Bekijk het origineel

Het zien op Jezus in Zijn leven [30]

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Het zien op Jezus in Zijn leven [30]

Hoofdstuk 3

3 minuten leestijd

3. Van het ontvangen van zondaren door Christus

B. Deze gewilligheid heeft Christus metterdaad in Zijn werken betoond. Onder vele voorbeelden zal ik maar bij één wat stil blijven staan.

Eén der Farizeeën, met name Simon, had Christus genodigd om met hem te eten. (Luk. 7:36, 37). Hij in het huis ingegaan zijnde, zo was er een zekere vrouw, een zondares, wonende in die stad. Zij was een weduwe, en door haar weelde en jonkheid tot een ongebonden leven gebracht zijnde, is zij in het huis van de Farizeeër tot Jezus gekomen. Zodra ze was ingegaan, heeft ze haar last aan de voeten van Jezus neergelegd en Hem vereerd met een gebroken hart, wenende ogen en een albasten fles met zalf.

‘En staande achter aan Zijn voeten, wenende, begon zij Zijn voeten nat te maken met tranen, en zij droogde ze af met het haar van haar hoofd, en kuste Zijn voeten en zalfde ze met de zalf’ (vers 38).

1. Zij stond achter aan Zijn voeten: een teken van haar nederigheid.

2. Zij stond aan Zijn voeten achter Hem: een teken van een nederig geloof, wijzend op een stille belijdenis van haar zonden. Ze oordeelde zichzelf onwaardig om in Christus’ tegenwoordigheid te zijn. Ze durfde Hem in Zijn aangezicht niet aan te zien, maar al gelovende heeft zij achter Hem gestaan.

3. Zij stond aan Zijn voeten achter Hem, wenende, zijnde in haar droefheid, in tranen uitgebarsten. Ze zag de maaltijd niet noch de gastheer, hoewel de maaltijd doorgaans met vreugde, blijdschap en muziek vergezeld ging. Het is wel waarschijnlijk dat zij zodanige feesten, met dergelijke ijdelheden gemengd zijnde, menigmaal heeft bijgewoond.

4. Zij begon Zijn voeten nat te maken met tranen: haar tranen waren geen versierde, maar vruchtbare tranen; zij heeft een plas van tranen geweend. Haar ogen, van tevoren misbruikt zijnde tot wellust, zijn nu tot tranenfonteinen geworden. Ze heeft een vloed van tranen uitgestort, groot genoeg om de voeten van haar gezegende Jezus te wassen.

5. Zij heeft Zijn voeten afgedroogd met het haar van haar hoofd. Dit haar had haar weleer versierd, soms met krullen en onbetamelijke lokken, dienende om de mensen te verstrikken, maar nu heeft zij die geheiligd voor haar Heere, makende van dezelve een wasdoek om Christus’ voeten geheel af te drogen. O, hier is een kostelijke vrucht van een oprechte bekering.

6. Zij heeft Zijn voeten gekust, tot een teken van haar nieuwe keus, nieuwe liefde en nieuwe genegenheden. Vóór dezen had zij haar kussen gegeven aan onkuise mensen, maar nu heeft zij die besteed aan de voeten van Christus.

7. Zij heeft Zijn voeten gezalfd met haar zalf, hetgeen een bewijs was van haar liefde, haar zorgvuldigheid en haar aanbidding.

Wat! Is Christus zo gewillig om de zondaars te ontvangen? O, laat u dan toch vermanen!

(wordt vervolgd)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 25 juli 2019

De Saambinder | 16 Pagina's

Het zien op Jezus in Zijn leven [30]

Bekijk de hele uitgave van donderdag 25 juli 2019

De Saambinder | 16 Pagina's

PDF Bekijken