+ Meer informatie

Zoveel hoofden,

4 minuten leestijd

<br />

Deze rubriek is bedoeld om te reageren op de inhoud van Terdege. Uw bijdrage mag niet langer zijn dan 175 woorden en moet voorzien zijn van de titel van deze rubriek en uw naam en adres. Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat wij met de inhioud daarvan instemmen. De redactie behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor zonder opgaaf van redener bepaalde reacties in te korlen of met te plaatsen.

Stinissen
Over het algemeen kan ik mij in hetgeen de heer Boer schrijft wel vinden en probeert hij steeds zaken objectief te benaderen. Daarom betreur ik het zeer, dat hij in zijn stukje over "De rechter beslist: de politiek wacht af" de droeve zaak rond mevrouw Stinissen weer heeft opgerakeld. Mijns inziens wat emotioneel en daardoor oppervlakkig en met een volkomen onjuiste weergave van de juridische gang van zaken. Ik zie het als volgt. 1. In strijd met de wens en de instructies van de naaste verwanten hebben medici en medische instanties 15 jaar lang de behandeling van eenzgn. "coma-patiënt" voortgezet. Mijns inziens onrechtmatig! Immers een arts heeft, behoudens bij noodgevallen of calamiteiten, nooit een zelfstandig, "autonoom", recht een patiënt te behandelen. Hij kan dat alleen krachtens opdracht van de patiënt of diens wettige vertegenwoordiger. 2. Ten einde raad heeft de heerS. zich tot de rechter gewend met de eis de medische instanties te gelasten de behandeling stop te zetten. Na rijp beraad oordeelde de rechter dat het hier betrof een zaak van'' medisch handelen". Een terrein waarop hij wettelijk niet tot oordelen bevoegd was. 3. Op grond van dit vonnis is het behandelende medische team tot de slotsom gekomen, dat verdere behandeling zinloos was. De behandeling is toen stopgezet, en enige tijd later kon officieel worden vastgesteld dat zij "wasoverieden". Te zeggen dat mevrouw S. pas toen is overieden, nog erger dat zij " van het leven is beroofd'', is onbewijsbaar en onverantwoordelijk. Naar mijn overtuiging is zij reeds 15 jaar geleden gestorven. Alleen doordat wij kunstmatig een aantal lichaamsfuncties (ademhaling, bloedsomloop enz.) die normaal "organisch" worden gestuurd door impulsen vanuit het hersencentrum, in stand hebben gehouden door "mechanische" elektrische impulsen van "buitenaf', is de schijn van leven opgehouden. 4. Het "medisch team" is toen voor de rechter gedaagd, omdat het door de behandeling te staken'' medisch onzorgvuldig" zou hebben gehandeld. Daarop volgde het vonnis, dat van "onzorgvuldig handelen" niets was gebleken. Wel het tegendeel. Ik meen met bovenstaande een objectieve weergave te hebben gegeven van "de zaak". Maar daaruit volgt dat in dit geval'' de rechter'' over het vraagstuk van de euthanasie als zodanig geen enkele uitspraak heeft gedaan!
A. Wilschut sr.,Vlaardingen

Sail '90
Wij wilden even reageren op het artikel in Terdege over Sail' 90. Is daar ook de sabbath bij in die zes dagen? Ook de opmerking dat Hare Majesteit de Koningin daar was, in vrijetijdskleding en een vlot kapsel. Is het niet verdrietig allemaal, dat de Heere niet gediend wordt? Laten wij liever bidden voor het koningshuis! En schrijf zulke opmerkingen niet! En ook als de sabbath ontheiligd wordt schrijf dan geen artikelen daarover.
Fam. Kruithof, Rotterdam

Sail '90 (2)
Het is te betreuren dat u, onder de foto van onze Koningin op Sail'90 nog eens extra —eigenlijk onnodig— naar voren haalt hoe zij eruit zag. Subtiel omschrijft u haar kleding als "vrijetijdskleding!" en haar haardracht typeert u als "vlot". Gevaarlijk, want hieruit zou iedereen gemakkelijk kunnen besluiten dat dit voor vrouwen en meisjes aanvaardbare dingen zijn — hoewel u het zéker niet zo bedoelt? Onze Koningin blijft zelf verantwoordelijk voor haar doen en laten, maar Gods Woord keurt beide bovengenoemde zaken af. Uiterlijkheden? Onze welwillende, toegevende houding ook t.a.v. deze dingen, vormt een lek, waardoor de wereld de kerk binnenstroomt!
Mw. H. BrouwerMateboer, Genemuiden

Migraine
Graag wil ik reageren op uw artikel over migraine. Hoewel het een goed en duidelijk artikel is, is er veel meer informatie beschikbaar. Maar het is heel begrijpelijk dat u dat niet in één artikel kunt samenvatten. Daarom wil ik de lezers graag wijzen op het bestaan van de Ned. Ver. van migrainepatiënten. Vier keer per jaar verschijnt ons blad'' Hoofdzaken'', helemaal gewijd aan migraine en andere vormen van hoofdpijn. Momenteel is de komst van een nieuw medicijn een zeer belangrijk onderwerp. Aan de vereniging zijn naast een huisarts ook twee neurologen verbonden. Het adres: Ned. Ver. van migraine patiënten, postbus 50, 7037 2G Beek tel. 08363-2013.
Mevr. Van der Zwaan,Oud-Beijerland

Strip
De rubriek'' Wat is er gebeurd?" van de heren Boer en Kramer vind ik fantastisch goed. De tekeningen zijn vaak humoristisch en de portretten gelijken erg goed. De tekst is zeer sober en er wordt toch veel en duidelijk gezegd. Knap werk!!
J. Gouman, Heerjansdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.