Bekijk het origineel

NIET NAAR EIGEN GOEDDUNKEN HANDELEN!

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

NIET NAAR EIGEN GOEDDUNKEN HANDELEN!

1 minuut leestijd

"Al hadden de wercken van sommighe [in de Heilige Schrift; red.]/diese met een grooten schijn van Godts - diensticheyt, met een goede meeninghe ende intentie, Godt tot Danck/ wilden vereeren/ wel uyterlijcke vertooninghe van Godtzalicheyt ende vrywillighen Godts-dienst [zoals bij Saul en de Amalekieten, Uza en de Ark, Uzzia die offerde; red.]; Nochtans/ wanneer die ghedaen wierden sonder ofte teghens Godts expres Ghebodt, soo hebbense Godt soo seer mishaecht: Dat Hy sommighe der selver/metter Doodt, ende andere met sware Plaghen, ghestraft heeft. (...) Sulcks dat uyt allen desen/seer claer blijcken can: Dat gheen wercken der Danckbaerheyt Gode en connen behaghen, die niet naer Godts Wet ende Wille en gheschieden, ofte ghereguleert worden; maerdaer en teghen, op des Menschen goedtduncken ende voornemen ghegrondet zijn. (...) Dat wy [dan] nimmermeer in onse Herten voor-nemen/in onse Wercken der Danckbaerheyt, tot Godt, oyt yet het minste, by der handt te nemen/dan alleenlijck dat gene: Dat Godt ons uytdruckelijck belast ende bevolen heeft"!

-Ds. R. Sixti, Gheestelijcke Spoore tot Ware Godtzalicheydt, 1646, p. 246, 248, 249-

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 oktober 2000

In het spoor | 44 Pagina's

NIET NAAR EIGEN GOEDDUNKEN HANDELEN!

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 oktober 2000

In het spoor | 44 Pagina's

PDF Bekijken