Bekijk het origineel

Klein% Kleding

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Klein% Kleding

3 minuten leestijd

Bijbelstudies
"Geloven is liefhebben" door drs. J. A. van Delden; uitg. Buijten & Schipperheijn, Amsterdam, 1990; 140 blz., prijs ƒ 18,50. Een serie bijbelstudies over het thema " geloven is..." Bijv.: geloven is gehoorzamen, luisteren, groeien, vergeving vragen. De auteur zegt veel te hebben geleerd van vrienden uit evangelische groepen en uit de kring van de Nadere Reformatie.,,Een kostbare aanvulling en verdieping van het erfgoed dat ik in de kring van de Vrijgemaakt Gereformeerde Kerken heb meegekregen." In zijn aansprekende bijbelstudies probeert hij het,,waardevolle van al die drie stromigen vast te houden en te verwerken." Uit zijn eigen kerkverband heeft de schrijver in ieder geval overgenomen dat hij de lezers over het algemeen aanspreekt als gelovigen. Het boekje is geschikt voor groepsgebruik; na elk hoofdstuk is een serie vragen opgenomen. Daar Van Delden correct taalgebruik op prijs stelt en gevoel heeft voor stijl in dezen, is het wellicht zinvol hem te wijzen op enkele onvolkomenheden: ,,Alsik in de steek gelaten wordt" (p.25),,,Eigenlijk kon ik er nietsaandoen" (p.73; aandoen = aantrekken v. kleding ),, ,Ga maar naar die anderen met wie je mee hebt aangepapt" (p. 126), ,,Je kunt begrijpen dat iemand christenen tekende als mensen, bij wier komst..." (p. 135; geen komma).

Bunyan
"De orde van het heil bij John Bunyan" door drs. P. de Vries; uitg. De Roos, Vlaardingen, 1989; 260 blz., prijs ƒ 33,50. Dit boek is de bewerking van de scriptie van ds. De Vries, hervormd predikant teOpheusden. Het beschrijft de levensgeschiedenis van John Bunyan en daarna de verschillende facetten van zijn theologie. Daarbij wordt Bunyan zelf aan het woord gelaten door het citeren van zijn geschriften. Een waardevolle studie.

Bergrede
"De Bergrede deel I en II" door dr. D. Martyn LloydJones; uitg. Groen, Leiden, 1990; prijs paperback per deel ƒ 39,-; geb.: ƒ 49,-per deel. In twee kloeke delen zijn de preken gebundeld die de Engelse predikant D. Martyn Lloyd-Jones (18991981) hield over de Bergrede. Op pastorale wijze laat de auteur zien hoe het leven van een christen behoort te zijn. Als hij n.a.v. Matt. 5-7 het leven van een christen bespreekt, heeft hij het over " wij, als christenen". De toepassing ontbreekt echter niet, is doorlopend in de preken aanwezig: als wij, die ons christenen noemen, ons leven hiermee vergelijken, blijkt dat we uit onszelf nooit een echte christen kunnen zijn. Zeer vaak stelt de predikant de vraag: Als u dit niet kent, vraag u dan eens of of u wel een christen bent. Voor het naamchristendom heeft hij geen goed woord over, evenmin als voor degenen die op grond van de Bergrede een "sociaal Evangelie" menen te moeten prediken. De preken zijn in goed leesbaar Nederlands vertaald, met hier en daar een ingewikkelde Engelse constructie. En de verleden tijd van vermijden is vermeden (blz, 229, ,,de Farizeeën vermijdden..."). Verderlijken sommige zinnen in de preken door de vertaler toegevoegd en als noot bedoeld.

GOED

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 27 februari 1991

Terdege | 72 Pagina's

Klein% Kleding

Bekijk de hele uitgave van woensdag 27 februari 1991

Terdege | 72 Pagina's

PDF Bekijken