Bekijk het origineel

Christus’ blijdschap en kroon

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Christus’ blijdschap en kroon

5 minuten leestijd

Meditatie

...uit de baarmoeder des dageraads zal U de dauw Uwer jeugd zijn.

Psalm 110:3c

Hoe wonderlijk verheven zijn de woorden door David iiier gesproken! We zouden in onze dwaasheid zeggen dat het wel wat té verheven is. Waarom zo moeilijk? 't Kan toch best wat eenvoudiger? Maar bedenk dat David op een bijzondere wijze verlicht en geleid werd door de Heilige Geest, Markus. 12:36. De zaken die hij hier vertolkt, zijn als gouden appelen. En de Heilige Geest Zelf draagt zorg voor zilveren geheelde schalen. De sierlijkheid van de vorm staat hier dus niet op zichzelf. Nee, het is dienstbaar aan de uitnemende inhoud en een eenheid daarmee. Wat een blijdschap was er in Davids hart! Wat heeft hij zich verheugd in hetgeen hij hier met verschillende beelden treffend vertolkt. Met heilig kunstenaarschap schildert hij de heerlijkheid van Christus' rijk. En dat zal U zijn - o grote Koning! - Uw lust en Uw blijdschap. Ja, het zal l) zijn tot eer! Wanneer David spreekt over de baarmoeder van de dageraad, dan denkt hij aan het eerste ochtendgloren na de donkere nacht, wanneer de duisternis al meer en meer wijkt voor het morgenrood. Dichte nevels, zwaar van water, golven • en wolken in de ochtendschemering al sluierend laag boven de grond. Druipend wordt de aarde doorvochtigd en het kruid met talloze druppels bedekt. Dan op eenmaal rijst de zon. Vrolijk als een held gaat zij uit. Hoger en hoger klimt zij op, verlichtend en verwarmend het aardrijk. Het duurt niet lang of alle nevels zijn als weggeveegd. En zie, de dageraad heeft voortgebracht - voortgebracht uit haar baarmoeder de kostelijke dauw! Weergaloos schoon tintelen en parelen in het stralende zonlicht de ontelbare dauwdruppels op gras en bloemen, als duizenden en duizenden sieraden!

O Heere, zo wil David met dit alles zeggen, Uw kinderen zullen U geboren worden, gelijk de dauw uit de baarmoeder van de dageraad. Wat een kracht zal het licht van het heilig Evangelie hebben in de donkerheid en dood van adamskinderen. Door Uw Geest zal het een zaad van wedergeboorte zijn. Vijanden zullen vijand-af raken. Geboren in Sion zullen zij zeer gewillig zijn. Op de dag van Uw heirkracht, o Koning! Daarbij zullen het er maar niet enkelen zijn. Nee, de scepter Uwer sterkte zal heersen in het hart van velen. Ja, hun getal zal ontelbaar wezen. Ontelbaar als het zand aan de oever der zee, als de sterren des hemels, en als de droppelen van de dauw op het kruid bij het aanbreken van de nieuwe dag. Hoe zal in de veelheid der onderdanen Christus' heerlijkheid uitblinken! Als een gestadige lofprijzing van Zijn macht en vrije genade. Eenmaal noemde de apostel Paulus de Filippenzen zijn geliefde en zeer gewenste broeders. Ja, zijn blijdschap en kroon, Filipp. 4:1. O, zal een knecht des Heeren zich niet verheugen als God

vrucht geeft op zijn arbeid? Maar zal niet veel meer het zaad dat Christus zien zal Zijn blijdschap en kroon zijn? Het zal U zijn - zo zingt David. U tot een volk, en tot een naam, en tot lof en tot heerlijkheid, Jer. 13:1 Ib Maar niet alleen de veelheid der onderdanen, ook hun schoonheid zal Zijn roem vermelden. U zal de dauw van Uw jeugd zijn. Dat is: genadeheerlijkheid zal Zijn zaad kostelijk doen zijn in Zijn ogen, gelijk een bruid versierd in haar gereedschap beminnelijk is in de ogen van de bruidegom, Jes. 61:10.

Weet u wat Christus' volk er van zal zeggen? Dat ze uit de drek zijn verhoogd. Want zo min als de dauw schittert van zichzelf, zo min zal de dauw van Christus' jeugd schitteren in eigen kracht, 't Is alles van de Zonne der gerechtigheid, 't Is alles geschonken goed.

Een psalm van David! Gij hebt het gedaan! Het is uit Hem en door Hem! Het is Hem tot eer en lof. O, de diepte van dit woord lezen we in Ef 1:23, waar staat dat het volk van Christus Zijn vervulling is - de vervulling Desgenen Die alles in allen vervult. Wanneer de Heilige Geest de slui- er van deze verborgenheid wat wegneemt en de ziel dit in beginsel zien en weten mag door het dierbare geloof, het zal een heilige verslagenheid geven.

Ja, die eeuwige liefde is te groot en te wonderlijk. Dan schieten woorden te kort om deze grondeloze wateren te vermelden. En zie, dan worden onuitsprekelijke dingen te hulp geschoten door de verheven en beeldrijke taal die de Heilige Geest David deed spreken. Zonder twijfel doelt David ook op de volkomenheid van Christus' rijk, zoals op de jongste dag ten hoogste openbaar zal worden, vs. 1. Van Sion zal het blijde nageslacht haast zeggen: Deez' en die is daar geboren. Steeds weer, van geslacht op geslacht. Totdat de laatste uitverkorene zal zijn toegebracht. Nog steeds is Christus' heerlijkheid

niet volkomen. Nog steeds werkt Zijn Geest in harten van zondaren - stil en zacht als de dauw, vol majesteit. O, wat is er in God aan te treffen! Wie zal de beminnelijkheid van de Koning recht vermelden. Wat is Hij het waard gediend en gevreesd te worden. Hoe gewillig is Hij gans verlorenen te redden, en ellendigen te verlossen. Er is een zalig verlies met een eeuwige winst. Er zijn er die niets hebben en nochtans alles bezitten. In gestikte klederen zullen zij tot de Koning geleid worden. Dat Israël zich verblijde in zijn Maker. Dat Zijn gunstgenoten van vreugde opspringen om die eer; dat zij juichen op hun legers, Ps. 149:2a, 5. Hallelujah!

Bameveld,

ds. C. Hochem

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 29 september 2005

De Saambinder | 16 Pagina's

Christus’ blijdschap en kroon

Bekijk de hele uitgave van donderdag 29 september 2005

De Saambinder | 16 Pagina's

PDF Bekijken