verlegen om de gerechtigheid van Christus. Hij heeft het recht voortgebracht voor ellendigen en nooddruftigen.

Na het beëindigen van de predikatie volgen nu enkele gebruikelijke toespraken Woorden van dank aan de bevestiger ds. Van Aalst, het curatorium, de docenten, enz. Tot de kerkenraad en de gemeente zegt de dominee o.a.: ongedacht van uw kant, maar ook van mijn kant heeft God ons samengebracht. Wat zijn Gods wegen voor u en mij wonderlijk. Daarna spreken ds. A.B. van der Heiden namens het Curatorium en ds. W. Silfhout namens de classis Rotterdam en de Part. Synode Zuid-West. Student J. van Belzen voert het woord namens de studenten. Tenslotte spreekt ouderling J.L.Roukens een woord van welkom namens de kerkenraad. Hij laat onze dominee Psalm 132 vers 10 toezingen. Dominee bedankt alle sprekers voor hun goede wensen en legt daarna voor het eerst als dienaar van het Goddelijk Woord de zegen op de gemeente.

Voor beide diensten was er een grote belangstelling.

Kerkenraad Ger. Gem R'dam-Zuid

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 25 november 2004

De Saambinder | 16 Pagina's

VERSLAG VAN DE BEVESTIGING EN DE INTREDE VAN KANDIDAAT L.TERLOUW OP 22 SEPTEMBER 2004

Bekijk de hele uitgave van donderdag 25 november 2004

De Saambinder | 16 Pagina's

PDF Bekijken