Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

van de penningmeester

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

van de penningmeester

4 minuten leestijd

Ik neem aan dat U niet zo erg geïnteresseerd bent in mijn persoonlijke ervaringen van de laatste weken, maar wel nieuwsgierig bent of al gebleken is dat onze stichting financieel gezien, levensvatbaarheid heeft.

Ik kan U zeggen dat uit heel ons land zich niet alleen vele donateurs hebben aangemeld, maar dat zelfs heel wat van deze vrienden reeds een geldelijke bijdrage hebben overgemaakt. Dat wij als bestuur hiermede uiteraard heel erg blij zijn, zult U ongetwijfeld best kunnen verstaan, dacht ik zo.

Om praktische redenen lijkt het met echter niet wenselijk om in deze brochure alle giften stuk voor stuk te gaan verantwoorde n. Nee, dat maar niet. Wel kan ik U vertellen dat behalve een mooie gift van vijf honderd gulden ook nog enkele bijdragen van honderd gulden en meer werden ontvangen. Nu hoop ik maar dat U hierin geen aanleiding ziet om voorlopig maar niets meer te zenden. Nee, vrienden, dan zou ik gauw penningmeester zijn van een "failliete boedel".

Daar wij onze gedachten en zo nog niet via "De Banier" bekend kunnen maken, zijn we vooralsnog genoodzaakt dit te doen door middel van rondzendbrieven, brochures en advertenties. En dat dit allemaal nogal wat kost, hoef ik U niet te ! vertellen. t Is logisch dat het Reformatorisch Dagblad niet gratis advertenties kan opnemen, al is het dan voor nog zo'n goed doel. Misschien ligt dit wat anders als we zo eens een enkele keer een advertentietje laten plaatsen in het partijorgaan.

Als U echter vindt dat wij op de ingeslagen weg rustig moeten voortgaan, dan moet U ons ook daartoe de financiële middelen aanreiken. We hopen dat we nu niet te vergeefs een beroep op Uw bereidwilligheid doen.

Ons gironummer is 6 5 6 5 0 ten name van de penningmeester van onze stichting te Putten.

Mocht U liever een bedragje per bank willen overmaken, dan kunt U dit doen op rekeningnummer 55. 30. 48. 783 bij de Algemene Bank Nederland te Putten.

De Landelijke stichting tot handhaving van de staatkundig gereformeerde beginselen is op 22 januari 1977 opgericht en haar statuten zijn op 1 maart 1977 officieel bij een notaris gepasseerd.

g r o n d s l a g der stichting: de stichting is gegrond op het onveranderlijke Woord Gods naar de overzetting daarvan uit de oorspronkelijke talen op last van de Staten Generaal van de Verenigde Nederlanden en volgens besluit van de Synodale Nationaal, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, zijnde de grondslag der stichting nader uitgedrukt in de drie Formulieren van Enigheid, zoals die zijn vastgesteld door voornoemde synode.

doel der stichting: het handhaven of doen handhaven van de aloude staatkundig gereformeerde beginselen zoals die zijn omschreven in het Beginselprogram van de Staatkundig Gereformeerde Partij.

uitgangspunten van de stichting:

- geen breuk in de staatkundig gereformeerde partij; - geen partij binnen de Partij.

Van verschillende zijden heeft men de stichting ten scherpste veroordeeld. Ja, men heeft zelfs gesteld dat de oprichting ongegrond is en dat de naar voren gebrachte bezwaren onjuist zijn.

zijn. Deze standpuntbepaling heeft ons bedroefd. Onze stichting stelt zich op het standpunt dat door dergelijke uitspraken, binnen onze partij onnodige onrust is ontstaan. Vóór de verkiezingen achten wij het echter niet wenselijk om op de gedane aantijgingen nader in te gaan.

ONS streven is niet gericht op het zich afzetten tegen personen binnen de S. G. P., maar alleen het handhaven van de aloude beginselen, gegrond op Gods Woord, is het streven.

U kunt UW steun hieraan betuigen door D O N A T E U R te worden van onze stichting (minimum f. 10; - - per jaar). Ook kunt U Uw opgave in de vorm van een gift overmaken op giro 65 65 0 t. n. v. de penningm. te Puttenof bij de Algemene Bank Nederland te Putten, rek. no. 55. 30. 48. 783.

Voor verdere inlichtingen enzovoorts: N. van Mourik, dijk 68, Herwijnen, telefoon 04188-394. Waal-.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 april 1977

In het spoor | 28 Pagina's

van de penningmeester

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 april 1977

In het spoor | 28 Pagina's

PDF Bekijken