Bekijk het origineel

Nuchter blijven bij drie-nullen-jaartal

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Nuchter blijven bij drie-nullen-jaartal

5 minuten leestijd

<br />

Dit is de laatste Terdege van 1990. Wanneer de volgende zal verschijnen, zullen we een nieuw decennium (= tiental vanjaren) zijn ingegaan. Het laatste van deze eeuw. De twintigste eeuw zal eindigen met het jaar 2000. Misschien zal voor de mensheid deze eeuw al eerder eindigen. Zeker zal dat zo zijn voor velen persoonlijk, misschien voor u of voor mij. Maar, ,zo de Heere wil en wij leven'', eindigt de twintigste eeuw met het eerste jaar dat met "20" begint. 1 januari van het jaar 2001 is het begin van een nieuw duizendtal. Zo'n mijlpaal maakt op ieder mens indruk. Dat is al in je eigen leven zo, wanneer je 50 wordt, of 50 jaar getrouwd bent. Het jaar 2000, een mijlpaal voor de mensheid. Het heeft iets weg van een poort naar, ja naar wat? Wat ligt er achter die poort, in dat nog zo onbekende nieuwe duizendtal van jaren? Wat verwacht u van het leven, van de wereld na het jaar 2000? Ik denk dat de antwoorden heel verschillend zullen zijn. Sommigen zien met verlangen uit naar een toekomst die in hun gedachten in ieder geval veel beter zal zijn dan het grauwe heden. Anderen zien de ontwikkeling met grote zorg tegemoet. Zou het misschien zijn, dat ons antwoord beslissend bepaald wordt door de kijk die wij hebben op het leven nu, in 1990? Gaat dat de goede kant uit, of de verkeerde?

Vindingrijk
Ons resten nog precies tien jaren voor deze bijzondere eeuwwisseling. We kunnen deze tien jaar allerhande activiteiten naar het jaar 2000 toe verwachten. Vindingrijke lieden zullen van alles bedenken om een graantje mee te pikken van de "2000-mode", op het gebied van het amusement, in het kader van de vermaaksindustrie, de kleding, de sensatie, de science fiction, en natuurlijk ook de godsdienst. "NewAge" is er niet los van te denken. Sekten werpen zich erop. Er zal een opleving komen van speculaties over een ophanden zijnd duizendjarig vrederijk. Uit Amerika komen al berichten over een hausse in ,,profetische boeken", de laatste maanden. Vooral het werk van Nostradamus, een toekomstvoorspeller uit de 15e eeuw, is in trek. Die zou profetieën hebben gedaan, die uitgelegd zouden kunnen worden in de richting van een alles vernietigende ooriog aan het einde van de twintigste eeuw! De politieke gebeurtenissen in het MiddenOosten staan daar natuurlijk ook niet los van. Velen herinneren zich, dat daar in de buurt toch ook Armageddon moet liggen? De beginnende opwinding heeft alles te maken met dat drie-nullen-jaartal, dat nu snel dichterbij komt.

Het jaar 1000
Met het jaar 1000 moet het net zo geweest zijn. Europa leefde aan het eind van de tiende eeuw in een periode van ongekend verval. Vanuit het Zuiden belaagd door oprukkende moslims, vanuit het Oosten door de Hunnen en vanuit het Noorden door de Noormannen. Bij het ontbreken van centraal gezag werd het leven geterroriseerd door rondtrekkende roversbenden. Het burgerlijke bestuur en het culturele leven waren vrijwel totaal ingestort. Het was een tijd van diepe geestelijke en zedelijke neergang. Is het wonder, dat boetepredikers rondtrokken met de boodschap'' Het einde aller dingen is nabij; het jaar 1000 nadert, het einde van de wereld?" Wilde fantasieën deden de ronde. Koortsachtige opgewondenheid had zich van velen meester gemaakt. Zij deden hun werk niet meer. Wat had het nog voor zin om te zaaien, als er toch geen oogst meer komen zou?

Gelukzaligheid
Wij leven nu in een heel andere tijd. Maar er zijn ook parallellen. Ook nu is er bij velen een levensgevoel dat met de wereldsituatie geen raad meer weet. Ook nu bij velen een angst voor ogenkende wereldrampen. Of een gevoel dat dit toch niet het laatste kan zijn, dat hierachter toch zoiets als een tijdperk van gelukzaligheid moet liggen, misschien zelfs vlak achter die deur die'' het jaar 2000" heet. Handige sektariërs zullen daarop inspelen. De wereld bestaat nu bijna 6000 jaar, is het niet? Duizend jaren zijn bij de Heere toch als één dag? De zesde dag van de wereldweek is nu dus nagenoeg voorbij. Dan breekt de zevende dag aan, de wereldsabbat, het duizendjarige rijk... Ze zijn zo verleidelijk, deze fantasieën. Ze dreigen ook ons opgewonden te maken bij de gedachte aan het drie-nullen-jaartal. Ze zullen ook ingang vinden in de reformatorische hoek. Mijdt ze als de verderfelijke pest. Houdt vast aan het woord des Heeren, dat geen mens kan weten van de dag of de ure, in dewelke de Zoon des mensen komen zal (Matth. 25:13). Dus: ieder die een jaartal noemt, openbaart zich daarmee als een leugenprofeet.

Zijt dan nuchter
En toch weten we wel wat: het zal spoedig zijn. ,,Het einde aller dingen is nabij" (IPetr. 4:7). ,,Kinderkens, het is de laatste ure'' (1 Joh. 2:18). ,,Denachtis voorbijgegaan, en de dag is nabijgekomen" (Rom. 13:12). Maar dat zeiden die apostelen al 1900 jaar geleden? Juist ja. Zij wisten al dat zij in de eindtijd leefden. Dat die tijd van ochtendschemer in onze ogen zo lang duurt, is omdat Gods wegen hoger zijn dan onze wegen. Het heeft ook te maken met Gods lankmoedigheid over ons, aan het eind van de 20e eeuw, zie maar in 2 Petrus 3:9. Het apostolische vermaan als het om de toekosmt des Heeren gaat, is er een van nuchterheid:,,Zijt dan nuchter en waakt in de gebeden" (1 Peti". 4:7), en tegelijk een aansporing tot heilige godzaligheid:,,Dewijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanigen behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid, verwachtende en haastende tot de toekomst van de dagGods"(2Petr. 3:11,12). De kanttekenaars zeggen bij dat laatste zo eenvoudig en tegelijk zo kostelijk: verwachtende met lijdzaamheid en haastende met vedangen. Zij die nu al geobsedeerd worden door het jaar 2000, denken zij er nooit aan, dat de dag des Heeren misschien nog wel in dit wegstervende jaar 1990 zou kunnen zijn? Hij heeft niet gezegd: Ik kom in het jaar 2000, maar: ,,Zie, Ik kom haastelijk."

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 19 december 1990

Terdege | 72 Pagina's

Nuchter blijven bij drie-nullen-jaartal

Bekijk de hele uitgave van woensdag 19 december 1990

Terdege | 72 Pagina's

PDF Bekijken